Lunginflammation

Lunginflammation (pneumoni) är en nedre luftvägsinfektion som sätter sig i lungorna. Typiska symptom är att det är tungt att andas, hosta och smärta i bröstet. Lunginflammation uppstår ofta efter en övre luftvägsinfektion, som till exempel en förkylning.

 

 

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en infektion i en eller båda av kroppens lungor. Infektionen orsakas vanligen av bakterier (oftast pneumokocker) men kan i vissa fall bero på virus. Våra lungor består av många små blåsor (lungalveoler) som ser till att kroppen tar upp syre och gör sig av med koldioxid. Vid en inflammation i dessa lungalveoler klarar de inte av att utföra denna uppgift och tung andhämtning är därför ett vanligt symptom vid lunginflammation.

Lunginflammation är smittsamt och infektionen smittar via droppsmitta från sjuka personer som hostar eller nyser. Äldre, och personer med nedsatt immunförsvar, är mest utsatta. Lungsjukdomar som astma och KOL, och hjärt- och kärlsjukdomar ökar också risken för att drabbas. Rökare är också extra mottagliga för lunginflammation.

Obehandlad kan en lunginflammation vara mycket allvarlig och det är viktigt att söka vård om du misstänker att du har lunginflammation.

 

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en infektion i en eller båda av kroppens lungor. Infektionen orsakas vanligen av bakterier (oftast pneumokocker) men kan i vissa fall bero på virus. Våra lungor består av många små blåsor (lungalveoler) som ser till att kroppen tar upp syre och gör sig av med koldioxid. Vid en inflammation i dessa lungalveoler klarar de inte av att utföra denna uppgift och tung andhämtning är därför ett vanligt symptom vid lunginflammation.

Lunginflammation är smittsamt och infektionen smittar via droppsmitta från sjuka personer som hostar eller nyser. Äldre, och personer med nedsatt immunförsvar, är mest utsatta. Lungsjukdomar som astma och KOL, och hjärt- och kärlsjukdomar ökar också risken för att drabbas. Rökare är också extra mottagliga för lunginflammation.

Symptom på lunginflammation

Symtomen kan variera men mest typiskt är:

 • Hosta.
 • Tung andning.
 • Feber.
 • Försämrat allmäntillstånd.
 • Rosslande ljud i lungorna.
 • Bröstsmärtor som ofta förvärras vid hosta, djupa andetag eller i vissa ställningar.
 • Slem (kan vara färgat).

Några tips

 • Vila mycket.
 • Om du har feber är det viktigt att dricka mycket.
 • Undvik rök.
 • Undvik att vara ute i kallt väder.

Behandling

Lunginflammation kan bero på antingen virus eller bakterier. En virusinfektion behandlas inte med antibiotika eftersom antibiotika inte har någon effekt vid virus. Om lunginflammationen orsakas av bakterier är det vanligt att behandla med antibiotika i cirka 7 – 10 dagar. Vid antibiotikabehandling är det viktigt att tabletterna fördelas jämt över dagen och att hela kuren fullföljs enligt läkares ordination. Om du inte fullföljer kuren kan infektionen komma tillbaka och det kan också bli svårare att behandla eftersom bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika.

Ska jag söka vård?

 • Om du har symptom som liknar de vid lunginflammation.
 • Om du har ihållande hosta eller hög feber i flera dagar.
 • Om du har svårt att andas eller har smärtor i bröstet.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Kry.se, Vårdguiden 1177.