Allergisk reaktion

Allergi är en av våra största folksjukdomar. En allergisk reaktion är ett tillstånd som beror på överkänsligt mot ämnen i den yttre miljön. I många fall är allergi ett ärftligt tillstånd.

 

Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca 30% av Sveriges befolkning lider av de mer vanliga allergierna som tex pollen. En allergisk reaktion är ett tillstånd som beror på överkänslighet mot ämnen i den yttre miljön. I många fall är allergi ett ärftligt tillstånd. Allergier är inget medfött utan utvecklas oftast med tiden. Generellt sett är det vanligast att utveckla allergi mot mat under det första levnadsåret, medan allergi mot luftburna allergener vanligtvis uppträder tidigast i småbarnsåldern och ibland inte förrän i skolåldern eller vuxen ålder.

Vad är allergisk reaktion?

Allergisk reaktion förekommer när kroppens immunsystem överreagerar på ämnen som vi äter, andas in, får i ögonen, kommer i kontakt med på huden eller injicerar genom spruta. 

När vi kommer i kontakt med ämnen som vi reagerar på kan detta aktivera immunförsvaret som igen utlöser de typiska allergiska reaktionerna. En allergisk reaktion kan förekomma vid:

 • Hösnuva: detta kan orsakas av pälsdjur, pollen, mögel.
 • Födoämnesallergi
 • Geting- och bistick
 • Infektion med vacciner, mediciner eller röntgenkontrastmedel.

Anafylaktisk chock

Den allvarligaste formen av allergisk reaktion kallas för anafylaktisk chock. Detta uppstår vanligtvis akut under cirka 5 - 30 minuter efter att man varit i kontakt med det utlösande ämnet. Anafylaktisk chock är en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande om den inte behandlas omedelbart. Detta tillstånd inträffar när kroppen överreagerar på ett ämne som den är allergisk mot, vanligtvis ett födoämne, läkemedel eller insektsbett.

Symptomen på anafylaktisk chock kan utvecklas snabbt och kan omfatta en känsla av att svimma, en kraftig klåda eller utslag, andnöd eller tung andning, ökad puls, kräkningar, diarré, och svullnad i läppar och tunga.

Om du misstänker att du eller någon annan kan ha fått en anafylaktisk chock är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Behandling för anafylaktisk chock kan inkludera adrenalininjektioner för att minska svullnad och öka blodtrycket, antihistaminer för att lindra klåda och utslag, och syrgas för att underlätta andningen.


För att undvika anafylaktisk chock bör personer som är allergiska mot vissa ämnen ta försiktighetsåtgärder, såsom att undvika de ämnen som de är allergiska mot och ha med sig ett nöd-kit som innehåller adrenalininjektioner om en allergisk reaktion skulle inträffa.


Det är viktigt att ta anafylaktisk chock på allvar och att agera snabbt om någon uppvisar symptom på detta tillstånd. Genom att söka medicinsk hjälp och vidta försiktighetsåtgärder kan personer med allergier minska risken för anafylaktisk chock och leva ett hälsosamt och säkert liv.

Vad händer i kroppen vid en allergisk reaktion?

En allergisk reaktion är kroppens försvarsmekanism som svar på att en allergen, en substans som normalt sett är ofarlig för kroppen, har trängt in i kroppen. En allergisk reaktion och symtom kan vara mild eller allvarlig och kan orsaka en mängd olika symtom, såsom klåda, rinnande näsa, hosta, andningssvårigheter och hudutslag.
När en allergen tränger in i kroppen producerar immunförsvaret IgE-antikroppar som är specifikt riktade mot allergenet. Dessa IgE-antikroppar fäster sig sedan på mastceller och basofiler, vilket är vita blodkroppar som finns i huden, lungorna och matsmältningskanalen. När IgE-antikropparna fäster sig på mastceller och basofiler, blir dessa celler känsliga för det allergen som har trängt in i kroppen.

När allergenet sedan träffar på IgE-antikropparna på mastceller och basofiler, utlöses en kedjereaktion som leder till frisättningen av olika inflammatoriska mediatorer, inklusive histaminer och cytokiner. Histaminer är kända för att orsaka symtom som klåda, rodnad och svullnad i huden och slemhinnor, medan cytokiner orsakar en allmän inflammation i kroppen.

Dessa inflammatoriska mediatorer kan också orsaka sammandragning av glatt muskulatur i luftvägarna, vilket kan leda till andningssvårigheter. Vid svåra allergiska reaktioner kan detta till och med leda till anafylaxi, som är en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande.

För att behandla en allergisk reaktion kan antihistaminer och andra antiinflammatoriska läkemedel användas för att minska symtomen. Vid allvarliga allergiska reaktioner kan adrenalinsprutor användas för att snabbt lindra andningssvårigheter och förhindra anafylaxi. Det är också viktigt att undvika allergenet och ta förebyggande åtgärder för att undvika exponering för det i framtiden.

Allergisk reaktion – symptom

Symptomen kan vara olika och beror på vilken typ av allergi det handlar om.

Vid hösnuva är typiska symptom: 

 • Klåda, rinnande eller täppt näsa.
 • Kliande, rinnande, röda eller svullna ögon.
 • Nysningar.
 • Klåda i mun, hals och svalg.
 • Hos vissa personer kan hösnuva utlösa astma via damm eller pollen som andas in och kommer ner i lungorna och skapar en reaktion. Detta kan ge långvarig hosta, pipande andning och andnöd.

Vid insektsbett är symptomen ofta följande:

 • Smärta
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Klåda

I mycket få fall kan en del uppleva allvarliga allergiska reaktioner efter vaccination.
Symptom på detta är: 

 • Kliande utsag och blåsor över hela kroppen
 • Andningsproblem.

Allergisk reaktion vid vaccination

De farligaste reaktionerna kommer direkt efter vaccination. Därför bör man ofta vänta på vaccinationsstället i minst 15 till 20 minuter efter en vaccination. 

I mycket få fall kan en del uppleva allvarliga allergiska reaktioner och symtom efter vaccinationen.
Symptom på detta är: 

 • Kliande utslag och blåsor över hela kroppen
 • Andningsproblem

Behandling vid allergisk reaktion

 • Undvik det du är allergisk mot.
 • För att lindra besvären mot allergi kan du använda olika allergimediciner, till exempel antihistamin. Dessutom kan lokala läkemedel som ögondroppar, inhalationspreparat, kortisonsalva och nässpray/-droppar användas.
 • Vid anafylaktisk chock är det viktigt med snabb adrenalinbehandling.
 • Allergiker med stor risk för anafylaktisk chock bör alltid ha med sig adrenalinpenna. 

När ska jag kontakta läkare?

 • Vid symptom på allergi med behov av utredning.
 • Om du får en kraftig allergisk reaktion.
 • Om du har långvariga allergibesvär.
 • Om du har provat egenbehandling mot allergi och du inte har upplevt förbättring.
 • Vid pipande eller väsande ljud från hals/svalg i samband med allergi. 
 • Vid symptom på allergi med behov av utredning.