Feberkramper hos barn

Feberkramper hos barn kännetecknas av att krampen inträffar i samband med att deras febertemperatur stiger snabbt, från cirka 39 grader, på feberns första dag. Alla barn kan drabbas men vanligen är barnet mellan 6 månader och 3 – 4 år när feberkramperna inträffar.

 

Hur skiljer sig feberkramp hos barn sig från vanlig feber?

Anfallet inleds med att febern stiger snabbt och barnet förlorar medvetandet. Kroppen och ben och arm stelnar och muskelryckningar uppstår. Huvudet böjs bakåt och huden bleknar. Feberkrampen kan pågå från 1 – 2 till 15 minuter. När ryckningarna i kroppen upphör blir barnet slappt och och huden återgår till sin vanliga färg. Barnet återfår gradvis medvetandet.

Feberkramper kan vara skrämmande för både barn och vuxna men är ofarliga och orsakar inte hjärnskada. Feberkramper kan likna ett epileptiskt anfall men har sällan något samband med den sjukdomen. 

Varför drabbas barn?

 • Feberkramp är till viss del ärfligt och om någon av barnets föräldrar har haft feberkramp som barn är risken högre att barnet drabbas. 
 • Har barnet väl haft ett feberkrampsanfall är risken större att det drabbas vid nästa febertillfälle.
 • Om barnet ofta drabbas av infektioner ökar också sannolikheten för att det ska få feberkramper. Särskilt luftvägsinfektioner och barnsjukdomar tenderar att kunna utlösa feberkramper. 
 • I sällsynta fall kan barn få feberkramper efter efter en vaccination.

Varför drabbas barn?

 • Under själva krampanfallet ska du inte göra något. 
 • Börjar barnet kräkas så läggs barnet på sidan, eventuellt med huvudet nedåt för att förhindra att barnet får kräkningen i lungorna. 
 • Tidigare lade man ofta en spatel i munnen på barnet för att förhindra att barnet bet sig i läppar eller tunga. Det är inte att rekommendera eftersom barnet då riskerar att bryta tänderna. 
 • När anfallet är över läggs barnet i framstupa sidoläge. 
 • Det går inte att förhindra feberkrampen eller sänka barnets temperatur med hjälp av febernedsättande läkemedel. Om läkare har ordinerat kramplösande preparat kan barnet få det vid kramper som varar längre än ett par minuter. 
 • Feberkramperna går inte att förhindra genom att kyla ner barnet genom att till exempel använda fuktiga dukar, däremot kan en sänkt kroppstemperatur kännas skönt för barnet. 
 • Om det är första gången barnet drabbas av feberkramper är det bra att uppsöka vård för observation. Eftersom krampanfallen ofta inte varar särskilt länge är kramperna ofta över när de väl kommer till sjukhus. 
 • Har barnet haft feberkramper tidigare och du vet hur du ska hjälpa barnet är det inte nödvändigt att söka vård. 

Källor: Läkartidningen, Vårdguiden 1177.