Feber hos barn

Feber hos barn är ett vanligt symtom och många barn kan få hög feber även vid helt ofarliga virusinfektioner. Feber hos barn fungerar som kroppens sätt att reagera på infektioner för att bekämpa förkylningar. Generellt sett är barnets allmäntillstånd viktigare för att bedöma hur sjukt barnet är, än själva temperaturen.

 

Feber hos barn

Små barn får lättare feber än vuxna och den kan snabbt bli hög. När små barn har feber är allmäntillståndet mycket viktigare än själva temperaturen. Små barn kan lätt få 39-gradig feber, även vid vanliga virusinfektioner. Feber är ett symptom, inte en sjukdom. Barn kan snabbt kännas varma och därför är det viktigt att kontrollera temperaturen hos barnet för att veta om barnet har feber eller ej. 

Feber hos bebis

Feber hos en bebis, särskilt spädbarn med feber, kan komma från en mängd olika källor och bör hanteras med stor omsorg. Oftast handlar det om infektioner, som kan vara antingen virala eller bakteriella. Feber hos en bebis under en månads ålder kan ofta kopplas till bakteriella infektioner, men svamp- och virusinfektioner kan också uppträda. En bebis är känslig för feber eftersom de har svagare immunförsvar. Om din bebis har feber för du kontakta vården om allmäntillståndet försämras. 

Feber hos spädbarn: Bör tas på största allvar

Det är särskilt viktigt att vara vaksam med feber hos spädbarn och bebisar som är yngre än sex månader. Bebisar under tre månaders ålder löper större risk för allvarliga bakterieinfektioner, som ofta medför att din bebis får feber. Om ditt spädbarn visar tecken på febertoppar, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vad är feber?

Små barn får lättare feber än vuxna och den kan snabbt bli hög. När små barn har feber är allmäntillståndet mycket viktigare än själva temperaturen. Små barn kan lätt få 39-gradig feber, även vid vanliga virusinfektioner. Feber är ett symtom, inte en sjukdom. Barn kan snabbt kännas varma och därför är det viktigt att kontrollera temperaturen hos barnet för att veta om barnet har feber eller ej. 

Febertoppar hos barn

Febertoppar refererar till plötsliga stegringar av kroppstemperaturen under en feberperiod. Febertoppar kan vara en del av kroppens naturliga respons på infektioner, men vid febertoppar hos barn bör de observeras noggrant. Det är viktigt för föräldrar att övervaka barnets allmäntillstånd och söka medicinsk rådgivning om febertopparna hos barnet fortsätter eller om andra oroväckande symtom uppträder.

Barn med feber: utan andra symtom

Feber är kroppens naturliga reaktion på olika former av störningar eller hot, vanligtvis infektioner. När det gäller feber hos barn utan andra symtom är det inte ovanligt. Det finns flera skäl till att ditt barn kan utveckla en feber utan uppenbara andra symtom som inte nödvändigtvis behöver vara farligt. Känner du dig osäker bör du alltid kontakta vården. Har din bebis feber bör du alltid kontakta vården. Vad det gäller större barn är några skäl till varför feber utan andra symtom kan inträffa.

 • Infektioner: Många virus- och bakterieinfektioner kan orsaka feber hos barn och spädbarn även innan andra symtom uppträder. En del av dessa infektioner kan löpa sitt lopp med enbart feber som det dominerande symtomet.
 • Reaktion efter vaccination: Efter att ha fått vissa vacciner kan barn utveckla en mild feber som kroppens sätt att bygga upp immunitet mot den sjukdom vaccinet är avsett för.
 • Barnfeber utan andra symtom: Ibland kan febern vara det första tecknet, och andra symtom kan uppträda några dagar senare.
 • Övriga orsaker: Andra mindre vanliga orsaker till "feber hos barn" inkluderar autoimmuna tillstånd, inflammatoriska sjukdomar, reaktioner på mediciner och vissa typer av cancer, även om dessa orsaker är mindre vanliga.
 • Tandsprickning: Vissa barn kan uppleva mild feber när de får sina första tänder.
 • För varmt klädda: Feber hos spädbarn kan uppstå, särskilt de som är klädda för varmt, kan utveckla en förhöjd kroppstemperatur. Detta är inte samma sak som feber orsakad av en infektion.
 • Febertoppar hos barn: Det kan finnas tillfällen då barnets temperatur varierar under dagen, kända som febertoppar.

Om ett barn har feber och föräldrar eller vårdgivare är oroade över avsaknaden av andra symtom, är det bäst att rådfråga en barnläkare eller en annan medicinsk professionell. Detta gäller särskilt om febern är mycket hög, kvarstår i flera dagar eller om det finns någon annan anledning till oro som exempelvis ändrat allmäntillstånd hos barnet.

Tänk på det här när ditt barn har feber

 • Ge barnet mycket vätska, feber leder till vätskeförlust.
 • Klä barnet i tunna kläder och se till att rumstemperaturen inte är för hög. 
 • Det kan vara bra att hålla barnet inomhus tills det är feberfritt. 
 • Vid hög feber av okänd orsak kan du väcka barnet ett par gånger under natten för att kontrollera att du får kontakt med det. 

Vanliga frågor om feber

Är 39 grader feber farligt för barn?
Vid 39 grader och högre är det rekommenderat att konsultera med en läkare. Kontakta vården omedelbart om din bebis har feber över 39 grader.

Hur hög feber kan spädbarn få innan de måste åka till sjukhus?
För barn under tre månader med en temperatur på 38°C eller högre bör du söka akut vård. 

Vad räknas som feber hos barn?
Var går gränsen för feber? En kroppstemperatur på 38,0°C eller högre anses vara feber hos barn.

Ska jag söka vård?

Om barnet har feber i fler än fyra dagar bör du kontakta en vårdcentral eller annan mottagning. 

I följande situationer ska du omedelbart kontakta vården:

 • Om barnet högre än 41,0 grader i temperatur.
 • Om barnet är väldigt sjukt och har feber. 
 • Om barnet är yngre än tre månader.
 • Om barnet är sex månader eller yngre och har en temperatur på 39,0 grader eller högre.
 • Om barnet är mellan sju månader och två år och har en temperatur på 39,0 grader eller högre utan att samtidigt ha några förkylningsbesvär.
 • Om barnet har feber och verkar ha ont någonstans eller gråter otröstligt.
 • Om barnet har feber och vill inte dricka alls eller har tecken på uttorkning, till exempel är torr i munnen eller kissar mindre än vanligt.
 • Om barnet är, eller har varit i ett tropiskt land, och får feber och ont i huvudet eller kroppen.

  Om det inte går att kontakta vårdcentralen eller jourmottagningen, sök vård på en akutmottagning. 

Källor: Vårdguiden 1177.se.

Publicerad 20220223 Uppdaterad 20230920