Klamydia

Klamydia är numera den vanligast rapporterade sexuellt överförda infektionen i Sverige med cirka 36 000 fall per år. Läs mer om hur klamydia smittar och vilka symptom du ska hålla koll på.

 

Vad är klamydia?

Klamydia är en infektion med bakterien Chlamydia trachomatis i könsorganen. Hos kvinnor kan bakterien infektera urinrör, livmoder eller äggledare. Män kan få infektion i urinrör eller bitestikel. Klamydiabakterier kan också orsaka infektioner i andra kroppsdelar (ögon och luftvägar) men dessa kallas då inte klamydia.

 

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar vid samlag och det tar omkring 5 – 14 dagar från det att du blir smittad till att du märker symptom på klamydia. Det lättaste sättet att skydda sig mot klamydia är att alltid använda kondom vid samlag.

 

Symptom på klamydia

 • Ökade/förändrade flytningar från slidan (kvinnor) eller urinröret (män).
 • Lätt sveda när du kissar.
 • Småblödningar efter samlag (kvinnor).
 • En del kan få mag-/underlivssmärta.
 • Oregelbundna blödningar (kvinnor).
 • Feber.

Ett stort problem med klamydia är att infektionen ofta är helt symptomfri. Mer än hälften av alla som drabbas av klamydia får inga symptom. Därför kan många ha klamydia utan att veta om det och smitta andra utan att veta om det. 

Vem bör klamydiatesta sig?

 • Unga under 25 år efter partnerbyte.
 • Gravida under 25 år.
 • Före abort.
 • Kvinnor under 25 år som använder p-piller kan behöva testa sig.
 • Vid symptom som ökade flytningar, mellanblödningar eller andra symptom som kan bero på en infektion.

Hur och var ska jag testa mig?

Provtagning på en mottagning är att föredra. Du får prata med sjukvårdspersonal och proverna tas på rätt sätt. Det är alltid gratis att klamydiatesta sig på mottagning. Om provet visar att du har klamydia måste du uppge vilka du har haft sex med i samband med att smittan spåras.

Det brukar ta ungefär en vecka att få provsvaret. Om svaret är positivt, det vill säga att du har klamydia, så är det säkert. Däremot kan du behöva ta om testet även om det visar sig vara negativt. Testet är säkert en vecka efter misstänkt smittotillfälle. 

Att testa sig för en allmänfarlig sjukdom kostar ingenting. Om du behöver vård och behandling är det också gratis när det gäller allmänfarliga sjukdomar.

Behandling av klamydia

Klamydia behandlas med antibiotika i tablettform. Under tiden som du äter medicinen ska du inte ha sex eftersom det finns risk för att du smittar eller blir smittad av klamydia igen. 

 

Vem ska behandlas för klamydia?

Om det skulle visa sig att du har klamydia görs en så kallad smittspårning. Det innebär att du måste berätta hur eller av vem du tror att du har fått sjukdomen. Du måste också berätta om du kan ha spridit sjukdomen vidare till någon eller några. Det är för att alla som kan vara smittade ska få reda på att de måste testa sig, och om de har fått sjukdomen, få behandling och inte sprida den vidare.

Om du inte själv vill prata med den som kan vara smittad kan en kurator eller sjuksköterska på mottagningen göra det. När de kontaktar personen berättar de inte vem som uppgett deras namn.

 

Vad händer om klamydian inte behandlas?

Kvinnor som får klamydia kan, om behandling inte sätts in snabbt, får inflammation i äggledarna eller äggstockarna, vilket senare kan leda till utomkvedshavandeskap och sterilitet. Obehandlad klamydia hos män kan också i undantagsfall leda till sterilitet.

När ska jag söka vård?

 • Om du har några av symptomen på klamydia och inte vet orsaken.
 • Om du vill ta ett klamydiatest.
 • Om en tidigare partner har klamydia.