RS-virus hos små barn

RS-virus är en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektion hos spädbarn och små barn. Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för RS-virus.
Behandling av RS-virus inriktas på att lindra symptomen. Infektion med RS-virus är en vanlig orsak till sjukhusvistelse för små barn.

 

Vad är RS-virus?

RS-viruset (respiratorisk syncytialt virus) är en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektioner hos spädbarn och små barn. RS-virus kan även smitta vuxna och äldre barn, men de får i regel bara vanliga förkylningssymptom. Infektion med RS-virus kan vara i upp till en månad.

Ökar under vinterhalvåret

Varje vinter kommer det utbrott av RS-virus och säsongen varar ungefär från november till maj. Det är sällan livshotande men kräver i vissa fall sjukhusvistelse. De allra flesta barn har haft en infektion med RS-virus före 5 års ålder.

Ökningen av RS-virusfall sker ofta under vinterhalvåret, med flest fall i februari eller mars. Varannan vinter är utbrottet särskilt kraftigt.

Hur smittar det?

RS-viruset smittar via droppar i luften från personer som hostar eller nyser och vid direktkontakt (till exempel med snor). Viruspartiklar kan överleva på ytor och föremål i flera timmar. Man kan bli smittad genom direktkontakt, som när man skakar hand med någon infekterad.

RS-virus är mycket smittsamt och man är mest smittsam i början av sjukdomen. Nyfödda barn smittas oftast av äldre syskon. Vanligtvis tar det 3-5 dagar från exponering tills man blir sjuk.

Säsongssmitta

Ökningen av RS-virusfall sker ofta under vinterhalvåret, med flest fall i februari eller mars. Varannan vinter är utbrottet särskilt kraftigt.

RS-virus symtom hos små barn

En RS-infektion börjar ofta som en vanlig förkylning där barn mellan 1-24 månader får snuva, hostar, har låg feber och ont i halsen, likt en svår förkylning. Viruset kan sedan spridas till de nedre luftvägarna (luftrör och lungor) och orsaka symtom av RS-virus som:

 • Slemhosta och svårigheter att hosta upp slem
 • Andningssvårigheter (kan likna astmaanfall)
 • Hög feber
 • Trötthet och utmattning.

RS-virus hos spädbarn

Under vintern är spädbarn särskilt utsatta för RS-virus. När barnet är 0-1 månad gammalt kan de bli väldigt trötta, inte vilja äta, bli irriterade eller ha svårt att andas. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken, särskilt hos små barn, eftersom de kan behöva medicinsk vård.

Bronkiolit är en vanlig virusinfektion hos barn 0-2 månader. 70-90 % av dessa infektioner kommer från RS-virus (RSV). Under vintern är spädbarn särskilt utsatta för detta virus. Nästan alla barn får detta virus innan de blir 3 år gamla, men första gången de får det kan det vara tuffare.

RS-virus hos vuxna: symtom och behandling

Vuxna som får RS-virus har oftast mildare symptom jämfört med spädbarn. När vuxna blir infekterade med RS-virus, krävs det oftast inte någon särskild behandling. Men det är alltid bra att konsultera en läkare om du som vuxen upplever svåra symtom för att vara på den säkra sidan.

Vad kan du göra för att undvika viruset?

 • Barn under 6 månader bör hållas borta från förkylda personer. Tänk på att även äldre syskon kan behöva undvika närkontakt med riktigt små barn. Var extra uppmärksam på detta under vintermånaderna.
 • Undvika folksamlingar under högsäsongen, speciellt med små barn
 • Hosta och nys i armvecket, undvik nära kontakt med sjuka personer.
 • God handhygien är det enskilt viktigaste du kan göra för att undvika smitta. Använd gärna desinficerande medel om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Undvik passiv rökning. Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta röka.
 • Amning kan minska risken för luftvägsinfektioner.
 • Barn med hög risk kan få förebyggande behandling i form av en virushämmande injektion.

För de barn som är för tidigt födda eller är speciellt utsatta av andra skäl så finns det förebyggande behandling mot RS-virus. Vuxna behöver inte oroa sig om det inte finns någon underliggande sjukdom eller pågående förkylning, men det är alltid bäst att rådgöra med läkare för att ge ditt barn den bästa vården.

Glöm inte att tvätta händerna!

Hur behandlas RS-virus?

För de flesta som har milda förkylningssymtom behövs ingen behandling, eftersom sjukdomen går över av sig själv. Barn med lindriga symtom kan dock söka hjälp på vårdcentralen. Beroende på hur svårt drabbat barnet är så behandlas RS-virus antingen hemma eller på sjukhus. Små barn som drabbas så svårt att de har behov av sjukhusvård kan till exempel få syre, medicin för att underlätta andningen och vätska intravenöst om det finns behov.

Saltvattendroppar

Saltvattendroppar och nässug är anpassat för täppt näsa. Slemhinneavsvällande medel ska inte användas på barn under 2 år utan att du först har pratat med en läkare. Saltvattendroppar hjälper till att ”tunna ut” snoret och gör det enklare att avlägsna med till exempel en nässug.

Här hittar du saltvattendroppar och nässug