Inflammationsdämpande läkemedel

NSAID-preparat är smärtstillande läkemedel som också fungerar inflammationsdämpande och febernedsättande. Detta gör dem särskilt bra för behandling av vissa typer av smärta. NSAID-läkemedel omfattar en rad olika verksamma ämnen och många kan köpas receptfritt.

NSAID står för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, det vill säga anti-inflammatoriska läkemedel som inte innehåller steroider eller kortikosteroider.  Den anti-inflammatoriska effekten underlättar vid till exempel svullnad, smärta, ömhet, rodnad och begränsad rörlighet. De har också en febersänkande (antipyretisk) och smärtstillande (analgetisk) effekt. De mest kända verksamma ämnena är (kända produkter inom parantes):

Ibuprofen (Ibuprofen Orifarm, Ibuprofen Actavis, Ibuprofen Apofri, Inprensa, Ipren, Ibuzin)
Naproxen (Naprocur, Alpoxen, Naproxen Apofri, Naproxen Orifarm, Naproxen Bluefish, Naproxen Mylan)

Hur funkar NSAID-läkemedel?

  • Inflammationsdämpande effekt. Om kroppen blir skadad eller får något "främmande" i sig reagerar den genom att dra igång en rad processer som orsakar en inflammation i det aktuella området.  Området kan rodna, bli svullet, ömt, göra ont och ofta kan det vara obehagligt att röra det. NSAID-preparat dämpar denna reaktion genom att hindra att det skapas en grupp inflammationsframkallande ämnen som kallas prostaglandiner. Denna effekt kan vara gynnsam vid smärtor i muskel och skelett eller andra smärttyper där inflammation är en viktig orsak till smärtan.
     
  • Smärtstillande effekt. Den smärtstillande effekten kommer som en följd av att läkemedlet dämpar inflammationsreaktioner som kan vara smärtsamma. Troligtvis verkar NSAID-preparat direkt på hjärnan och dämpar själva smärtupplevelsen. 
     
  • Febernedsättande effekt. NSAID ger en febernedsättande effekt genom att påverka området i hjärnan (hypotalamus) som kontrollerar kroppens temperatur.

När ska jag undvika NSAID-läkemedel?

Gravida:
Gravida bör inte använda NSAID-mediciner på grund av ökad risk för skadliga effekter på fostret. Risk för skada på foster är störst i tredje trimestern. Diskutera alltid med en läkare om du är gravid och behöver använda NSAID-läkemedel.

Planerar att bli gravid:
NSAID-preparat kan göra det svårt att bli gravid genom att de påverkar ägglossningen. Denna påverkan upphör när du slutar använda läkemedlet. Om du använder NSAID och samtidigt upplever att det är svårt att blir gravid kan du prova paracetamol istället.

Samtidigt som du använder andra läkemedel:
Vissa läkemedel kan vara olämpliga att använda i kombination med NSAID-läkemedel. Är du osäker på vilka läkemedel som inte passar ihop kan du höra med en farmaceut på apoteket. Exempel på läkemedel som inte bör kombineras samtidigt som du använder NSAID-läkemedel under kortare eller längre tid är:

  • Blodförtunnande läkemedel 
  • Kortikosteroider (Kortison)
  • Vissa blodtryckssänkande och vätskedrivande läkemedel

Även personer med astma kan påverkas negativt av NSAID, genom att astmaanfall utlöses. Personer med hjärt-, lever- eller njursjukdomar bör vara försiktiga. Barn bör ej använda NSAID-läkemedel utan att specialistläkare tillfrågats eftersom erfarenheterna av preparaten inom NSAID är
begränsade gällande barn.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning