Hiv och aids

Hiv-infektion är en livslång sjukdom som efter flera år kan utvecklas till aids. Hiv angriper celler i immunförsvaret och minskar kroppens förmåga att bekämpa infektioner. I Sverige lever omkring 7 000 personer med hiv. Ungefär 400 – 500 nya fall av hiv rapporteras varje år. 

Vad är hiv?

Hiv är en förkortning för human immunodeficiency virus eller humant immunsviktvirus. Hiv är ett retrovirus som angriper bestämda celler i immunförsvaret, så kallade T-celler. Hiv multipliceras inne i T-cellerna och sprids därefter vidare till nya celler. Ju mer virus du har i kroppen, desto mer försvagas immunförsvaret. 

Vad är aids?

Aids är en förkortning för acquired immunodeficiency syndrome eller förvärvad immunsviktssyndrom. En hiv-infektion har utvecklats till aids när kroppens immunförsvar är så nedbrutet att det inte längre klarar att bekämpa infektioner och sjukdomar. 

Hur smittar hiv?

Hiv smittar vid direkt kontakt (sexuell eller via blod). Alla med hiv är smittbärare resten av livet, även om de tar medicin. Smittorisken varierar med virusmängden man har i kroppen, men ingen med hiv räknas som smittfri. Redan 1 – 2 veckor efter hiv-smitta är man själv smittsam och kan föra viruset vidare. 

 • Oskyddat sex med en hiv-positiv person (gäller även oral- och analsex).
 • Via sår eller sprickor om blodet är hiv-infekterat.
 • Från mamma till barn under graviditet, förlossning eller vid amning.
 • Via sprutor eller vid sprutdelning med andra för att spruta in narkotika i kroppen. 
 • Vid blodtransfusion om blodet är hiv-infekterat.

När smittar hiv/aids inte?

 • Vid normal social samvaro (kroppskontakt, kyssar eller kramar)
 • Vid nysningar eller hosta
 • Genom svett, snor eller tårar
 • Från toalettsitsar eller bassänger
 • Från bestick och tallrikar
 • Genom att dricka ur samma glas/flaska

Hur kan jag undvika att smittas?

Hiv-smitta förebyggs genom att använda kondom vid alla former av samlag. Genom att använda en tillfällig läkemedelsbehandling, PEP (postexpositionsprofylax), som påbörjas inom 36 timmar efter det tillfälle du tror att du kan ha smittats. En sådan tillfällig PEP-behandling pågår sedan i fyra veckor. Behovet av behandling med postexpositionsprofylax bedöms av läkare.

Beställ kondomer från DOZ Apotek.se

Hur går ett hiv-test till?

Hiv-smitta diagnostiseras lätt med ett hiv-test (blodprov). Hiv-testet visar om anti-kroppar som man har i blodet är smittade med hiv. Anti-kropparna skapas cirka 3 månader efter att man blivit smittad. 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att testet ska tas 6 – 8 veckor efter exponering för hiv, då kan svaret bli 100% säkert.

Dock går det att testa sig redan 7 – 14 dagar efter exponering eftersom många hiv-test kan upptäcka hiv tidigt. Testar du dig så tidigt bör du göra ett nytt test efter 4 – 6 veckor för att vara säker på svaret. 

Hiv-testet görs genom blodprov: antingen i armvecket eller ett stick i fingret. För svar på provet från armvecket tar det cirka en vecka att få svar, för svar från prov i finger dröjer det cirka 10 – 15 minuter, det kallas därför snabbsvarstest. 

Vad gäller när jag testar mig?

Enligt lag ska ett hiv-test vara:

 • Anonymt.
 • Kostnadsfritt.
 • Kunna tas på alla vårdcentraler, husläkarmottagningar eller privatläkarmottagningar. 
 • Är du under 25 år kan du även testa dig på en ungdomsmottagning. 

Vilka är symptomen?

Efter hiv-smitta börjar viruset att bildas. Symptomen varierar beroende på hur mycket virus man har i kroppen och hur stor del av immunförsvaret som är infekterat. 

Vid aids är immunförsvaret så förstört av hiv att det inte längre fungerar. Hiv-positiva löper ökad risk att få en rad andra sjukdoomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. 

Hur behandlas sjukdomen?

Det finns inga mediciner som kan bota hiv eller aids men det finns effektiva mediciner som bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar mängden virus i kroppen. Behandling av hiv och aids är livslång och om den avslutas sprider sig viruset igen.

Medicinen som används vid hiv och aids kallas antivirala läkemedel och de angriper nybildning av virus på olika sätt. Vanligen används ett par olika antivirala läkemedel samtidigt vid hiv och aids.

Hiv bildas snabbt och kan bli resistent mot mediciner. Den vanligaste orsaken till sådan resistensutveckling är att läkemedlen inte tas som de ska, till exempel att man hoppar över en dos eller tar en paus i behandlingen. Därför är det mycket viktigt att ta läkemedel mot hiv och aids precis så som läkaren ordinerat. 

Vid långt framskriden hiv eller aids måste man ofta behandlas för andra allvarliga infektioner, utöver den behandling man får mot själva viruset. 

Hur kan jag själv minska risken för att smittas?

När ska jag söka vård?

 • Om du misstänker att du har hiv/aids.
 • Om du har varit utsatt för hiv-smitta.
 • Om du har flera av symptomen på hiv/aids och inte vet vad de beror på.

Källa: 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndigheten, RFSU, Umo