Urininkontinens

Urininkontinens innebär att läckage av urin uppstår. Det är främst kvinnor som drabbas men även män kan drabbas. Det finns ett antal olika metoder och tips du kan kan göra själv som kan underlätta vid urininkontinens. Bäckenbottenträning är ofta effektivt för att stärka musklerna som är påverkade.

 

Orsaker

Det finns många olika orsaker till urininkontinens, bland annat: 

Olika typer

Det finns olika sorters urininkontinens. De har olika orsaker, symptom och behandlingssätt.

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens och uppstår huvudsakligen på grund av ökad press på urinblåsan. Ansträngningsinkontinens kan förekomma under graviditet, efter förlossning, vid övervikt, vid hård träning eller om bäckenbottenmuskulaturen blir försvagad på grund av skada, operation eller som följd av naturligt försvagning vid stigande ålder. 

Vid ansträngningsinkontinens kommer små urinmängder varje gång och behovet av att tömma blåsan minskar. Typiska situationer då det kan vara svårt att hålla inne urinen är till exempel vid tunga lyft, träning, hostningar, nysningar och skratt. Besvären kan minskas eller förbättras med hjälp av bäckenbottenträning. 

Trängningsinkontinens är vanligast hos kvinnor men förekommer hos både män och kvinnor i alla åldrar. Det kännetecknas av ett plötsligt, stort behov av att kissa och förmågan att kontrollera blåsan försämras. Mängden urin är stor varje gång, i motsats till ansträngningsinkontinens.

Blandinkontinens är en blandning av trängnings- och ansträningsinkontinens. Det förekommer oftare hos kvinnor.

Överrinningsinkontinens drabbar både män och kvinnor men är vanligast hos män, särskilt vid förstorad prostata. Överrinningsinkontinens kännetecknas av att det droppar små mängder urin hela tiden. Den här typen av inkontinens kan orsaka skador på njurarna och urinblåsan om den inte upptäcks i tid.