Allergimediciner

Allergimediciner minskar besvär och symptom i samband med olika sorters allergi och allergiska reaktioner. Det finns både receptbelagda och receptfria allergimediciner.Allergimediciner

Vad är allergi?

Allergi uppstår när kroppen reagerar på främmande ämnen vi får i oss, till exempel genom mat och dryck, produkter vi får på huden eller i ögonen, eller sådant som vi andas in. En sådan reaktion kallas hypersensivitet och leder till att kroppens immunförsvar reagerar onormalt på den eller de ämnen som det kommer i i kontakt med. Antikroppar bildas mot dessa ämnen. De kallas allergener, för en icke-allergisk är de helt ofarliga och harmlösa.

När kroppen kommer i kontakt med de främmande ämnena skiljer immunsystemet ut olika kemiska substanser, bland annat histamin, en ämne som är inblandat i de flera allergiska reaktioner som uppstår i kroppen. 

Allergi är mycket vanligt och olika personer kan uppleva allergi mycket olika. De vanligaste formerna av allergiska besvär är bland annat:

  • Pollenallergi (hösnuva)
  • Födoämnesallergi
  • Djur- och insektsallergi
  • Eksem och andra hudreaktioner 

Vad är allergimedicin?

Allergimediciner är mediciner som minskar besvären i samband med allergi genom att dämpa kroppens kraftiga reaktion på ämnena som orsakar allergin. Detta gör de främst genom att hämma utsöndringen av histamin i kroppen, den kemiska substansen som är involverad i de allra flesta allergiska reaktioner som uppstår. Därför kallas många allergimediciner ofta "antihistaminer".

Har du en känd allergi eller misstänker att du har fått en allergisk reaktion kan allergimedicin hjälpa mot symptomen som uppstår. Det finns ett stort och brett urval av olika allergimediciner som kan dämpa allergibesvären och i vissa fall också förebygga allergiska reaktioner. 

Receptfria allergimediciner

Urvalet av receptfri allergimedicin är stort, och det finns många alternativ att välja mellan. Vilka mediciner du ska välja beror på besvären du upplever och hur uttalade de är. Rätt allergimedicin kan göra en stor skillnad i att hantera och förhindra symptom. Se till att rådgöra med läkare om din pollenallergi för att veta vilken typ av receptfri medicin som passar dig bäst. 

Receptfria allergimediciner hos DOZ Apotek