Urininkontinens

Urininkontinens innebär att läckage av urin uppstår. Det är främst kvinnor som drabbas men även män kan drabbas. Det finns ett antal olika metoder och tips du kan kan göra själv som kan underlätta vid urininkontinens. Bäckenbottenträning är ofta effektivt för att stärka musklerna som är påverkade.

 

Orsaker

Det finns många olika orsaker till urininkontinens, bland annat: 

Olika typer

Det finns olika sorters urininkontinens. De har olika orsaker, symptom och behandlingssätt.

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens och uppstår huvudsakligen på grund av ökad press på urinblåsan. Ansträngningsinkontinens kan förekomma under graviditet, efter förlossning, vid övervikt, vid hård träning eller om bäckenbottenmuskulaturen blir försvagad på grund av skada, operation eller som följd av naturligt försvagning vid stigande ålder. 

Vid ansträngningsinkontinens kommer små urinmängder varje gång och behovet av att tömma blåsan minskar. Typiska situationer då det kan vara svårt att hålla inne urinen är till exempel vid tunga lyft, träning, hostningar, nysningar och skratt. Besvären kan minskas eller förbättras med hjälp av bäckenbottenträning. 

Trängningsinkontinens är vanligast hos kvinnor men förekommer hos både män och kvinnor i alla åldrar. Det kännetecknas av ett plötsligt, stort behov av att kissa och förmågan att kontrollera blåsan försämras. Mängden urin är stor varje gång, i motsats till ansträngningsinkontinens.

Blandinkontinens är en blandning av trängnings- och ansträningsinkontinens. Det förekommer oftare hos kvinnor.

Överrinningsinkontinens drabbar både män och kvinnor men är vanligast hos män, särskilt vid förstorad prostata. Överrinningsinkontinens kännetecknas av att det droppar små mängder urin hela tiden. Den här typen av inkontinens kan orsaka skador på njurarna och urinblåsan om den inte upptäcks i tid. 

Goda råd

 • Drick minst 1,5 – 2 liter vätska per dygn, alternativt kontrollera att du får i dig så mycket vätska att du kissar 1 – 2 liter per dygn. Det bidrar till att bibehålla en god kapacitet hos urinblåsan.  Drick mer när det är varmt och i samband med fysisk aktivitet. 
 • Besväras du av urininkontinens eller frekventa toalettbesök på natten bör du dricka mindre på kvällen. 
 • Minska intaget av kaffe, té, läsk och alkohol, då dessa är vätskedrivande.
 • Var noga med regelbundna toalettvanor och håll dig inte för länge (om det inte ingår i en träning för blåsan). Töm inte heller urinblåsan för ofta eller för säkerhets skull. 
 • Träna bäckenbotten dagligen.
 • Bra hygien är viktigt, bland annat för att unvika sårighet och urinvägsinfektioner. Använd tvål med lågt pH-värde. Överdriv inte tvättandet.
 • Om du behöver byta binda oftare än tre gånger per dag bör du överväga att byta till en binda med högre absorptionsförmåga.

Vad kan du själv göra?

 • Vid urininkontinens rekommenderas ofta bäckenbottenträning. Denna stärker musklerna som finns runt ändtarmen, slidan och urinröret. Att stärka dessa muskler hjälper dig att hålla tätt när du anstränger dig. Det är viktigt att du tränar rätt muskler och det kan ta upp till sex månader innan du känner av resultatet av träningen, även om det kan gå snabbare. 
 • För kvinnor finns hjälpmedel i form av plastkoner eller kulor som förs in i slidan. 
 • Att träna urinblåsan kan också vara aktuellt. Det är en metod där du övar på att låta blåsan hålla kvar urinen och successivt ökas tiden mellan toalettbesöken.
 • Stressa inte vid toalettbesöket. Sitt bekvämt och ge dig själv tid att kissa för att undvika att påverka kissreflexerna negativt. 
 • Förstoppning kan förvärra urininkontinensen. Rikligt med fiber och träning är bra mot förstoppning.
 • Sluta röka. Rökhosta gör urininkontinensen värre. 

När bör du kontakta läkare?

 • Du bör alltid kontakta läkare om du upplever urininkontinens så att orsaken kan kartläggas och eventuell behandling påbörjas. 
 • Om du behöver inkontinensprodukter under längre perioder.

Källa: Tena