Tips till dig med diabetes

Diabetes är en sjukdom som man numera kan leva väl med. Bra blodsockerkontroll är viktigt för att minska risken för utveckling av senskador. Ta väl hand om tänder och fötter och försök leva så hälsosamt som möjligt.

Diabetestips

Diabeteslivsstil och dagliga rutiner

Diabeteshantering handlar inte bara om att ta medicin; det är en livsstilsjustering. En diabeteslivsstil innebär kontinuerlig uppföljning av ditt blodsocker, justera din kost och inkludera fysiska aktivitet. Det är även viktigt att du kommunicerar regelbundet med dina vårdgivare. Var proaktiv! En balanserad diabeteslivsstil kan göra en stor skillnad i att minska risken för senskador. Både för diabetes typ 1 och 2.


Utvecklingen inom diabetes går snabbt framåt så det kan vara roligt att hålla sig informerad om de senaste inom diabetesvården för att uppdatera din livsstil med diabetes och att omfamna teknik eftersom det kan göra livet lite lättare. Det finns allt från glukosmätare och mobilappar, för att göra det lätt och säkert att hålla koll på dina värden.


Det handlar om att hitta balans och anpassa vanor för att leva ditt bästa liv. Reglerad kost, regelbunden motion, rätt mängd sömn, och minimering av stress kan förvandla din livskvalitet. Det är också en tid att utforska nya recept, hitta träningsrutiner som du älskar och omfamna en övergripande hälsosam livsstil. Även något som är bra för diabetes som uppstår vid graviditet.

Diabeteshantering: Håll koll på blodsockret

Diabetes gör att du måste tänka på hur det du äter, dina mediciner och din fysiska aktivitet, påverkar ditt blodsocker – hantering av diabetes kräver noggrannhet och medvetenhet. Bra blodsockerkontroll minskar risken för hälsofarliga senkomplikationer.

Mät blodsockret ofta i början av sjukdomen så att du kartlägger vilja olika aktiviteter och händelser under dagen påverkar blodsockret.
Använd dagbok, elektronisk eller på papper, för att anteckna dina mätresultat och vad du har gjort före/efter mätningarna.

Kost med lågt GI

Att välja rätt kost kan göra en stor skillnad för en diabetiker och blodsockernivåer. Livsmedel påverkar hur snabbt och i vilken utsträckning blodsockret stiger, vilket i sin tur kan påverka hälsan för den som har diabetes.

Glykemiskt index (GI) mäter hur fort olika livsmedel med samma mängd kolhydrater höjer blodsockret. Diabetiker uppmanas ofta att välja kolhydratrika livsmedel med lågt GI, särskilt om de väljer att äta en kolhydratrik kost. Denna typ av kost rekommenderar intag av bönor, linser, fullkornspasta, klibbfritt kylt ris, korngryn och bulgur. Brödet bör innehålla hela korn och lösliga fibrer. Även frukt och grönsaker med lågt GI bör konsumeras i större mängd.

Vad är bra att äta om man har diabetes?

 • Grönsaker och baljväxter: Mer än 250g per dag minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar.
 • Frukt: Kombinerat intag med grönsaker och baljväxter sänker generell dödlighet för diabetiker.
 • Fullkornsprodukter: Minskar risken för död i hjärt-kärlsjukdomar.
 • Fisk: Regelbundet intag, särskilt fet fisk, sänker dödligheten och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
 • Nötter: Fem portioner per vecka minskar LDL kolesterol och triglycerider i blodet.
 • Alkohol: Måttligt intag kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom.
 • Kaffe: Personer som dricker mer än två koppar per dag löper mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Byt lansett varje gång du mäter blodsockret

Lansetten som används för att mäta blodsockret bör skiftas varje gång du sticker dig. Spetsen är ömtålig och förstörs lätt, dessutom kan silikonbeläggningen som är utanpå spetsen slitas av, vilket kan vara ett problem för de med nickelallergi. Blodsockermätningen blir mindre smärtsam och mer hygienisk om du använder en ny lansett varje gång.

Hur kan man sänka blodsockret snabbt och vad sänker blodsockret bäst?

