Sol och läkemedel

Vissa läkemedel gör att solens strålar, som vi i vanliga fall tål, ger skador på hyn. Om du använder läkemedel som kan ge sådana reaktioner är det bra om du skyddar dig mot solen, ibland bör du till och med inte exponera dig för solens strålar alls.

Kan jag sola när jag använder läkemedel?

Ja, det kan du, men vissa läkemedel kan göra din hud mer känslig för solen än vanligtvis. Läs bipacksedeln för att ta reda på om detta är en biverkning för läkemedlet du använder eller prata med en farmaceut (våra apotek) eller läkare (kontakta Kry) om du är osäker på hur du ska förhålla dig.

I många fall är hudreaktioner vid solande en ovanlig biverkning. När du påbörjar behandling med ett nytt läkemedel och är osäker på hur din hud kommer att reagera i solljus kan det vara bra att gradvis prova att vara i solen först.

För vissa läkemedel, som till exempel hjärtmedicinen amiodaron (Cordarone), är överkänslighet för solljus en mycket vanlig biverkning och de som använder detta läkemedel bör undvika solning helt och hållet samt använda solskyddsmedel. 

Att skydda sig i solen för att undvika för mycket solexponering är viktigt oavsett om du använder läkemedel eller ej.