Luftvägsinfektion

Luftvägsinfektion är ett samlingsnamn på infektioner i näs- och munhåla, svalget, strupen, luftrör och bronker. Man skiljer på övre och nedre luftvägsinfektioner. Övre luftvägsinfektion är ett annat ord för förkylning. Infektionen beror på virus som angriper näsan och svalget och i de flesta fall är det rhinoviruset som ligger bakom infektionen. 

Vad är luftvägsinfektion?

Luftvägsinfektion är en akut infektion i luftvägarna som orsakas av bakterier eller virus. Det finns två olika sorters luftvägsinfektioner:

 • Övre luftvägsinfektion är infektion i näsa, hals, öron och bihålor.
 • Nedre luftvägsinfektion är infektion i luftrör, bronker och lungvävnad.

Övre luftvägsinfektioner

Övre luftvägsinfektion är ett annat ord för förkylning. Infektionen beror på virus som angriper näsan och svalget och i de flesta fall är det rhinoviruset som ligger bakom infektionen.

Förkylning är mycket vanligt och förekommer oftast på våren och hösten. Sjukdomen drabbar alla åldersgrupper och det är särskilt vanligt att barn från 6 månader upp till cirka 3 år råkar ut för det. De flesta vuxna har 1 till 2 förkylningar per år, medan barn har i genomsnitt 7 – 9 förkylningar. Sjukdomen smittar genom att man petar sig i näsan eller ögonen efter direktkontakt med, eller via, droppsmitta från sjuka personer som hostar eller nyser.

Här hittar du produkter vid förkylningsbesvär.

Symptom vid förkylning

De första symptomen på övre luftvägsinfektion är:

 • Ont i halsen
 • Trötthet
 • Låg feber. Vuxna får sällan feber vid förkylning men små barn får ofta hög feber. 

Produkter vid värk och feber hittar du här.

Efter ett par dagar avtar dessa symptom men symptom som förekommer inom loppet av 24 – 48 timmar efter symptomstart är:

 • Nästäppa.
 • Rinnande näsa.
 • Hosta.
 • Symptomen är tydligast dag 3 och 4 och börjar avta dag 7.

Behandling av förkylning
Förkylning går över av sig själv och i regel krävs ingen behandling. Det finns inga effektiva läkemedel mot förkylning. Antibiotika kan inte heller användas vid förkylning eftersom det inte har effekt på virus. Drick rikligt med vätska och vila mycket eftersom allmäntillståndet försämras. Utöver detta kan du försöka med något, eller några, av följande:

 • Smärtstillande: Smärtstillande kan användas vid feber och värk. Paracetamol och ibuprofen kan köpas receptfritt.
 • Nässpray: Slemhinneavsvällande nässpray ger kortvarig lindring av nästäppa och kan underlätta när du sover.
 • Slemlösande medel: Vid slemhosta kan slemlösande medel bidra till att göra slemmet tunnare så att det blir lättare att hosta upp.
 • Hostdämpande: Vid torrhosta kan hostdämpande medel bidra till att dämpa hostreflexen.

Nedre luftvägsinfektion

Det finns flera olika infektioner som drabbar de nedre luftvägarna. De vanligaste är:

 • Akut bronkit (kallas också luftrörskatarr).
 • Bronkiolit.
 • Lunginflammation (pneumoni). Lunginflammation är den allvarligaste av de nedre luftvägsinfektionerna.

Akut bronkit

Akut bronkit är en virusinfektion som sitter lång ner i luftvägarna, i delar som kallas bronkerna. Sjukdomen är vanligast på hösten och vintern och förekommer ofta efter en övre luftvägsinfektion. Rökning ökar risken för att drabbas av luftvägsinfektioner som akut bronkit. I regel går infektionen över av sig själv efter 1 – 4 veckor men de kan också i sällsynta fall leda till lunginflammation.

Symptom vid akut bronkit

 • Hosta, både dag och natt som varar i 2 – 3 veckor.
 • Hostan förvärras vid ansträngning.
 • Tung andhämtning.
 • Slemhosta är vanligt efter cirka en veckas sjukdom (genomskinligt, vitt eller missfärgat slem).
 • Sårighet i hals.
 • Pipande ljud i bröstet.
 • Ofta ingen feber.
 • Barn kan hosta tills de kräks.

Behandling av akut bronkit
Eftersom akut bronkit läker ut själv finns det sällan behov av behandling utöver vila, rikligt med vätska och att man slutar röka. Hostan kan vara i 3 – 4 veckor. Antibiotika kan inte användas vid akut bronkit eftersom det är en virusinfektion.

Bronkiolit

Bronkiolit är en infektion i de minsta luftrören som orsakas av RS-viruset. Infektionen är vanligast hos barn under 2 år och är vanligast under vinterhalvåret. Sjukdomen kännetecknas av att barnen får kämpa med att andas eftersom bronkiolit ger slembildning och svullnad.

Symptom vid akut bronkiolit

 • Tung andhämtning.
 • Kraftig förkylning.
 • Rinnande näsa.
 • Pipljud.
 • Hosta.
 • Låg feber.

Behandling av akut bronkiolit

Barn med bronkiolit behöver vila och få rikligt med vätska. Om barnet har ont och feber kan du prova paracetamol i lämplig form för barnets ålder. Eftersom bronkiolit är en virusinfektion hjälper inte antibiotika. Håll noga koll på barnets symptom, särskilt andningen.
Kontakta vården om tillståndet förvärras eller om barnet inte får i sig tillräckligt med mat eller vätska.

Lunginflammation

Lunginflammation är en infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier eller virus och inflammation kan uppstå efter en övre luftvägsinfektion (förkylning). Sjukdomen är vanlig, särskilt på vintern och det är ofta barn och äldre som drabbas. Smitta sker via droppar från sjuka personer som hostar eller nyser.

Symptom vid lunginflammation

 • Hosta.
 • Tung andhämtning.
 • Försämrat allmäntillstånd.
 • Slem (som kan vara färgat).
 • Ett rosslande ljud i lungorna.
 • Feber.
 • Trötthet.
 • Smärta i bröst.

Behandling vid lunginflammation

Om lunginflammationen orsakas av bakterier är det vanligt att behandla med antibiotika. Drick rikligt med vätska och vila mycket.

När ska jag kontakta läkare?

 • Om du har symptom på lunginflammation och ditt allmäntillstånd är dåligt.
 • Om du har ihållande hosta eller hög feber i flera dagar.
 • Om du har svårt att andas eller har smärtor i bröstet.
 • Om du inte blir frisk eller upplever att du blir sämre igen efter att du har blivit lite bättre.

Källa: Hjärt- och lungfonden, Vårdguiden 1177.