Allergisk reaktion

Allergi är en av våra största folksjukdomar. En allergisk reaktion är ett tillstånd som beror på överkänsligt mot ämnen i den yttre miljön. I många fall är allergi ett ärftligt tillstånd.

 

Vad är allergisk reaktion?

Allergisk reaktion förekommer när kroppens immunsystem överreagerar på ämnen som vi äter, andas in, får i ögonen, kommer i kontakt med på huden eller injicerar genom spruta. 

När vi kommer i kontakt med ämnen som vi reagerar på kan detta aktivera immunförsvaret som igen utlöser de typiska allergiska reaktionerna. En allergisk reaktion kan förekomma vid:

 • Hösnuva: detta kan orsakas av pälsdjur, pollen, mögel.
 • Födoämnesallergi
 • Geting- och bistick
 • Infektion med vacciner, mediciner eller röntgenkontrastmedel.

 

Anafylaktisk chock

Den mest allvarliga formen av allergisk reaktion kallas för anafylaktisk chock. Detta uppstår vanligtvis akut under cirka 5 - 30 minuter efter att man varit i kontakt med utlösande ämnet. Tidigare symptom som kan uppstå är värmekänsla, klåda, hjärtslagen, blekhet och kallsvettningar. Luftvägarna blir trängre och man kan uppleva heshet och andningsbesvär. 

Symptom på allergisk reaktion

Symptomen kan vara olika och beror på vilken typ av allergi det handlar om. Vid hösnyga är typiska symptom: 

 • Klåda, rinnande eller täppt näsa.
 • Kliande, rinnande, röda eller svullna ögon.
 • Nysningar.
 • Klåda i mun, hals och svalg.
 • Hos vissa personer kan hösnuva utlösa astma via damm eller pollen som andas in och kommer ner i lungorna och skapar en reaktion. Detta kan ge långvarig hosta, pipande andning och andnöd. 
   
  Vid insektsbett är symptomen ofta följande:
 • Smärta
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Klåda

De farligaste reaktionerna kommer direkt efter vaccination. Därför bör man ofta vänta på vaccinationsstället i minst 20 minuter efter en vaccination. 

I mycket få fall kan en del uppleva allvarliga allergiska reaktioner efter vaccination.
Symptom på detta är: 

 • Kliande utsag och blåsor över hela kroppen
 • Andningsproblem.

Behandling vid allergisk reaktion

 • Undvik det du är allergisk mot.
 • För att lindra besvären mot allergi kan du använda olika allergimediciner, till exempel antihistamin. Dessutom kan lokala läkemedel som ögondroppar, inhalationspreparat, kortisonsalva och nässpray/-droppar användas.
 • Vid anafylaktisk chock är det viktigt med snabb adrenalinbehandling.
 • Allergiker med stor risk för anafylaktisk chock bör alltid ha med sig adrenalinpenna. 

När ska jag kontakta läkare?

 • Vid symptom på allergi med behov av utredning.
 • Om du får en kraftig allergisk reaktion.
 • Om du har långvariga allergibesvär.
 • Om du har provat egenbehandling mot allergi och du inte har upplevt förbättring.
 • Vid pipande eller väsande ljud från hals/svalg i samband med allergi. 
 • Vid symptom på allergi med behov av utredning.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning