Korsallergi

Många som är allergiska mot pollen kan också reagera på vissa matvaror. Det beror på att de allergiframkallande ämnena (allergener) i maten liknar de i pollen.


Korsallergi

Vad är korsallergi?

Korsallergi innebär att om du är allergisk mot ett ämne, till exempel pollen, så kan du också reagera på andra ämnen. Skälet är de allergiutlösande ämnena, allergener, liknar varandra. Det är mycket vanligt att de som är allergiska mot björkpollen reagerar på nötter, päron och äpple. Korsallergi förvärrar inte själva pollenallergin. 

Korsallergi drabbar inte bara pollenallergiker, även de med födoämnesallergi kan få korsreaktioner mot andra födoämnen.

Symtom vid korsallergi

Korsallergi kan ha olika symtom beroende på vilken typ av allergi man har. Medan pollenallergi huvudsakligen ger symptom i luftvägarna, ger födoämnesallergi symptom i mun och svalj, i form av klåda och svullnad, hudreaktioner som eksem, nässelfeber och mag- och tarmsymptom.

Det är viktigt att kunna identifiera symtom vid korsallergi tidigt för att minska risken för svårare reaktioner. 

Här hittar du vårt allergisortiment