Diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 fungerar insulinet i kroppen inte bra nog och man får för högt blodsocker. Mellan 85 och 90 procent av alla som har en diabetessjukdom har typ 2. 
Exakt varför någon får diabetes typ 2 är inte helt känd, men arv och livsstil tycks vara faktorer som påverkar. Diabetes typ 2 är mer ärftligt än diabetes typ 1.

Diabetes typ 2

Vad är diabetes typ 2?

Diabetes typ 2 är en sjukdom där kroppen inte klarar att reglera blodsockret normalt. Huvudorsakerna är minskad produktion av insulin och/eller att insulinet inte fungerar tillräckligt bra. Utan tillräckligt med insulin, eller insulin som fungerar dåligt klarar kroppen inte att transportera socker i blodet ut i cellerna. Det leder till att kroppen inte kan använda socker som energikälla vilket i sin tur leder till de typiska diabetssymptomen.

Enligt Diabetesförbundet räknar man med att över en miljon människor i Sverige, mer än 15 procent av befolkningen, bär på arvsanlagen för att utveckla typ 2-diabetes.

Diabetes typ 2: Symptom

Symptom på diabetes typ 2 är ofta diffusa och kommer gradvis. Allt eftersom blodsockret stiger kan typiska symptom på högt blodsocker visa sig:

  • Ökad törst och mer frekvent kissande.
  • Trötthet.
  • Viktnedgång.
  • Illamående.

Det är viktigt att vara uppmärksam på typ 2 diabetes symptom för tidig upptäckt och behandling.

Orsaker

Diabetes typ 2 beror ofta på en kombination av olika faktorer. För en del är det arv som avgör, men livsstil avgör till stor del om vi får diabetes. Riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2 är:

  • Lite motion.
  • Övervikt.
  • Kost bestående av mycket kalorier och fett.
  • Etnisk bakgrund från Asien, Afrika och Stillahavsområdet.
  • Hög ålder.

Håll koll på diabetes typ 2: Att tänka på

För att hålla koll på diabetes typ 2, rekommenderas att man följer följande råd.

Sluta röka – beställ dina produkter här