Hosta

Hosta är en naturlig reflex då kroppen försöker göra sig av med främmande partiklar eller slem från luftvägarna. Förkylning är den vanligaste orsaken till att vi hostar.

Vad är hosta?

Hosta uppstår när små nervtrådar under slemhinnan irriteras. Detta sätter igång hostreflexen. Hostreflexen är i regel bra för kroppen och bör inte alltid dämpas med hjälp av hostdämpande medel.

Slemhosta eller torrhosta?

Slemhosta är produktiv hosta, det vill säga att hostan har en viktig nyttofunktion. Slemmet ska ut och det är därför viktigt att inte dämpa hostan. Slem som blir liggande i luftvägarna kan förvärra infektioner genom att det skapas grogrund för bakterier.

Bisolvon kan lindra när du har slemhosta


Torrhosta
är irriterande hosta och gör inte mycket nytta. Vid denna typ av hosta är det inte något slem som måste komma ut.

Bisolduo kan lindra vid rethosta och irriterad hals

Bisolduo spray
143,00 kr
Bisolduo sirap
97,00 kr
Bisolduo Jordgubb/Mint
57,00 kr
Bisolduo Citron- Eukalyptus
54,00 kr

Orsaker till olika sorters hosta

Det finns många orsaker till att du hostar, förkylning är den vanligaste. Andra vanliga orsaker är:

Så lindrar du hostan

  • Drick mycket och ofta. Vid slemhosta blir slemmet mer tunnflytande och lättare att få upp om du dricker mycket vatten.
  • Varm dryck kan vara lindrande.
  • Ligg med huvudet högt när du sover
  • Undvik fysisk ansträngning som kan förvärra hostan
  • Undvik rök
  • Halstabletter kan dämpa eventuella retningar i halsen
  • Vid slemhosta kan du prova slemlösande produkter. Detta gör slemmet tunnare och det blir lättare att hosta upp.

Vid torrhosta kan du prova hostdämpande produkter som verkar genom att dämpa hostreflexen. Var uppmärksam på att om du använder det blodförtunnande läkemedlet warfarin så ska du inte använda det hostdämpande läkemedlet noskapin utan att först diskutera med läkare. Gravida ska inte heller använda noskapin. 

Vid graviditet eller amning rådfråga sjukvården innan användning av hostmediciner.

Smärtstillande för halsen

Förkylning, hosta och andra luftvägsinfektioner kan leda till sårig och öm hals. Mycket hosta kan också orsaka obehag i halsen.
Här ser du några tips på produkter som kan lindra.