Allergisk reaktion

Allergi är en av våra största folksjukdomar. En allergisk reaktion är ett tillstånd som beror på överkänsligt mot ämnen i den yttre miljön. I många fall är allergi ett ärftligt tillstånd.

 

Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca 30% av Sveriges befolkning lider av de mer vanliga allergierna som tex pollen. En allergisk reaktion är ett tillstånd som beror på överkänslighet mot ämnen i den yttre miljön. I många fall är allergi ett ärftligt tillstånd. Allergier är inget medfött utan utvecklas oftast med tiden. Generellt sett är det vanligast att utveckla allergi mot mat under det första levnadsåret, medan allergi mot luftburna allergener vanligtvis uppträder tidigast i småbarnsåldern och ibland inte förrän i skolåldern eller vuxen ålder.

Vad är allergisk reaktion?

Allergisk reaktion förekommer när kroppens immunsystem överreagerar på ämnen som vi äter, andas in, får i ögonen, kommer i kontakt med på huden eller injicerar genom spruta. 

När vi kommer i kontakt med ämnen som vi reagerar på kan detta aktivera immunförsvaret som igen utlöser de typiska allergiska reaktionerna. En allergisk reaktion kan förekomma vid:

  • Hösnuva: detta kan orsakas av pälsdjur, pollen, mögel.
  • Födoämnesallergi
  • Geting- och bistick
  • Infektion med vacciner, mediciner eller röntgenkontrastmedel.

Anafylaktisk chock

Den allvarligaste formen av allergisk reaktion kallas för anafylaktisk chock. Detta uppstår vanligtvis akut under cirka 5 - 30 minuter efter att man varit i kontakt med det utlösande ämnet. Anafylaktisk chock är en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande om den inte behandlas omedelbart. Detta tillstånd inträffar när kroppen överreagerar på ett ämne som den är allergisk mot, vanligtvis ett födoämne, läkemedel eller insektsbett.

Symptomen på anafylaktisk chock kan utvecklas snabbt och kan omfatta en känsla av att svimma, en kraftig klåda eller utslag, andnöd eller tung andning, ökad puls, kräkningar, diarré, och svullnad i läppar och tunga.

Om du misstänker att du eller någon annan kan ha fått en anafylaktisk chock är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Behandling för anafylaktisk chock kan inkludera adrenalininjektioner för att minska svullnad och öka blodtrycket, antihistaminer för att lindra klåda och utslag, och syrgas för att underlätta andningen.


För att undvika anafylaktisk chock bör personer som är allergiska mot vissa ämnen ta försiktighetsåtgärder, såsom att undvika de ämnen som de är allergiska mot och ha med sig ett nöd-kit som innehåller adrenalininjektioner om en allergisk reaktion skulle inträffa.


Det är viktigt att ta anafylaktisk chock på allvar och att agera snabbt om någon uppvisar symptom på detta tillstånd. Genom att söka medicinsk hjälp och vidta försiktighetsåtgärder kan personer med allergier minska risken för anafylaktisk chock och leva ett hälsosamt och säkert liv.

Här hittar du vårt sortiment inom allergi