Om någon har typ 1 eller typ 2 diabetes och behandlas med insulin, kan extra kortverkande insulin injiceras för att sänka blodsockret. Det är viktigt att konsultera läkaren eller vårdcentralen om exakt hur mycket extra insulin som ska tas i dessa lägen. Du kan även dricka vatten, motionera lätt, undvika ytterligare kolhydrater och göra avslappningsövningar. 

Kunskap om insulinkänningar och åtgärder för diabetes typ 1

Personer med diabetes typ 1 kan uppleva en "insulinkänning". Då kan det behövas glukos för att stabilisera nivåerna. Dextrosol är därför alltid bra att ha i väskan eller fickan ifall du får en insulinkänning. Detta kan visa sig på olika sätt:

 • Lätt svettning, skakningar och en snabbare hjärtrytm
 • Känsla av hunger och lätt blekhet
 • Känslor av osäkerhet, nervositet och rastlöshet
 • Nedsatt koncentration, osammanhängande tal och desorientering
 • Lätt förvirring, glömska och ovanligt uppförande
 • Temporära synproblem och isolerade neurologiska symtom (kan likna mindre stroke-symtom)
 • Lätta ryckningar
 • Medvetslöshet.

Om du inte kan mäta blodsockret men tror att någon upplever en insulinkänning, bör du genast behandla symptomen som tecken på hypoglykemi på grund av de potentiellt kritiska låga blodsockervärdena.

För medvetna personer:

 • Ge dem snabbverkande socker som druvsockertabletter (Dextrosol), sockerbitar, juice (cirka 1,5 dl) eller mjölk (3 dl).
 • Om symptomen kvarstår efter 10 minuter, ge mer socker.
 • För att upprätthålla blodsockret, tillför också långverkande kolhydrater, exempelvis en smörgås och 2 dl mjölk.
 • Kom ihåg att större mängder socker inte nödvändigtvis höjer blodsockret snabbare, och enbart kortverkande socker kan leda till att blodsockret sjunker snabbt igen.

För personer som inte är fullt medvetna:

 • Ring nödnumret 112. Kontakta läkare omedelbart
 • Undvik att ge någon dryck för att undvika kvävningsrisk.

Ta hand om mun och tänder vid diabetes

Att leva med diabetes kommer med vissa utmaningar för munhälsan. Diabetiker har ökad risk för karies, tandköttsproblem och muntorrhet. Risken kan minskas genom att:

 • Hålla koll på blodsockret
 • Borsta tänderna dagligen med fluortandkräm
 • Använd tandtråd
 • Undvik att bli torr i munnen genom att använda salivstimulerande medel som sockerfritt tuggummi, sockerfria sugtabletter eller fluortabletter.

Här hittar du våra tandvårdsprodukter.

Ta hand om fötterna

Diabetes gör fötterna särskilt utsatta för sår, på grund av försämrad blodcirkulation och nedsatt känsel. Vi rekommenderar regelbunden fotvård och kontroll hos läkare eller fotterapeut.

Fotprodukter för dig med diabetes

Hälsosam livsstil minskar risken för senskador

Diabetes och högt blodsocker under längre tid skadar blodådror och ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Risken för senskador vid diabetes ökar ytterligare om man är överviktig, röker eller har för högt kolesterolvärde. Hjärtinfarkt och stroke kan förebyggas genom att både blodsocker och blodtryck hålls på en bra nivå.

Få en bättre vardag med diabetes och egenomsorg

Det innebär inte bara kostförändringar med diabetes. Egenomsorg är också viktigt! Det handlar inte bara om att ta hand om din kropp när du har fått diabetes, utan egenomsorg handlar också om att ta hand om ditt inre jag. Det är särskilt viktigt i livet när vi möter motgångar - som diabetes. Egenomsorg betyder att lyssna på din kropp, förstå dess signaler, och ge dig själv tid och utrymme när det behövs. Det kan handla om att ta en paus när du känner dig överväldigad, sätta gränser, eller bara göra saker som får dig att känna dig lycklig. Att älska och värdera dig själv är nyckeln till att leva bäst med diabetes.

Publicerad: 20220224 Uppdaterad: 20230920