RS-virus hos små barn

RS-virus är en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektion hos spädbarn och små barn. Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för RS-virus.
Behandling av RS-virus inriktas på att lindra symptomen. Infektion med RS-virus är en vanlig orsak till sjukhusvistelse för små barn.

 

Vad är RS-virus?

RS-viruset (respiratorisk syncytialt virus) är en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektioner hos spädbarn och små barn. Vuxna och äldre barn kan också smittas av viruset men får i regel bara vanliga förkylningssymptom. Infektion med rs-virus kan vara i upp till en månad.

Varje vinter kommer det utbrott av RS-virus och säsongen varar ungefär från november till maj. Det är sällan livshotande men kräver i vissa fall sjukhusvistelse. De allra flesta barn har haft en infektion med RS-virus före 5 års ålder.

Hur smittar det?

RS-viruset smittar via droppar i luften från personer som hostar eller nyser och vid direkt kontakt (till exempel med snor). RS-virus är mycket smittsamt och man är mest smittsam i början av sjukdomen.

Symptom hos små barn

En RS-infektion börjar ofta som en vanlig förkylning där barnet blir snoriga, hostar, har låg feber och ont i halsen. Viruset kan sedan spridas till de nedre luftvägarna (luftrör och lungor) och orsaka:

 • Slemhosta och svårigheter att hosta upp slem
 • Andningssvårigheter (kan likna astmaanfall)
 • Hög feber
 • Trötthet och utmattning.

Vad kan du göra för att undvika viruset?

 • Barn under 6 månader bör hållas borta från förkylda personer. Tänk på att även äldre syskon kan behöva undvika närkontakt med riktigt små barn. Var extra uppmärksam på detta under vintermånaderna.
 • God handhygien är det enskilt viktigaste du kan göra för att undvika smitta. Använd gärna desinficerande medel om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Undvik passiv rökning. Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta röka. 

  För de barn som är för tidigt födda eller är speciellt utsatta av andra skäl så finns det förebyggande behandling mot RS-virus.

Hur ska det behandlas?

Beroende på hur svårt drabbat barnet är så behandlas RS-virus antingen hemma eller på sjukhus. Små barn som drabbas så svårt att de har behov av sjukhusvård kan till exempel få syre, medicin för att underlätta andningen och vätska intravenöst om det finns behov.

Saltvattendroppar och nässug är anpassat för täppt näsa. Slemhinneavsvällande medel ska inte användas på barn under 2 år utan att du först har pratat med en läkare. Saltvattendroppar hjälper till att ”tunna ut” snoret och gör det enklare att avlägsna med till exempel en nässug.

Barn över 3 månader kan få febernedsättande medel om de upplever obehag i samband med feber. Barn under 3 månader kan få febernedsättande medel efter samråd med läkare.  Medicin som innehåller paracetamol är rekommenderat som förstaval vid feber. Styrka, form och dos väljs efter barnets vikt och ålder. Låt barnet sova med huvudet något upphöjt. Rejält med vätska behövs för att undvika uttorkning.

När ska du söka vård?

 • Kontakta läkare om du tror att ditt barn har RS-virus. Ring gärna 1177 först för att få sjukvårdsrådgivning.
 • Om barnet har hög feber och/eller försämrat allmäntillstånd. Här hittar du febertermometrar.
 • För barn under 3 månader bör du kontakta läkare om de har 38,0 grader eller högre.
 • Är barnet mellan 3 och 6 månader så bör du kontakta läkare vid temperatur högre än 39,0 grader.
 • Om barnet har andningssvårigheter
 • Om barnet hostar och är under 3 månader gammalt
 • Om barnet hostar längre än 1 – 2 veckor.

  Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdhandboken, Rikshandboken Barnhälsovård.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning