Bronkit

Akut bronkit är en nedre luftvägsinfektion som oftast orsakas av virus. Infektionen är vanligast under vinterhalvåret och kan drabba både barn och vuxna.

Vad är akut bronkit?

Akut bronkit är en nedre luftvägsinfektion som ger infektion i luftrören och de delar av luftvägarna som kallas bronkerna. Akut bronkit uppstår ofta efter en infektion i de övre luftvägarna som till exempel efter en förkylning. Akut bronkit går ofta över av sig själv efter 1 — 4 veckor men kan i vissa fall utvecklas till lunginflammation.

Orsaker

Akut bronkit orsakas ofta av virus, men kan i sällsynta fall också bero på bakterier. Rökning (även passiv rökning) och luftföroreningar ökar risken för att få luftvägsinfektion som akut bronkit.  

Symptom

 • Hosta, både på dagen och på natten 
 • Slemhosta (börjar ofta som torrhosta) 
 • Värk i hals och bröst (orsakat av hostandet) 
 • Färgat och segt slem som kommer upp vid hosta 
 • Tung andhämtning 
 • Pipljud i bröstet 
 • Vanligtvis inte någon feber.

Barn med kraftig hosta kan hosta så mycket att de kräker. Vid kraftiga hostanfall bör därför barnet tas ur liggande läge så att slem och kräkning inte täpper till luftvägarna.  

Några tips

 • Drick mycket vätska eftersom detta tunnar ut slemmet och gör det lättare att hosta upp det. 
 • Lugn och ro är nödvändigt. 
 • Försök att hosta så lite som möjligt eftersom hosta ger små sår i luftvägarna och orsakar därmed mer irritationshosta. 
 • Sluta röka och undvik passiv rökning. 

Behandling av akut bronkit 

Det är ovanligt att behandla med mer än vila, eventuellt rökstopp och rikligt med vätska. Akut bronkit orsakas nästan alltid av virus och antibiotika ger därför ingen effekt. Antibiotika har oftast inte heller någon effekt i de få fall då bronkit har orsakats av bakterier.  

Behandling av akut bronkit inriktas vanligtvis mot att lindra symptom:  

 • För att dämpa smärta och feber kan mediciner som innehåller paracetamol användas.  
 • Inhalationsmediciner kan vara aktuellt om du behöver hjälp med andningen. Ofta används mediciner som utvidgar luftvägarna (betastimulerare) och som därmed gör det lättare att andas.  
 • Slemlösande mediciner kan hjälpa vid slemhosta.  
 • Hostdämpande mediciner kan vara effektiva vid besvärande torrhosta som stör nattsömnen men det bör undvikas om du har slemhosta.  

Barn med akut bronkit 

Hosta kan ofta störa barnets nattsömn men barn bör inte få hostdämpande medicin utan att först ha talat med läkare. Det kan vara bra att försöka att höja huvudänden av barnets säng så att barnet ligger med huvudet lite högre än resten av kroppen.   
 
Det är viktigt att barnet får rikligt att dricka för att göra slemmet mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Vid mycket segt slem kan barnet få slemlösande hostmedicin. Prata med en farmaceut på ditt apotek för att välja en lämplig variant.  

När bör du kontakta läkare?

 • Om du hostar och hostan inte försvinner efter en vecka. 
 • Om du har fått diagnosen bronkit hos läkare och fortsätter att hosta mer än fyra veckor. 
 • Om du upplever att symptomen förvärras och allmäntillståndet försämras. 
 • Om ditt barn har hög feber, andingssvårigheter eller hyperventilerar.