Mjölkproteinallergi

Mjölkproteinallergi kan vara en källa till oro för många, inte minst för nyblivna föräldrar. Men det går enkelt att undvika om det är fallet genom att äta mjölkfritt.

Förstå mjölkproteinallergi: symtom och rådgivning

Mjölkproteinallergi kan vara en källa till oro för många, inte minst för nyblivna föräldrar. Men det går enkelt att undvika om det är fallet genom att äta mjölkfritt! Så hur vet du om det är mjölkproteinallergi? Hur det yttrar sig? Vi kommer att svara på de flesta vanliga frågor för att ge dig klarhet.

Vad är mjölkproteinallergi?

Mjölkproteinallergi är en allergisk reaktion mot proteiner i mjölk. Det är en av de vanligaste typerna av matallergier, särskilt bland spädbarn och små barn, men kan även drabba vuxna. Det är inte detsamma som laktosintolerans, som är en svårighet att smälta laktos, ett socker i mjölk. Istället handlar mjölkproteinallergi om en immunreaktion mot ett eller flera proteiner som finns i mjölk.

Reaktioner på mjölkproteinallergi

Mjölkproteinallergi kan utlösa reaktioner som både uppträder snabbt eller efter så länge som ett par dagar. Symtom som kommer snabbt gör sig vanligtvis märkbara inom 1-2 timmar efter att ha intagit mjölkprodukter. Fördröjda allergiska reaktioner debutera efter flera timmar och i vissa fall, ta några dygn att framträda.

Komjölksallergi eller laktosintolerans?

Det är viktigt att förstå att mjölkallergi och laktosintolerans inte är samma sak, trots att symtomen kan vara liknande. För att skilja mellan laktosintolerans och mjölkproteinallergi, kan du prova att utesluta alla produkter som inte är laktosfria i ett par veckor och se om symtomen upphör. Om de gör det, kan du vara ganska säker på att du lider av laktosintolerans snarare än mjölkproteinallergi. Det är ett bra tecken eftersom det finns gott om receptfria läkemedel för laktosintolerans. Du kan rådgöra med en läkare eller göra uteslutningstest för att se vad du har.

Symtom på mjölkproteinallergi: hur vet man?

Mjölkproteinallergi symtom kan variera från lindriga till allvarliga. De kan uppträda inom några minuter eller upp till flera timmar efter att ha ätit eller druckit mjölkprodukter. Dessa symtom kan inkludera hudreaktioner som eksem eller utslag, magont, kräkningar, diarré, hosta eller pipande andning, rinnande näsa, och i allvarliga fall, anafylaxi.

Mjölkallergi – symtom hos barn

2 procent av barn under ett år lider av allergi mot komjölksprotein. Det positiva är att denna allergi ofta försvinner innan barnet når skolåldern. Dock finns det en del individer som behåller allergin upp i vuxen ålder, och även om det är sällsynt, kan allergi mot komjölksprotein också uppkomma först i vuxen ålder.

För att kunna identifiera mjölksallergi hos barn finns symtom som föräldrar bör vara uppmärksamma på följande tecken:

 • Kräkningar, diarré, och buksmärtor efter att ha ätit mjölkprodukter.
 • Hudsymtom som eksem, utslag, eller röda, kliande utslag.
 • Andningssymtom som hosta, pipande andning, eller andningssvårigheter.
 • Irritabilitet, ovilja att äta, och tillväxtproblem kan också vara tecken på mjölkproteinallergi hos barn.

Allergiska reaktioner mot komjölk kan vara allvarliga och i vissa fall livshotande. Därför är det otroligt viktigt att alla som tar hand om ett barn med mjölksallergi känner igenom symtomen och vet hur man hanterar en akut allergisk reaktion, samt hur man använder en adrenalin auto-injektor som en EpiPen. Se till att all skolpersonal är väl informerad gällande vad som kan innehålla komjölk och att undvika det är ett måste.  

Om du misstänker att ditt barn utvecklat en mjölksallergi, även om symtomen är milda, bör du inte tveka att söka vård. Det är av yttersta vikt att få en korrekt diagnos för att kunna hantera allergin på bästa sätt.

Mjölkproteinallergi – symtom hos bebis

Mjölkproteinallergi hos bebis och symtom kan vara svårare att identifiera eftersom spädbarn inte kan kommunicera sina symtom. Men här är några tecken att se upp för som förälder eller närstående:

 • Frekvent kräkningar, särskilt efter matning.
 • Diarré, ibland med blod.
 • Hudsymtom som eksem och utslag.
 • Oförklarlig gråt, särskilt efter matning.
 • Trög viktuppgång eller viktförlust.

När du märker att din bebis visar upp något av dessa symtom är det bra att ta upp det med din barnläkare. Då kan du få hjälp att hitta komjölksersättning som går att köpa på apoteket. Ofta hjälper det även att själv upphöra med mjölkprodukter när du ammar.

Mjölkproteinallergi – symtom hos vuxna

Även om mjölkallergi är mindre vanligt hos vuxna än hos barn, kan det fortfarande hända. Mjölkallergi symtom hos vuxna kan vara:

 • Magont och uppblåsthet.
 • Diarré.
 • Hudsymtom som eksem och utslag.
 • Andningssymtom som andfåddhet och pipande andning.
 • Anafylaxi

Flera föroämnesallergier kan uppvisa liknande symtom som mjölkproteinallergi så det är viktigt att pröva uteslutningsmetoder för att kunna identifiera eller söka hjälp hos en läkare om du upplever svåra problem. Laktosintolerans kan ge liknande symtombild som en mild mjölkproteinallergi, glutenintolerans likaså, vilket ofta kännetecknas av magproblem.
Se därför till att prata med en läkare om du själv har svårt att identifiera vilket födoämne som orsakar problem för just dig. 

Komjölksallergi: Är det detsamma som mjölkproteinallergi?

Komjölksallergi är i stort sett synonymt med mjölkproteinallergi. Det handlar om en immunreaktion mot ett eller flera proteiner som finns i komjölk. Det är därför viktigt att förstå att även om en person är allergisk mot komjölk, kan de kanske ändå tåla mjölk från andra djur, som getter eller får.

Hantera mjölkproteinallergi

Att leva med mjölkproteinallergi kan vara en utmaning, men med rätt information och stöd kan det bli mycket enklare. Att läsa etiketter på förpackade livsmedel är en nödvändighet för personer med komjölksallergi, eftersom komjölk och produkter gjorda från komjölk ofta finns som oväntade ingredienser i många bearbetade livsmedel.

Enligt viss forskning kan individer med komjölksallergi också reagera på andra typer av mjölk, som get- och fårmjölk. Så om du fortsatt upplever besvär efter att ha uteslutit allt med komjölk är alltså inte bara viktigt att undvika det, utan kanske också mjölk från andra djur.

Kom ihåg att konsultera med en sjukvårdspersonal om du misstänker att du eller ditt barn har mjölkproteinallergi. Det finns många resurser och lösningar tillgängliga för att hjälpa dig hantera denna åkomma och leva ett hälsosamt liv.

Källa: Vårdguiden 1177, Internetmedicin, Astma och Allergiförbundet