Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar eller könssjukdomar är sjukdomar (bakterie- och virusinfektioner) som smittar via könsorgan, mun eller ändtarm. Vissa sexuellt överförbara sjukdomar smittar också via blod.

Många sexuellt överförbara sjukdomar orsakar inte så mycket besvär och kan göra dem svårare att upptäcka. Därför är det viktigt att personer som har oskyddat sex med olika partner kollar sig regelbundet för att upptäcka eventuella sexuellt överförbara sjukdomar.

Kondom är än så länge det enda preventionsmedlet som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Här hittar du några av DOZ Apoteks olika kondomer

Herpes

Herpes genitalis (herpes på könsorganen) orsakas av smitta med herpes simplex virus (HSV). Vanliga symptom på herpes genitalis är ömmande blåsor och sår på könsorganen. Herpes genitalis är en mycket vanlig sexuellt överförbar sjukdom som stadigt ökar.

Könsvårtor

Könsvårtor (kondylom) är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna. I synnerhet
bland yngre åldersgrupper är könsvårtor vanligt och förekomsten ökar. Viruset som orsakar könsvårtor smittar mycket lätt och drabbar både kvinnor och män.

Klamydia

Klamydia orsakas av en infektion med bakterien Clamydia trachomatis. Obehandlad kan klamydia leda till sterilitet och ofrivillig barnlöshet. Klamydia är med utbrett bland sexuellt aktiva under 25 år. Läs mer om klamydia här.

Hiv och aids

Hiv-infektion är en livslång virussjukdom som efter flera år kan utvecklas till aids. Hiv angriper celler i immunförsvaret och minskar kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Ungefär 2,5 miljoner människor drabbas av hiv i världen, varje år. Hiv smittar sexuellt, via blodsmitta, och från mor till barn. Läs mer om hiv och aids här.

Hepatit

Både hepatitt A, B och C kan smitta sexuellt.

Hepatit A är en leverinflammation som orsakas av hepatit A-viruset. I världen drabbas ungefär 1,4 miljoner människor av hepatit A varje år. Det finns ingen specifik behandling mot hepatit A.

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och kan orsaka både kronisk och akut leverinflammation.  Hepatit B är mycket utbrett i världen. Hepatit B kan vara dödligt. Det finns vaccin mot hepatit B.

Hepatit C är en leversjukdom som orsakas av hepatit C-viruset. Varje år smittas mellan 3 och 4 miljoner i världen. Det finns inget vaccin mot hepatit C, men sjukdomen kan botas med medicin.

 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning