Sluta röka med Nicorette

Att sluta röka kan vara din svåraste utmaning men det kan också bli en av de största bedrifterna i ditt liv. Men, för att lyckas med din behandling är det viktigt att du använder dina nikotinläkemedel på rätt sätt.

 

Oavsett om du försökt sluta röka tidigare eller om detta är ditt första försök så finns det stöd och hjälp att få. Med Nicorettes plåster, spray och tuggummi kan resan mot ett rökfritt liv göras både enklare och roligare.

Både cigaretter och snus innehåller nikotin och det är det som gör att man blir beroende. Det påverkar hjärnans belöningssystem och om man använder tobak regelbundet så uppkommer en obalans i belöningssystemet som gör att man känner sug efter cigaretter eller snus.

samtliga DOZ Apotek kan du få hjälp med rådgivning om vilka av Nicorettes produkter du ska välja.

Fyra beroendetyper 

Det första är det fysiologiska beroendet som innebär att man känner ett ”sug” om man inte får nikotin och att man drabbas av abstinensbesvär så som rastlöshet, lättretlighet, oro och aggressivitet.

Rökningen skapar också ett psykologiskt beroende som gör att man känner att man saknar något om man inte röker. Man identifierar sig som rökare och känner tomhet om man inte får röka.

Vaneberoendet vid rökning och snusning kan också vara mycket starkt. Det är vanligt att man förknippar rökning eller snusning med vissa specifika situationer som till exempel när man pratar i telefon eller sitter i bilen. Dessa situationer kan ge upphov till ett starkt sug efter nikotin när man försöker sluta.

Dessutom finns det sociala beroendet som innebär att man alltid röker eller snusar i vissa sociala situationer till exempel på fikaraster eller fester.

Nikotinersättningsmedel kan lindra ditt fysiska beroende

Det fysiska beroendet av tobak orsakas av nikotin. Därför kan det vara lättare att sluta röka eller snusa om man tar hjälp av nikotinläkemedel. Nikotinet i sig är inte nyttigt men de största hälsoriskerna med tobak kommer från de andra skadliga ämnena som det innehåller. Vid ett halsbloss får man till exempel i sig över 8000olika skadliga ämnen. Nikotinläkemedel kan hjälpa dig att bli fri från dessa. De viktigaste faktorerna för att du skall lyckas sluta röka är.

  • Din motivation
  • Det stöd du får från din omgivning
  • Professionell rådgivning, från vårdcentralen, oss på apoteket eller till exempel sluta-röka-linjen i kombination med nikotinläkemedel
  • Nikotinläkemedel brukar lindra abstinensen och röksuget vid rökstoppet och kan därför vara till stor hjälp för att sluta röka. Det gäller framförallt om du har ett starkt nikotinberoende och kanske har försökt sluta men fått mycket abstinensbesvär. Använd då nikotinläkemedel så kan du trappa ner långsamt. Risken att man skall bli beroende av nikotinläkemedel är relativt liten.

De flesta har inga problem med att sluta med nikotinläkemedel efter ett tag, men det är viktigt att man tar god tid på sig när man trappar ner. Riskerna med långvarigt bruk av nikotinläkemedel är mycket lägre (uppskattningsvis 100 gånger lägre) än om man slutar för snabbt och går tillbaka till sin rökning.

Långsiktiga vinster med ett rökstopp

Så här reagerar krolppen när du slutar att röka:
·         20 minuter
Blodtryck och puls återgår till det normala.
·         8 timmar
Syrenivåerna i blodet återgår till det normala och nikotin- och kolmonoxidnivåerna minskar med mer än hälften. Du känner dig mindre trött.
·         24 timmar
Kolmonoxiden har eliminerats från kroppen.
·         48 timmar
Ditt smak- och luktsinne förbättras.
·         Lungorna börja rensa ut slem och andra rester från rökningen.
·         72 timmar
Andningen blir lättare. Luftrören börjar slappna av och din energi ökar.
·         2 till 12 veckor
Cirkulationen förbättras i hela kroppen, vilket gör gång och löpning mycket lättare.
·         5 år
Risken för hjärtattack och stroke sjunker till en nivå likt en icke-rökares. Risken för lungcancer sjunker till ungefär hälften av en rökares.

Rökning och snusning är inte bra för din hälsa

Röken som man får i sig vid ett halsbloss innehåller mer än 8 000 skadliga ämnen och 60 av dessa kan orsaka cancer. Rökning höjer även blodtrycket och pulsen och man får sämre kondition. Det gör att rökare löper större risk att drabbas av vissa sjukdomar.

Den allra vanligaste riskfaktorn för att utveckla sjukdomarna nedan är rökning:

  • Lungsjukdomar som astma, KOL (kroniskt obstruktivlungsjukdom), lunginflammation och lungemfysem
  • Hjärt- kärlsjukdomar som åderförfettning, kärlkramp i benen, stroke och hjärtinfarkt.
  • Cancer till exempel i lungor, urinblåsa, bukspottskörtel, tarm och matstrupe.

Dessutom försämrar rökning immunförsvaret och ökar risken att drabbas av sjukdomar som reumatism, diabetes och benskörhet. För kvinnor kan möjligheterna att bli gravid minska och för män påverkas potensen. Kroppens nedbrytning av läkemedel påverkas också, vilket gör att man kan behöva ta högre doser av läkemedel om man är rökare och sedan behöva anpassa dosen när man slutar röka.