Svinkoppor

Svinkoppor (impetigo) är vätskefyllda blåsor eller sår i huden som beror på en bakterieinfektion. Om någon i din närhet har fått svinkoppor är det viktigt att vara noggrann med handhygienen.

 

Svinkoppor

Svinkoppor hos barn

Svinkoppor smittar lätt bland barn eftersom de ofta rör vid sår och sedan vid andra föremål eller andra barn, vilket kan öka smittspridningen. Därför rekommenderas det att barn som har svinkoppor inte träffar andra barn tills blåsorna har torkat ut och risken för överföring av infektionen minskat. Detta hjälper inte bara till att skydda andra barn från svinkoppor utan också att ge det drabbade barnet tid att återhämta sig.

Vad är svinkoppor?

Svinkoppor är en bakterieinfektion i huden som oftast orsakas av stafylokocker eller streptokocker. Barn drabbas oftare av svinkoppor än vuxna. Svinkoppor kan uppstå i bland annat små sår, rivsår eller insektsbett, även områden med eksem är mer utsatta. Barn med atopiskt eksem får därför lättare svinkoppor än andra. 

Symtom vid svinkoppor: hur ser de ut?

Svinkoppor förekommer oftast i ansiktet, hårbotten och på händerna. De vanligaste symtomen vid svinkoppor är att de kan klia och göra lite ont. Oftast känner man sig inte sjuk när man har svinkoppor men en del kan till exempel få feber som symtom. Svinkoppor efterlämnar vanligtvis inte några ärr. Det finns två sorters svinkoppor, vanliga svinkoppor och svinkoppor utan blåsor. 

Vanliga svinkoppor (ytliga):

De börjar som små blåsor som blir vätskefyllda vartefter. Var rinner ut när blåsorna spricker och det bildas en tunn, gulbrun skorpa.

Svinkoppor utan blåsor:

Det är svinkoppor som inte bildar en uppsvälld blåsa. De spricker snabbare och lämnar efter sig en slät och fuktig såryta. Sårytan får en tunn, ljusbrun sårskorpa. 

Hur smittar svinkoppor?

Svinkoppor är mycket smittsamt, särskilt bland barn. Svinkoppor smittar genom att sårvätska från blåsor förs över till andra, till exempel vid tät hudkontakt eller via föremål. Förskolor och skolor är särskilt utsatta för utbrott. Det tar ungefär 4 - 10 dagar från att du är smittad tills att blåsorna uppstår.

Barn bör hållas hemma från förskola och skola tills svinkopporna inte längre vätskar eller tills att utbrottet är så pass litet att det kan täckas över med till exempel plåster.

Förebyggande mot svinkoppor

Genom att regelbundet klippa barnets naglar förhindrar du repor som kan bli ingång för infektion. Ge varje familjemedlem sin egen handduk, lär barnet prioritera handhygien och rengör barnens leksaker regelbundet. Se till att byta sängkläder regelbundet, särskilt ofta om någon har tecken på infektion. Tillsammans kan det göra stor skillnad i att hålla svinkoppor borta från ditt hem.

Tips vid utbrott: 

 • Var noggrann med handhygien. Glöm inte bort att tvätta under naglar. Vid handtvätt bör du använda både vatten och tvål.
 • Att täcka till vätskande svinkoppor är viktigt för att begränsa smittan. Detta kan du göra med hjälp av sterila kompresser.
 • Använd engångshanddukar till den som är smittad, svinkoppor smittar lätt.
 • Torka av allt som den drabbade tar i, till exempel dörrhandtag. 
 • Om det är ett barn som använder leksaker och gosedjur så är det bra att tvätta dem.
 • Byt kläder varje dag. Glöm inte sängkläderna, särskilt örngotten om svinkopporna sitter i ansiktet. Tvätta i minst 60 grader. 
 • Småsår och bett bör rengöras med desinficerande medel, till exempel klorhexidin.
 • Näsborrar är ett populärt tillhåll för bakterierna som orsakar svinkoppor. Om familjen ofta drabbas av svinkoppor kan det vara bra att behandla familjen med en sårsalva i näsan. 

Behandling av svinkoppor

Svinkoppor behandlas i regel bara med lokalbehandling:

 • Tvätta drabbade hudområden med vanlig tvål och vatten. Det är viktigt att skölja med rinnande vatten för att få bort tvålrester. Gnugga inte huden torr eftersom sårskorporna kan trilla av. 
 • Löst sittande skorpor kan avlägsnas försiktigt i samband med rengöring, men pilla inte bort sårskorpor som sitter hårt.
 • Vid få och små svinkoppor på ett område: tvätta såren med klorhexidin och täck över med en kompress.
 • Vid flera svinkoppor i samma område: tvätta med klorhexidin, smörj gärna in med en salva. Svinkoppor kan smörjas in med Microcid 2 – 3 gånger per dag och finns receptfritt på apoteket.
 • Upprepa behandlingen av svinkoppor 2 – 3 gånger per dag. De som kommer i kontakt med en person med svinkoppor ska själv också tvätta händerna noggrant.

Vid ett stort utbrott av svinkoppor eller utbrott på flera ställen kan det bli nödvändigt att behandla svinkoppor med antibiotika, kontakta din läkare för att få hjälp med detta. 

Salva för svinkoppor

När det gäller behandling av svinkoppor med salva är det viktigt att rådgöra med sin läkare för att säkerställa att man väljer rätt produkt. Även om det finns flera salvor tillgängliga på apoteket som kan hjälpa till att behandla svinkoppor, kan den specifika typen av bakterie och infektionens svårighetsgrad göra att vissa produkter är mer lämpliga än andra. Därför bör man alltid konsultera en läkare innan man påbörjar behandlingen för att få bästa möjliga resultat och förhindra eventuell resistensutveckling.

När behöver jag träffa en läkare vid svinkoppor?

 • Om utslaget sprider sig.
 • Om du har blåsor på flera ställen.
 • Om du har använt antibiotika mot svinkoppor och inte märker någon förbättring.
 • Om utslagen inte torkar in när du har fullföljt behandlingen.

Källor: Rikshandboken Barnhälsovård, Folkhälsomyndigheten