Luftvägsinfektioner: Vad är det och hur kan du förebygga dem?

Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. De orsakas av virus, bakterier eller svampar och kan påverka alla delar av luftvägarna, från näsan och halsen till lungorna.Luftvägsinfektion: symptom

Symtomen på en luftvägsinfektion kan variera beroende på vilken del av luftvägarna som är infekterad. Övre luftvägsinfektion är ett annat ord för förkylning. Infektionen beror på virus som angriper näsan och svalget och i de flesta fall är det rhinoviruset som ligger bakom infektionen. Förkylning är mycket vanligt och förekommer oftast på våren och hösten. Sjukdomen drabbar alla åldersgrupper och det är särskilt vanligt att barn från 6 månader upp till cirka 3 år råkar ut för det. De flesta vuxna har 1 till 2 förkylningar per år, medan barn har i genomsnitt 7 – 9 förkylningar. Sjukdomen smittar genom att man petar sig i näsan eller ögonen efter direktkontakt med, eller via, droppsmitta från sjuka personer som hostar eller nyser.

Vanliga symtom på övre luftvägsinfektioner inkluderar:

 • Täppt, eller rinnande, näsa
 • Hosta
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Trötthet

Vanliga symtom på nedre luftvägsinfektioner

 • Feber
 • Hosta
 • Andningssvårigheter
 • Bröstsmärta
 • Småbarn kan också ha feber, frossa, matvägran och aptitlöshet

Behandling av övre luftvägsinfektioner

I de flesta fall kräver övre luftvägsinfektioner ingen specifik behandling. Det är dock viktigt att vila och dricka mycket vätska för att hjälpa kroppen att bekämpa infektionen.

I vissa fall kan receptfria läkemedel användas för att lindra symtomen, så som:

 • Febernedsättande läkemedel, till exempel paracetamol eller ibuprofen
 • Hostmedicin: slemlösande medel eller hostdämpande medel
 • Nässpray

Behandling av nedre luftvägsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner är allvarligare än övre luftvägsinfektioner och kan orsakas av virus, bakterier eller svampar. Nedre luftvägsinfektioner kan leda till lunginflammation, bronkit eller astma. Behandlingen för nedre luftvägsinfektioner beror på vilken typ av infektion som är orsaken:

Virusinfektioner:

Virusinfektioner behandlas vanligtvis med vila och vätska. I vissa fall kan receptfria läkemedel användas för att lindra symtomen.

Bakteriella infektioner:

Bakteriella infektioner kan behandlas med antibiotika. Antibiotika är inte effektiva mot virusinfektioner.

 

Produkter vid värk och feber hittar du här.

Efter ett par dagar avtar dessa symptom men symptom som förekommer inom loppet av 24 – 48 timmar efter symptomstart är:

 • Nästäppa.
 • Rinnande näsa.
 • Hosta.
 • Symptomen är tydligast dag 3 och 4 och börjar avta dag 7.

Behandling av förkylning
Förkylning går över av sig själv och i regel krävs ingen behandling. Det finns inga effektiva läkemedel mot förkylning. Antibiotika kan inte heller användas vid förkylning eftersom det inte har effekt på virus. Drick rikligt med vätska och vila mycket eftersom allmäntillståndet försämras. Utöver detta kan du försöka med något, eller några, av följande:

 • Smärtstillande: Smärtstillande kan användas vid feber och värk. Paracetamol och ibuprofen kan köpas receptfritt.
 • Nässpray: Slemhinneavsvällande nässpray ger kortvarig lindring av nästäppa och kan underlätta när du sover.
 • Slemlösande medel: Vid slemhosta kan slemlösande medel bidra till att göra slemmet tunnare så att det blir lättare att hosta upp.
 • Hostdämpande: Vid torrhosta kan hostdämpande medel bidra till att dämpa hostreflexen.

