Urinvägsinfektion hos män

Urinvägsinfektion hos män är relativt ovanligt. De män som drabbas är ofta över 60 år och vad som orsakar infektionen kan ibland vara svårt att fastställa. Därför rekommenderas män att alltid uppsöka läkare vid misstänkt urinvägsinfektion.

Vad är urinvägsinfektion hos män?

Infektionen uppstår när bakterier flyttar sig till urinröret och urinblåsan. Oftast är det bakterien E.coli från ändtarmen som orsakar detta, men orsaken kan också vara andra bakterier. 

I de flesta fall orsakas nedre urinvägsinfektioner av bakterier från ändtarmen som rör sig till urinröret och sedan till blåsan. Eftersom urinröret hos män är långt är denna smittoväg mindre vanlig. Teorin är därför att bakterierna rör sig direkt från ändtarmen och över till blåsan. 

Om en infektion i nedre urinvägarna inte upptäcks och behandlas tidigt kommer infektionen att sprida sig upp till övre delarna av urinvägarna, till exempel njurbäckenet och njurarna. Detta orsakar njurbäckeninflammation. 

Det finns många faktorer som kan öka risken:

 • Över urinvägsinfektion: Infektion som drabbar njurbäckenet och själva njuren.
 • Nedre urinvägsinfektion: Infektion i urinblåsan och urinröret.

Urinvägsinfektion är vanligare hos kvinnor än män, detta beror på att urinröret hos män är betydligt längre än det hos kvinnor och detta skyddar mot infektion. Det är däremot vanligare att män drabbas av svårare former av urinvägsinfektion på grund av att olika faktorer kan påverka infektionen så att den får ett allvarligare eller längre förlopp. 

Orsaker

I de flesta fall orsakas nedre urinvägsinfektioner av bakterier från ändtarmen som rör sig till urinröret och sedan till blåsan. Eftersom urinröret hos män är långt är denna smittoväg mindre vanlig. Teorin är därför att bakterierna rör sig direkt från ändtarmen och över till blåsan. 

Om en infektion i nedre urinvägarna inte upptäcks och behandlas tidigt kommer infektionen att sprida sig upp till övre delarna av urinvägarna, till exempel njurbäckenet och njurarna. Detta orsakar njurbäckeninflammation. 

Det finns många faktorer som kan öka risken:

 • Förstorad prostata
 • Njursten
 • Tumörer i prostata, blåsa eller njurar
 • Medfödda missbildningar i urinvägarna
 • Användning av urinkateter
 • Artärbråck/aneurysm på blåsan
 • Annan sjukdom som försämrar immunförsvaret
 • Diabetes
 • Hög ålder

Behandling

Urinvägsinfektion behandlas i regel med antibiotika, syftet är att minska symptom, bli av med infektionen men även att behandla eventuella bakomliggande faktorer. Längden på antibiotikabehandlingen kan variera, från 7 upp till 14 dagar. För att lindra symptom kan man använda paracetamol och inflammationshämmande läkemedel. 

När bör du kontakta läkare?

 • Män bör alltid kontakta läkare vid symptom på urinvägsinfektion.