Gonorré

Gonorré är en infektion som smittar genom sexuell kontakt. Det är också en av Sveriges vanligaste könssjukdomar. Obehandlad kan gonorré orsaka problem, till exempel ofrivillig barnlöshet. Att använda kondom på rätt sätt är det bästa sättet att skydda sig mot könssjukdomen gonorré.

Vad är gonorré?

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, också kallad gonokocker, och det är en sexuellt överförbar sjukdom. Bakterien smittar via sexuell kontakt. 

Gonorré överförs främst genom vaginala och anala samlag eller via munsex. Sjukdomen går under smittskyddslagen så partnerkontroll är nödvändigt. 

Hur smittar det?

Bakterien överförs vid kontakt mellan slemhinnor i könsorganen, ändtarmen eller halsen. Smittrisken är hög. Att använda kondom och att använda den korrekt är det bästa sättet att skydda sig mot gonorré och andra könssjukdomar. Det är viktigt att kondomen är hel och att den sitter på under hela samlaget. Du kan också få gonorréinfektion i mun eller ögon om du får sperma eller slidsekret där, likaså kan gonorré smitta via fingrar om det finns sperma eller slidsekret på dem och de sedan rör vid en slemhinna. Risken är dock lägre eftersom bakterien som orsakar gonorré snabbt dör när den utsätts för luft. 

Vilka är symptomen?

Symptombilden vid gonorré kan variera mycket, i synnerhet skillnaderna mellan kvinnor och män. Män upplever i regel alltid symptom medan många kvinnor som smittas, inte märker av några symptom. 

  • Urinvägsinfektion: vanligt symptom, både hos män och kvinnor. Urinvägsinfektion ger ofta sveda vid kissande, ökad urinmängd och behov av att kissa ofta.
  • Gul eller grönaktig flytning från urinrör, slida eller ändtarm.
  • Magsmärtor i nedre magtrakten. Detta är vanligare hos kvinnor än män.
  • Ömma testiklar hos män.
  • Ont i pung.
  • Smärta i analöppning och flytningar.
  • Vid gonorré i halsen upplever många ont i halsen, och dessa symptom kan inte skiljas från andra halsinfektioner. 
  • Smärta i leder, feber och utslag. Detta är vanliga symptom när gonorréinfektionen sprider sig till blodet.

Vad händer om jag inte behandlar det?

Om gonorré inte behandlas kan följande konsekvenser uppstå:

Kvinnor:
Inflammation i äggledare vilket kan leda till ärrbildning. Detta kan i sin tur göra det svårare för äggen att komma ner i livmodern från äggstockarna och då minskar chansen för äggen att bli befruktade. Risken för utomkvedshavandeskap ökar också. 

Män:
Inflammation i bitestiklar eller prostata.

Nyfödda (vid smitta under födsel):
Ögoninfektioner som kan utvecklas till blindhet om infektionen inte behandlas med antibiotika.

Hur vet jag om jag har gonorré?
Gonorréprov tas oftast genom urinprov men även ibland från svalget, ändtarmen och insidan av ögonlocket. En provtagning visar om du är smittad tidigast två dagar efter att du har sex. Om första provet visar att du har gonorré så tas ett prov till. Detta gonorréprov tas med hjälp av en tunn provtagningspinne från urinröret, slidan, ändtarm eller svalg. 

Hur behandlas gonorré?

Gonorré behandlas med antibiotika, oftast i tio dagar. Läkaren avgör vilken antibiotikasort som behövs för behandlingen. Medan du behandlas ska du inte ha sex medan någon annan eftersom risken finns att du för över sjukdomen till andra. Cirka fjorton dagar efter avslutad behandling tar läkaren ett nytt prov för att kontrollera om du fortfarande har gonorré. Eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen betalar du inget, vare sig för undersökning eller för eventuell behandling. 

Vad är partnerbehandling vid gonorré?
Om du lever i en relation med en eller flera personer bör även de testa sig och få behandling direkt. Annars är risken stor att smittan bollas fram och tillbaka. Antibiotika ges oavsett om hen har gonorré eller ej. 

Vad är smittskyddslagen?
Smittskyddslagen omfattar cirka 60 sjukdomar, ungefär hälften av dem kan vara livshotande, orsaka långvarig sjukdom eller svårt lidande och kategoriseras som allmänfarliga. 

Gonorré är en av de sjukdomar som behöver spåras för att minska risken att de förs vidare till någon annan. Sjukdomen gonorré ingår därför i smittskyddslagen och du är tvungen att testa dig om du vet, eller misstänker, att du har en sådan sjukdom. Visar testet att du har gonorré så måste du berättade vem eller vilka du har haft sex med det senaste året. Efter det kontaktar personalen på mottagningen de personer som du har uppgett och ber dem testa sig. Personerna som blir kontaktade av mottagningen får aldrig veta vem som har gett personalen deras namn.