Smittspridning av luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner sprids genom kontakt med droppar från en smittad person. Dropparna kan spridas genom luften när en smittad person hostar eller nyser, eller genom direktkontakt med en smittad person eller ett föremål som har varit i kontakt med en smittad person.

Försiktighetsåtgärder för att undvika smitta

För att undvika att smittas av en luftvägsinfektion kan du vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka
 • Använd ett munskydd om du är sjuk

Tips för att lindra symtomen på en luftvägsinfektion:

 • Drick mycket vätska för att förhindra uttorkning
 • Sov mycket för att ge kroppen chans att återhämta sig
 • Ät lättsmält mat
 • Undvik att röka eller vistas i miljöer med rök

Akut bronkit

Akut bronkit är en virusinfektion som sitter lång ner i luftvägarna, i delar som kallas bronkerna. Sjukdomen är vanligast på hösten och vintern och förekommer ofta efter en övre luftvägsinfektion. Rökning ökar risken för att drabbas av luftvägsinfektioner som akut bronkit. I regel går infektionen över av sig själv efter 1 – 4 veckor men de kan också i sällsynta fall leda till lunginflammation.

Symptom vid akut bronkit

 • Hosta, både dag och natt som varar i 2 – 3 veckor.
 • Hostan förvärras vid ansträngning.
 • Tung andhämtning.
 • Slemhosta är vanligt efter cirka en veckas sjukdom (genomskinligt, vitt eller missfärgat slem).
 • Sårighet i hals.
 • Pipande ljud i bröstet.
 • Ofta ingen feber.
 • Barn kan hosta tills de kräks.

Behandling av akut bronkit
Eftersom akut bronkit läker ut själv finns det sällan behov av behandling utöver vila, rikligt med vätska och att man slutar röka. Hostan kan vara i 3 – 4 veckor. Antibiotika kan inte användas vid akut bronkit eftersom det är en virusinfektion.

Bronkiolit

Bronkiolit är en infektion i de minsta luftrören som orsakas av RS-viruset. Infektionen är vanligast hos barn under 2 år och är vanligast under vinterhalvåret. Sjukdomen kännetecknas av att barnen får kämpa med att andas eftersom bronkiolit ger slembildning och svullnad.

Symptom vid akut bronkiolit

 • Tung andhämtning.
 • Kraftig förkylning.
 • Rinnande näsa.
 • Pipljud.
 • Hosta.
 • Låg feber.

Behandling av akut bronkiolit

Barn med bronkiolit behöver vila och få rikligt med vätska. Om barnet har ont och feber kan du prova paracetamol i lämplig form för barnets ålder. Eftersom bronkiolit är en virusinfektion hjälper inte antibiotika. Håll noga koll på barnets symptom, särskilt andningen.
Kontakta vården om tillståndet förvärras eller om barnet inte får i sig tillräckligt med mat eller vätska.

Lunginflammation

Lunginflammation är en infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier eller virus och inflammation kan uppstå efter en övre luftvägsinfektion (förkylning). Sjukdomen är vanlig, särskilt på vintern och det är ofta barn och äldre som drabbas. Smitta sker via droppar från sjuka personer som hostar eller nyser.

Symptom vid lunginflammation

 • Hosta.
 • Tung andhämtning.
 • Försämrat allmäntillstånd.
 • Slem (som kan vara färgat).
 • Ett rosslande ljud i lungorna.
 • Feber.
 • Trötthet.
 • Smärta i bröst.

Behandling vid lunginflammation

Om lunginflammationen orsakas av bakterier är det vanligt att behandla med antibiotika. Drick rikligt med vätska och vila mycket.

När ska jag kontakta läkare?

 • Om du har symptom på lunginflammation och ditt allmäntillstånd är dåligt.
 • Om du har ihållande hosta eller hög feber i flera dagar.
 • Om du har svårt att andas eller har smärtor i bröstet.
 • Om du inte blir frisk eller upplever att du blir sämre igen efter att du har blivit lite bättre.

Källa: Hjärt- och lungfonden, Vårdguiden 1177.