Vaccination mot säsongsinfluensa

Hösten 2020 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att riskgrupper och vård- och omsorgspersonal prioriteras när höstens vaccinationsstart infaller.

Varför prioriteras riskgrupper för vaccination i år?

Medan pandemin pågår är det extra viktigt att riskgrupper blir vaccinerade för att undvika svår sjukdom på grund av influensainfektion. I år, 2020, startar vaccinationerna den 3 november. De flesta regioner startar sina vaccinationskampanjer den 3 november 2020 (vecka 45). Vaccinationer på särskilda boenden kan börja tidigare. För övriga grupper startar vaccination 1 december.

Virusen som orsakar influensa ändrar sig ofta och riskgrupperna uppmanas därför alltid att vaccinera sig varje år. Fullt skydd uppnås efter 1 till 2 veckor. 

Tillhör jag en prioriterad riskgrupp?

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Den som inte hör till någon av grupperna ovan, men vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig efter 1 december 2020.

Influensavaccin

Influensa orsakas av olika influensavirus. Det finns tre huvudgrupper med influensavirus som ger sjukdom hos människor: typ A, B och C. Virusen ändrar sig lite från år till år och hur många som drabbas beror på hur mycket virusen har förändrats. 

Biverkningar av influensavaccin

Som alla andra läkemedel kan även influensavaccinet ge biverkningar. Vanliga biverkningar är irritation och svullnad kring vaccinationsstället. Lätt obehag i form av feber, huvudvärk och trötthet kan förekomma 1 – 2 dagar efter vaccinationen. 
Influensavaccination ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer. Skyddet mot insjuknande i influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den influensastam som ger infektionen, hur lång tid som gått sedan vaccinationen och vilken förmåga den vaccinerade har till ett bra immunsvar.

Hur kan jag förebygga att drabbas av influensa?

Generella smittförebyggande råd är viktigt för att skydda sig mot influensa. Tvätta händerna ofta och grundligt. Använd handdesinfektionsmedel när du inte har möjlighet att tvätta händerna.
Om du har symptom ska du hålla dig hemma från arbete, skola eller förskola.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket