Influensa i vabruari

Symptom på influensa, som hög feber, muskelsmärta och torrhosta kommer ofta snabbt. Influensa är smittsamt och det är därför viktigt med god handhygien om du eller någon i din närhet är smittad.

 

Influensa är en virussjukdom, vanlig influensa benämns ofta säsongsinfluensa. Man kan vara smittbärare utan att veta om det eftersom man börjar smitta redan ett dygn innan symptomen bryter ut. En del personer, till exempel de som tillhör så kallade riskgrupper kan bli väldigt sjuka av ett influensavirus medan andra kommer undan lindrigare. Du smittas via luften och risken att smittas är större inomhus än utomhus. Inom fem till sju dagar går influensa ofta över av sig själv.

Hur undviker man att bli smittad?

 • Var extra nog med att tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Undvik kontakt med personer som du vet är sjuka.
 • Försök att inte röra vid ögon, näsa, mun.

För att undvika att smitta andra är det viktigt med en extra god handhygien och att nysa eller hosta i armvecket.

Om du blir smittad

Influensa orsakas av virus vilket innebär att antibiotika inte hjälper. Men för att lindra besvären kan man vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt. Man kan också använda receptfria smärtstillande och febernedsättande medel. Se till att stanna hemma från jobb eller skola, för att unvika att smitta andra.*

Produkter som är bra att ha hemma

Vilka är de vanligaste symptomen?

Om du blivit smittad av influensa kan du drabbas av:

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Halsont
 • Hosta och ömmande ögon

Det är vanligt att du kan känna dig trött efter virusinfektionen, vanligen i ett par veckor.

Riskgrupper

Att vaccinera sig mot influensa kan vara onödigt om du inte tillhör en riskgrupp. De flesta som sprider influensaviruset och blir smittade är barn och unga, men de som oftast drabbas hårdast av en influensa är äldre människor över 65 år. Det kan då vara en bra idé att årligen vaccinera sig.

Barn, unga och människor i medelåldern tenderar mer sällan att bli allvarligt sjuka, som en följd av influensa. Det är inte influensa i sig som är farlig, utan földsjukdomar som t.ex. lunginflammation som kan göra personer i en riskgrupp allvarligt sjuka.

Till en riskgrupp kan du räknas om du är:

 • Äldre än 65 år
 • Har en hjärt- eller lungsjukdom
 • Har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
 • Har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
 • 'Har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • Är kraftigt överviktig
 • Är gravid i senare hälften av graviditeten
 • Är barn och har flerfunktionshinder

Prata med din läkare om du osäker på om du tillhör en riskgrupp.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Janusinfo

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning