Ont i halsen

Ont i halsen är mycket vanligt i samband med förkylning. Halsontet är oftast helt ofarligt och går i regel över av sig själv. Däremot kan det kännas obehagligt och det kan vara skönt att lindra besvären.

Varför får vi ont i halsen?

Ont i halsen kan upplevas obehagligt men det är vanligtvis helt ofarligt. Den vanligaste orsaken till ont i halsen är en virusinfektion, som till exempel halsinfektion, påssjuka, övre luftvägsinfektion och körtelfeber. Du kan också få ont i halsen av en bakterieinfektion, som streptokockinfektion i halsen. Misstänker du att du har streptokockinfektion bör du kontakta läkare för att diskutera eventuell antibiotikabehandling.

Några tips

  • Sugtabletter kan verka lindrande. Vanliga sugtabletter tas vanligtvis vid behov, men stor konsumtion av tabletter kan ha laxerande effekt. Här hittar du LloydsApoteks produkter vid ont i halsen.
  • Undvik att använda halstabletter med socker i under längre perioder eftersom risken för karies ökar.
  • Undvik att röka.

Bra att ha hemma