Hållbar hälsa för ett friskare Sverige

Hållbar hälsa för ett friskare Sverige

På DOZ Apotek arbetar vi dagligen för ett friskare Sverige - att inspirera och vägleda till ett ökat välbefinnande oavsett hälsosituation. Därför blir hälsa naturligt även grunden för vårt hållbarhetsarbete.

Hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Genom investeringar och förebyggande insatser kring hälsa gynnas samhället i stort och då skapas förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande. Inom det området vill vi kunna påverka i stort och smått.

En välmående planet är en viktig del för vår hälsa och en bättre morgondag. Vi på DOZ Apotek ser hållbarhet likt ett eko-system där vi alla är beroende av varandra.
Vi bryr oss om den enskilda individen, samhället vi lever i och planeten vi bor på. Det är därför viktigt att vi som företag tar ansvar och noga tänker igenom alla våra affärsmässiga beslut i samtliga led där vi kan påverka.  

En hållbar framtid

DOZ Apotek är en del av CEPD, ett av de ledande företagen på europeiska läkemedelsmarknaden. Att säkra en hållbar framtid är av största vikt och varje dag stöttar vi på LloydsApotek detta engagemang. Som en del av ett europeiskt bolag, är vårt fotavtryck av ännu större vikt och vi arbetar för ett ansvarsfullt agerande och för en positiv effekt från vårt företag på miljön och samhället. Att arbeta för bättre hälsa är något som driver CEPD och det är även detta som är grunden i vår hållbarhetsstrategi.  

Det finns ett stort hållbarhetsengagemang och intresse för hållbarhetsfrågor på DOZ Apotek. I en intern undersökning svarade majoriteten att det är mycket viktigt att fokusera på hållbarhet, både utifrån ett miljöansvar men även utifrån mig som individ – på arbetet men även privat. Ur detta intresse och de behov vi ser i samhället har vår hållbarhetsstrategi tagit form. Och vi utvecklas varje dag! Vi vill att alla ska delta i detta viktiga arbete, att agera med omtanke för vår egen hälsa och miljöns bästa. För det ska vara enkelt, roligt och inspirerande att leva hållbart! 

Vår påverkan

Vi har utvärderat var i vår värdekedja där miljö och samhälle påverkas. Vi har analyserat vad denna påverkan innebär; oavsett om det är ur en negativ aspekt där vi behöver arbeta för att minska vårt fotavtryck eller det positiva värdet vi skapar för våra kunder, anställda och samhället. Vi eftersträvar att agera ansvarsfullt med tydliga syften för organisationen och genom samarbeten som kan hjälpa oss uppnå våra målsättningar.

Vi arbetar för en minimal påverkan på vår miljö och klimat bland annat genom effektiv energiförbrukning, optimerat transport- och logistikflöde samt effektiv resurshantering. Vi är ödmjuka när vi säger att det är ett pågående arbete där vi ständigt behöver utvecklas och vara à jour med vad som händer inom hållbar utveckling. Genom vårt dagliga engagemang och driv tar vi allt fler steg mot rätt riktning och mot de mål vi vill nå.  
 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning