Brännmanet

Varje sommar möter ett antal personer en röd brännmanet i svenska vatten. Under badsäsong blir de ofta inte mer än 50 – 60 centimeter i diameter, om de överlever till hösten kan de bli upp mot en meter i diameter. De trivs bäst i kallt vatten men det saknar betydelse när de väl kommit in på grundare vatten. 

 

Vad är brännmaneter?

De flesta brännmaneter består huvudsakligen av vatten. De har en geléaktig kropp med flera bränntrådar (tentakler). De utsöndrar gift från tusentals nässelceller, som sitter på tentaklerna, men också i stort antal kring manetens mun. Att röra vid tentaklerna känns mycket obehagligt och gör ont. Om stora delar av din kroppsyta kommer i kontakt med brännmaneten kan du behöva sjukhusvård. 

Den enda del av brännmaneten som inte "bränns" är den så kallade klockans ovansida. Klockan är indelad i åtta lober vilket får brännmaneten att likna en åttauddig stjärna. Även döda maneter, eller delar av maneter, bränns. Om du vill bli av med en brännmanet för att kunna bada är det bästa att fånga den med en håv och låta den torka. Då förstörs nässelcellerna. 

Vanliga symptom efter möte med brännmaneter

 • Omedelbar, brännande smärta.
 • Klåda.
 • Hudirritation.
 • Röda märken kan uppstå där trådarna har varit, de kan utvecklas till blåsor och sår.
 • I sällsynta fall kan vissa få symptom som illamående, allergisk-/överkänslighetsreaktion, muskelsmärta och tung andning. Risken för att utveckla allvarliga symptom är störst för barn.
 • Hudirritationen försvinner i regel inom loppet av några timmar. 

Vad ska du göra om olyckan är framme?

Första-hjälpen

 • Avlägsna genast synliga bränntrådar utan att gnida eller skrubba.
 • Skölj med mycket havsvatten. Använd inte färskvatten då det kan öka frisättningen av giftiga ämnen som sitter kvar på huden.
 • Håll det utsatta området så stilla som möjligt.
 • Om du har bränt dig i ögat, skölj med ljummet vatten i 20 minuter och kontakta läkare. 

Smärtlindring

 • Håll det skadade hudområdet i varmt vatten (lämplig temperatur är 40 – 45 grader) antingen till smärtan ger med sig eller under 20 minuter har passerat. Varmt vatten förstör manetens giftiga ämnen. 
 • Du kan använda lokalbedövande medel, klådstillande preparat eller kortisonkräm när du fått bort alla trådar. Du bör inte använda denna typ av salvor eller krämer på stora hudområden.
 • Följ doseringsanvisning och läs bipacksedeln.
 • Vid kraftig smärta kan du prova med ett smärtstillande medel.
 • Om smärtan eller reaktionen på maneten består, kontakta läkare eller apotek för att rådgöra med dem.  

Brännmaneter i varmare vatten

Om du ska resa till varmare breddgrader bör du tänka på att det kan finnas brännmaneter som är långt farligare och giftigare än de brännmaneter vi har i svenska vatten. Följ råd från lokala myndigheter när du ska bada.

När ska jag söka vård?

 • Vid tecken på allergiska reaktioner som andningssvårigheter, tung andning, illamående, kramper, yrsel och medvetslöshet. 
 • Om ett litet barn har bränt sig på stora delar av kroppen och huden är mycket röd och gör ont. Barn har tunnare hud än vuxna. 
 • Om du har bränt dig i ögat.