Feber hos barn

Feber är ett vanligt symptom hos barn och många barn kan få hög feber även vid helt ofarliga virusinfektioner. Generellt sett är barnets allmäntillstånd viktigare för att bedöma hur sjukt barnet är, än själva temperaturen.

 

Feber hos barn

Små barn får lättare feber än vuxna och den kan snabbt bli hög. När små barn har feber är allmäntillståndet mycket viktigare än själva temperaturen. Små barn kan lätt få 39-gradig feber, även vid vanliga virusinfektioner. Feber är ett symptom, inte en sjukdom. Barn kan snabbt kännas varma och därför är det viktigt att kontrollera temperaturen hos barnet för att veta om barnet har feber eller ej. 

Vad är feber?

Små barn får lättare feber än vuxna och den kan snabbt bli hög. När små barn har feber är allmäntillståndet mycket viktigare än själva temperaturen. Små barn kan lätt få 39-gradig feber, även vid vanliga virusinfektioner. Feber är ett symptom, inte en sjukdom. Barn kan snabbt kännas varma och därför är det viktigt att kontrollera temperaturen hos barnet för att veta om barnet har feber eller ej. 

Tänk på det här när ditt barn har feber

 • Ge barnet mycket vätska, feber leder till vätskeförlust.
 • Klä barnet i tunna kläder och se till att rumstemperaturen inte är för hög. 
 • Det kan vara bra att hålla barnet inomhus tills det är feberfritt. 
 • Vid hög feber av okänd orsak kan du väcka barnet ett par gånger under natten för att kontrollera att du får kontakt med det. 

Ska jag söka vård?

Om barnet har feber i fler än fyra dagar bör du kontakta en vårdcentral eller annan mottagning. 

I följande situationer ska du omedelbart kontakta vården:

 • Om barnet högre än 41,0 grader i temperatur.
 • Om barnet är väldigt sjukt och har feber. 
 • Om barnet är yngre än tre månader.
 • Om barnet är sex månader eller yngre och har en temperatur på 39,0 grader eller högre.
 • Om barnet är mellan sju månader och två år och har en temperatur på 39,0 grader eller högre utan att samtidigt ha några förkylningsbesvär.
 • Om barnet har feber och verkar ha ont någonstans eller gråter otröstligt.
 • Om barnet har feber och vill inte dricka alls eller har tecken på uttorkning, till exempel är torr i munnen eller kissar mindre än vanligt.
 • Om barnet är, eller har varit i ett tropiskt land, och får feber och ont i huvudet eller kroppen. 

Om det inte går att kontakta vårdcentralen eller jourmottagningen, sök vård på en akutmottagning. 

Källor: Vårdguiden 1177.se.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning