Vitamin B6 Pyridoxin

Vitamin B6 kallas också pyridoxin och är, liksom de andra B-vitaminerna, vattenlöslig. Vitamin B6 är inblandad i många uppgifter i kroppen, bland annat är den viktig för energiproduktionen (särskilt från proteiner).

P-piller kan minska effekten av vitamin B6. Vitamin B6 finns i flera former i naturen: pyrodoxin, pyridoxal och pyridoxamin. 

Vilken funktion har vitamin B6 i kroppen?

Vitamin B6 är viktig för energiproduktion, proteiner och immunsystemet. Dessutom är vitamin B6 viktig för bildandet av röda blodceller, bildandet av olika signalsubstanser i hjärnan och för bildandet av niacin (vitamin B3) från aminosyran tryptofan. 

Källor till vitamin B6 i kosten:

Exempel på källor till vitamin B6 är lever, spannmålsprodukter, bananer, kött och grönsaker.

Vad händer vid brist på vitamin B6?

Brist kan uppstå i samband med graviditet och amning som en följd av högt proteinintag, celiaki eller andra tarmsjukdomar, kroniska sjukdomar, långvariga febertillstånd, alkoholmissbruk, diabetes, stress, exponering för strålning, brännskador, mag-tarmoperationer, bantning, tobak, luftföroreningar, hjärtsvikt, användning av p-piller och vissa andra läkemedel.

Brist på vitamin B6 kan orsaka depression, sömnsvårigheter, blodbrist (anemi) och kramper. Personer med långvarigt, lågt näringsintag, hög alkoholkonsumtion eller med njursvikt är grupper som kan riskera brist. 

Vad kan hända vid för mycket vitamin B6?

Risken för förgiftning med vitamin B6 är mycket låg. Vitaminen är vattenlöslig och eventuellt överskott sköljs ut med urinen. Höga doser av pyrodoxin över lång tid har visat sig kunna ge neuropati, vilket är en samlingsbeteckning för olika nervsjukdomar.   

Tillskott av vitamin B6