Sol och ögon

Våra ögon är det organ där UV-strålar tränger längst in. När vi är ute i stark sol bör vi därför skydda våra ögon mot skadliga UV-strålar. Dessutom ska solglasögon alltid ha UV-filter, annars kan ögonen skadas mer än om du inte använder solglasögon.

Ögon och stark sol

När vi är ute i stark sol drar sig pupillen i vårt öga samman så att så få UV-strålar som möjligt ska släppas in till ögats näthinna. Pupillen klarar dock inte att hålla alla ut-strålar ute. Är du ute i stark sol utan solglasögon riskerar du därför att få UV-skador på ögonen. Ögonskador som följd av UV-strålar kan vara både akuta eller komma gradvis. 

Barns ögon

Barns ögon är inte färdigutvecklade och de är därför känsligare för UV-strålar än vuxnas ögon. Hos en vuxen träffar omkring 10% av UV-strålarna näthinnan medan hos barn kan upp till 75% av strålarna komma in till näthinnan. Dessutom brukar barn vara utomhus mer än vuxna och utsätts därför för mer UV-strålar. Därför ska du alltid skydda barns ögon och använd alltid bruna eller grå solglasögon som ger 100% UV-skydd och är CE-märkta.

Akuta ögonskador av UV-strålning

Barns ögon är inte färdigutvecklade och de är därför känsligare för UV-strålar än vuxnas ögon. Hos en vuxen träffar omkring 10% av UV-strålarna näthinnan medan hos barn kan upp till 75% av strålarna komma in till näthinnan. Dessutom brukar barn vara utomhus mer än vuxna och utsätts därför för mer UV-strålar. Därför ska du alltid skydda barns ögon och använd alltid bruna eller grå solglasögon som ger 100% UV-skydd och är CE-märkta.

  • Kraftig smärta i ögonen
  • En "grusig" känsla i ögonen
  • Rinnande ögon
  • Stark känslighet för ljus, det kan vara svårt att öppna ögonen

Snöblindhet går i regel över av sig själv efter en till två dagar och orsakar inga bestående skador. Hornhinnan reparerar sig ofta själv. Ibland kan en antibiotisk salva lindra besvären och förhindra att infektion uppstår i ögonen. Smärtstillande läkemedel kan vara nödvändigt. 

Vad kan hända om jag utsätter ögonen för långvarig solexponering?

Risken för grå starr, ålderförändringar på gula fläcken samt pterygium (överväxt av bindehinna över hornhinnan) ökar.  Dessutom förhöjs risken för malignt melanom (cancer) i åderhinnan, bakom ögonhinnan, långt bak i ögat.

Så här ska du skydda ögonen mot solen

  • Det bästa du kan göra för att skydda dina ögon mot skadliga UV-strålar är att använda solglasögon när solen lyser starkt.
  • Det är viktigt att solglasögonen täcker ögonen och inte släpper in för mycket ljus på sidorna.
  • Tänk på att solglasögon utan UV-skydd kan ha motsatt effekt och bidra till att flera skadliga UV-strålar släpps in i ögat än om du inte använder solglasögon. Använd därför solglasögon med fullständigt UV-skydd, följer EU-standard och är CE-märkta.