Tandvärk

Tandvärk är en vanlig orsak till att människor söker vård. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer, bland annat karies, tandlossning, tandinfektioner och tandfrakturer. Tandvärk kan vara mycket smärtsam och kan göra det svårt att äta, sova och koncentrera sig.

Vilka läkemedel kan jag använda för att lindra tandvärk?

Det finns två huvudtyper av läkemedel som kan användas för att lindra tandvärk: receptfria läkemedel och receptbelagda läkemedel.

Receptfria läkemedel vid tandvärk

Receptfria läkemedel är tillgängliga på apotek utan recept. De vanligaste typerna av receptfria läkemedel mot tandvärk är:

  • Smärtstillande läkemedel: Smärtstillande läkemedel, såsom ibuprofen och paracetamol, kan hjälpa till att lindra smärtan från tandvärk.
  • Antiinflammatoriska läkemedel: Antiinflammatoriska läkemedel, såsom ibuprofen och naproxen, kan hjälpa till att minska inflammationen som kan bidra till tandvärk.
  • Munvårdsprodukter: Munvårdsprodukter, såsom tandkrämer och munvatten som innehåller smärtstillande eller antiinflammatoriska medel, kan hjälpa till att lindra lindrig tandvärk.

Receptbelagda läkemedel vid tandvärk

Receptbelagda läkemedel är endast tillgängliga på apotek med recept från en läkare.

Hur bör jag använda tandvärksmedicin för bästa effekt?

För att få bästa effekt av tandvärksmedicin är det viktigt att följa instruktionerna på etiketten. I allmänhet bör du ta smärtstillande läkemedel så snart du känner smärta. Du kan ta smärtstillande läkemedel var fjärde till sex timmar, så länge du inte tar mer än den rekommenderade dosen.

Om du använder antiinflammatoriska läkemedel bör du börja ta dem så snart du känner smärta. Antiinflammatoriska läkemedel kan hjälpa till att minska inflammationen som kan bidra till tandvärk.

Om du använder munvårdsprodukter bör du följa anvisningarna på etiketten.

Finns det risker eller biverkningar att tänka på när det gäller läkemedel mot tandvärk?

Receptfria läkemedel mot tandvärk är vanligtvis säkra för de flesta människor. Men det är viktigt att läsa etiketten noggrant innan du tar dem för att se till att de är lämpliga för dig.

Receptbelagda läkemedel mot tandvärk kan ha mer allvarliga biverkningar. Det är viktigt att diskutera med din läkare om eventuella risker eller biverkningar innan du tar dem.

När bör jag söka tandläkarvård istället för att använda receptfria läkemedel mot tandvärk?

Om du upplever någon av följande bör du söka tandläkarvård istället för att använda receptfria läkemedel mot tandvärk:

  • Smärtan är svår och inte lindras av smärtstillande läkemedel.
  • Smärtan är ihållande eller förvärras.
  • Smärtan åtföljs av feber, svullnad eller rodnad i ansiktet eller munnen.
  • Du har svårt att gapa eller svälja.
  • Du har en tandfraktur eller tandlossning.

Tandvärk kan vara ett tecken på ett allvarligare tandproblem. Om du upplever tandvärk är det viktigt att söka tandvård så snart som möjligt för att undvika komplikationer.

43 artiklar

per sida
Sortera på
Bamyl, brustablett 500 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
40,10 kr
Alvedon Novum, filmdragerad tablett 500 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
47,00 kr
Paracetamol Orifarm, filmdragerad tablett 500 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
11,00 kr
Nurofen Jordgubb, oral suspension 40 mg/ml
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
49,50 kr
Paracetamol Apofri, filmdragerad tablett 500 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.
26,00 kr
Treo, brustablett 500 mg/50 mg
Läkemedel
Läs bipacksedeln noga innan användning.