Geting- och bistick

Under augusti och september dyker ofta bin och getingar upp. Att bli stucken kan göra väldigt ont och i värsta fall kan det framkalla en allergisk reaktion. Här har vi samlat ihop några tips på vad du kan göra om du blir stucken.

 

Getingstick, bistick och humlestick: Så behandlar du och förebygger insektsbett

Humlor är en typ av bi som sällan sticker eftersom de är fredliga insekter och bara sticker när de känner sig hotade eller trängda. När du får ett getingstick, bistick eller humlestick injicerar insekten en giftig substans i huden, vilket orsakar smärta och inflammation. 


Hur mycket vi reagerar på ett geting- eller bistick beror på många faktorer, som vilken insekt som har stuckit oss, hur många gånger den har stuckit oss och hur känslig vi är. För vissa människor kan ett insektBin och getingar är insekter som kan sticka och orsaka smärta, svullnad och rodnad i huden. sstick orsaka en allergisk reaktion, vilket kan vara farligt och kräva snabb medicinsk hjälp. Här har vi samlat ihop några tips på vad du kan göra om du blir stucken. 

Symptom vid getingstick, bistick och humlestick

Ett geting-, bi- eller humlestick ger normalt:

  • Intensiv smärta 
  • Pulserande smärta kring det stuckna området
  • Röd hud kring sticket
  • Svullnad 
  • Sveda eller klåda

Det är vanligt att det stuckna området blir mer svullet och smärtan håller i sig under det första dygnet. En del kan reagera mycket kraftigt på insektsgiftet från getingar, bin och humlor. Är man överkänslig kan ett stick resultera i livshotande reaktioner, en så kallad allergisk reaktion.

När bör jag söka vård?

  • Vid många humle-, bi eller getingstick.
  • Om du blivit stungen i mun, svalg, hals eller öga.
  • Om du upplever smärta, rodnad eller svullnad som inte går över. 
  • Om du får en en kraftig allergisk reaktion
  • Om du misstänker att du kan vara allergisk mot insektsbett. 

Mediciner vid insektsstick

Om du får omfattande svullnader eller utslag efter ett geting- eller bistick kan det behandlas med antihistaminer och/eller kortisontabletter. Kontakta läkare vid behov av medicinsk hjälp. Vid lättare besvär kan man smörja in en receptfri, lokalbedövande kräm runt stickstället.

Tänk på att  du ska rådgöra med en läkare innan du använder Xylocain på barn under 18 månader och hydrokortison på barn under 2 år.