Förstorad prostata

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Den drabbar ungefär 10 000 män per år och den drabbar främst äldre män. Cancerformen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder. 
Prostatakörteln är belägen vid den nedre delen av urinblåsan och översta delen av urinröret. Körtelns viktigaste funktion är att producera prostatavätska som tillsammans med spermier från testiklarna och andra sekret bildar säd. 

 

Orsaker till förstorad prostata

Orsaken till förstorad prostata är inte klarlagd men hormonförändringar verkar spela roll. Det manliga könshormenet testosteron stimulerar tillväxten av prostata. En förstorad prostatakörtel tränger ihop urinröret så att urinen får svårt att lämna blåsan. 

Symptom

  • Tätare urinträngningar.
  • Svag urinstråle.
  • Problem att "komma igång".
  • Smärtor eller sveda vid urinträngning.
  • En känsla av att urinblåsan inte töms.
  • Efterdropp/inkontinens.

När problemen uppstår är det viktigt att du besöker en läkare för att utesluta cancer i prostata eller annan sjukdom. Symptomen vid förstorad prostata kan ge samma symptom som vid prostatacancer men ofta utvecklar sig symptomen snabbare vid prostatacancer. 

Egenbehandling vid förstorad prostata

Det är bra att minska vätskeintaget på kvällen. Har du tendens till inkontinens eller efterdroppande bör du försöka att kissa igen några minuter efter ordinarie urinträngning. 

 

Olika former av behandling

Målet med behandling är att reducera och förhindra komplikationer. Många blir bättre utan att medicinering behövs. 

Men, det finns flera behandlingsmetoder mot prostatacancer. Vilken behandling som blir aktuell beror framför allt på utbredningen av cancern (cancerns stadium), hur cancercellerna ser ut i mikroskop, vilka andra sjukdomar personen har och åldern. Ur behandlingssynpunkt kan sjukdomen delas upp i tre huvudgrupper: 

Tidig prostatacancer då bot är möjlig, men inte alltid nödvändig
Cancer som inte har växt utanför prostatans kapsel och inte har spridit sig till andra organ benämns "lokaliserad prostatacancer". Män med denna typ av cancer har goda möjligheter att bli botade men ofta behöver cancern inte behandlas alls. 
 
Övriga stadier då hormonbehandling är aktuell
Hormonell behandling används framför allt för patienter med spridd prostatacancer. Avsikten är att slå ut det manliga hormonet testosteron som nästan alla prostatatumörer behöver för att växa. Även metastaser (dottertumörer) behöver hormonet för sin tillväxt.
 
Spridd prostatacancer kan dock inte botas utan målet är att krympa cancern och bromsa dess tillväxt så att patientens liv förlängs och livskvaliteten förhoppningsvis höjs. För att nå målet måste halten av testosteron minskas. 

Hormonell behandling kan hålla prostatacancer i schack i många år och hjälper effektivt mot smärtor och andra symtom. Denna metod kallas ibland för medicinsk kastrering.

När hormonbehandlingen inte räcker till
Med tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för den hormonella behandlingen. Det finns då olika tilläggsbehandlingar att välja mellan.

Chansen att bli botad

Eftersom det finns många olika former av prostatacancer går det inte att ge ett allmänt svar på dessa frågor. Prognosen beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är (Gleasonsumman).

De flesta av dem som opereras eller strålbehandlas för en tidig prostatacancer blir botade. Många män med obotlig prostatacancer kan leva många år utan sjukdomssymtom tack vare bromsmediciner. Hos äldre män kan sjukdomen ofta hållas i schack hela livet. Det finns också mer elakartade och snabbt växande former som tidigt sprider sig och som är svårare att behandla och bota.

När bör du kontakta läkare?

  • Om du har svårt att kissa bör du alltid kontakta läkare för att utesluta allvarlig sjukdom som prostatacancer.
  • Om du får medicin av läkare för problem att kissa och upplever att du inte får effekt inom förväntad tid.

    Källor: Cancerfonden