Höstblåsor

Höstblåsor, vesikulös stomatit, är oftast en lindrig virusinfektion. Varje år drabbas många barn av höstblåsor, vilket gör det till en av de mer vanliga barnsjukdomarna. De kallas ibland för hand-, fot- och munsjuka eftersom blåsorna förekommer i munnen, på händer och fötter. Höstblåsor orsakas av en virusinfektion, oftast coxsackievirus.Höstblåsor

Höstblåsor: En barnsjukdom

Oftast är det barn under 10 år som får höstblåsor, antingen mot slutet av sommaren eller tidigt på hösten. De sprids via kontakt med redan sjuka som utsöndrar virus via näsa och svalg. Därför är höstblåsor hos barn särskilt vanligt på ställen med nära kontakt, som förskolor. Mat och vatten sprider inte infektionen, men via kontakt, vilket är anledningen till att höstblåsor ofta sprids inom familjen, vänner eller skolor. Som en av de mer kända barnsjukdomarna, kan höstblåsor vara besvärligt för yngre barn.

Varför får man höstblåsor?

Infektionen orsakas av virus från den så kallade enterovirusgruppen. Enterovirus är ett samlingsnamn för flera olika virustyper som kan ge mag-tarmsymptom. Enterovirus infekterar till största del via svalg och inkubationstiden (den tid som går mellan att du smittas tills sjukdomen bryter ut) för enterovirus är mellan ett par dagar upp till två veckor. 

Höstblåsor kan också dyka upp på rumpan. När blåsor funnits under naglarna kan ibland naglar helt eller delvis falla av efter att infektionen läkt ut.

Höstblåsor kallas på engelska ”Hand, foot and mouth disease” och förväxlas därför ibland med veterinärsjukdomen mul- och klövsjuka, som orsakas av ett helt annat virus

Höstblåsor hos barn utan feber

Höstblåsor medför inte alltid feber, oavsett var de uppträder på kroppen. Feber är kroppens naturliga sätt att bekämpa infektioner, men alla individer reagerar inte likadant vid en virusinfektion, som höstblåsor. Även om många förknippar sjukdomen med feber, är det inte ovanligt med höstblåsor utan feber. 

Vilka symptom ger höstblåsor?

 • Blåsor i, och runt munnen (läppar, insidan av kind, tunga, gom och svalg).
 • Blåsorna börjar som små röda, punktformade förändringar. Dessa blir till blåsor och sedan till sår. 
 • Det är vanligt att få ont i halsen eftersom blåsorna ibland sätter sig där. 
 • Blåsorna kan förekomma även på handflata och fotsula. 
 • Feber, vanligen mellan 38 och 39º C. Läs mer om feber hos barn här.
 • Sår som uppträder efter spruckna blåsor.  

Höstblåsor: Behandling

Det finns i dagsläget ingen specifik antiviral behandling för höstblåsor. Behandling av höstblåsor fokuserar istället på att lindra symptomen. För många föräldrar är sökandet efter effektiv behandling av höstblåsor viktigt för att lindra barnets symptom.

 • Smärtlindring: Då höstblåsor kan orsaka obehag, speciellt i munnen, kan smärtlindrande läkemedel som paracetamol (t.ex. Alvedon) eller ibuprofen vara till hjälp. De kan lindra både smärta och feber. Kom ihåg att alltid följa doseringsanvisningarna och rådgör med läkare, särskilt för barn under 16 år eftersom det finns risker.
 • Vätskeintag: Eftersom blåsor i munnen kan göra det svårt att svälja kan det hända att barn undviker att äta eller dricka. Det är därför viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska för att förhindra uttorkning. Kalla drycker eller isglass kan lindra obehaget.
 • God handhygien: För att förhindra att viruset sprids är det av yttersta vikt att upprätthålla god handhygien. Se till att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök och före måltider.
 • Håll avstånd: Eftersom höstblåsor är smittsamma bör barn uppmuntras till att hålla avstånd till symptomen upphört. 
 • Munskölj för smärtlindring: Ett bedövande munskölj kan rekommenderas för äldre barn och vuxna för att lindra smärtan i munnen.

Det är alltid bäst att konsultera en läkare eller apotekare för råd gällande behandling av höstblåsor.

Hur kan jag undvika att smittas av dem?

Hur länge smittar höstblåsor? Generellt sett kan barn smitta andra så länge de har symptom, men det är alltid bäst att rådgöra med en läkare angående smittsamheten. Men det finns sätt att undvika att smitta andra eller bli smittad genom att:

 • Vara noggrann med hygienen är viktigt, eftersom höstblåsor är svårt att förebygga men att kan minimeras med god hygien
 • Det finns inga vaccin som behandling mot höstblåsor. 
 • Undvik att röra vid höstblåsor.

Vanliga frågor om höstblåsor

Hur vet man att det är höstblåsor?
Det vanligaste symptomet är blåsor i och runt munnen, men konsultation med en läkare är alltid rekommenderat.

Kan vuxna smittas av höstblåsor?
Barn får oftast höstblåsor, men vuxna kan ibland också drabbas.

Hur länge smittar man med höstblåsor?

Generellt sett kan barn smitta andra så länge de har symptom, men det varierar beroende på individen.

Får man gå till skolan med höstblåsor?

Så snart höstblåsor identifieras inom en skol- eller förskolemiljö har smittspridningen vanligtvis redan påbörjats. Därför kan det vara utmanande att helt hejda smittan endast genom att hålla drabbade barn hemma. Om barnet känner sig piggt och kan engagera sig i normala aktiviteter bör det vara okej att fortsätta delta i skola eller förskola.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden

Publicerad 20220222 Uppdaterad: 20230920