Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är vad vi i dagligt tal kallar Calicivirus. Vinterkräksjukans symptom kännetecknas av hastigt påkommen kräkning och/eller diarré, ofta kombinerat med magont och feber. 

Symptomen varar i något till några dygn. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat. Norovirus och sapovirus är undergrupper och immunitet när du har haft sjukdomen är kortvarig och du kan bli sjuk flera gånger.

Sjukdomen förekommer oftast i november till april med en topp i januari-mars, därav namnet vinterkräksjuka. 

Symptom

 • Snabbt insjuknande
 • Illamående
 • Kräkningar, ofta kaskadliknande
 • Diarré
 • Buksmärtor
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Feber

Om du har vinterkräksjuka

Genom kräkningar och diarréer förlorar kroppen mycket vätska. Därför är det viktigt att återställa vätskebalansen genom att dricka mycket vatten. Magen kan reagera så att det blir svårt att behålla vätskan, drick därför lite i taget, i små klunkar. Förutom vatten kan du behöva ersätta salter och mineraler, ett bra alternativ är då speciell vätskeersättning i form av brustablett.

Tänk på detta om du drabbas

 • För att inte föra smittan vidare är det därför bra att stanna hemma från arbete/skola en till två dagar efter att du inte känner av symtom på vinterkräksjuka.
 • Viruset är inte luftburet utan sprids genom till exempel dörrhandtag, toalettsitsar och liknande.
 • Du kan smittas genom mat som hanterats av smittad person.
 • Du kan också smittas via råa skaldjur eller mat som inte har upphettats tillräckligt.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning