Stroke

Stroke drabbar cirka 25 000 personer varje år i Sverige. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, det vill säga en blodpropp i hjärnan, och hjärnblödning. Stroke kommer ofta snabbt och oväntat och symptomen är plötsligt känselbortfall, svaghet eller halvsidig förlamning. 

Vad är stroke?

Stroke beror på förändringar i blodcirkulationen till hjärnan som gör att delar av den inte får tillräcklig blodtillförsel. Hjärncellerna får därmed för lite syre och näring och hjärncellerna i den drabbade delen av hjärnan dör. Detta leder till plötsliga förändringar i kroppens funktioner, som till exempel förlamning och/eller talsvårigheter. 

Orsaker

Stroke beror oftast på en blodpropp i hjärnans blodkärl men kan också bero på en blödning i ett av hjärnans eller hjärnhinnans blodkärl. 

Blodpropp: Stroke som orsakas av en blodpropp innebär att ett blodkärl är tilltäppt. Blodproppen kan antingen uppstå i ett av hjärnans egna blodkärl (trombos) eller bildas någon annanstans, till exempel i hjärtat eller pulsådern och därefter fraktas vidare med blodet till hjärnan (emboli). 

Hjärnblödning: Stroke orsakad av hjärnblödning innebär att ett blodkärl i hjärnan spricker. Hjärncellerna som befinner sig närmast blödningsområdet utsätts för högt tryck och dör till följd av detta. 

Riskfaktorer för stroke:

 • Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke.
 • Om du tidigare drabbats av stroke.
 • Diabetes.
 • Ärftligt anlag för hjärt- kärlssjukdomar.
 • Risken ökar med åldern. 90% av alla stroke-tillfällen förekommer hos personer över 60 år.
 • Stroke drabbar oftare män än kvinnor fram till 75 års ålder, sedan utjämnas skillnaderna.
 • Rökning.
 • Övervikt.
 • Stor alkoholkonsumtion.

Symptom

Symptom på stroke uppstår ofta snabbt, och vilka symptom man får beror på var i hjärnan skadan uppstår och hur stor del av hjärnan som drabbas.

De vanligaste symptomen är:

 • Förlamning eller svaghet i halva sidan av kroppen, ofta både ansikte, arm och ben.
 • Talsvårigheter.
 • Synrubbningar (synbortfall på ett öga).
 • Plötslig, kraftig huvudvärk.
 • Medvetslöshet. 

I en del fall försvinner symptomen under loppet av ett dygn (ofta inom en timme). Sådana anfall kan vara en förvarning om stroke och kallas TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, vilket är en snabbt övergående, tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. Cirka 12 000 personer per år i Sverige drabbas av TIA. Dock kan det vara betydligt fler eftersom många inte söker vård vid TIA. 

Kan jag förebygga det?

 • Undvik att röka. Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta röka här.
 • Motionera regelbundet på en nivå som passar dig.
 • Viktnedgång rekommenderas vid övervikt.
 • Välj livsmedel som är bra för hjärtat, med små mängder mättat fett, socker och salt.
 • Gå regelbundet till läkare för att kontrollera blodtryck, kolesterol och blodsocker.  

Behandling

Behandlingens syfte är att begränsa skadan och funktionsstörningen, samt att minska risken för ny stroke. Det betyder att man behandlar orsaken till stroke och andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck och hjärtsjukdom, som ökar risken för ny stroke. Rehabilitering av förlorade funktioner är också en viktig del av behandlingen. 

Akutbehandling vid stroke:

 • Alla som drabbas av stroke ska snabbt komma till sjukhus för akutbehandling. Viktiga delar av behandlingen är vätske- och syretillförsel.
 • Behandlingen anpassas efter orsaken till stroke: är det en blodpropp eller en hjärnblödning? Vid stroke som orskats av blodpropp får en del blodproppslösande mediciner (trombolytisk behandling). Behandlingen måste påbörjas kort tid efter att stroke uppstått.
 • Om en stroke orsakats av hjärnblödning kan operation bli nödvändigt.  
 • Blodsockersänkande och febernedsättande läkemedel kan vara nödvändigt vid högt blodsocker och feber kan förvärra en stroke. 

Behandling efter den akuta fasen av stroke

Behandling med läkemedel påbörjas alltid på sjukhus. Det finns inga mediciner mot skadorna i hjärnan med det finns läkemedel som kan bidra till att förhindra en ny stroke. 

Vid stroke som orsakas av en blodpropp rekommenderas blodförtunnande läkemedel. Blodförtunnande preparat förebygger mot att stroke uppkommer igen. Det finns flera typer och grupper av blodförtunnande medel. Ofta används acetylsalisylsyra som förhindrar att blodplättarna (trombocyter) klistras samman. Andra trombocythämmande läkemedel används också och en del av dem förhindrar att blodet koagulerar (tjocknar) genom att minska mängden K-vitamin och andra koagulationsfaktorer i blodet. 

Blodtrycks- och kolesterolsänkande läkemedel kan också vara aktuella efter stroke. 

Rehabilitering efter stroke

Flera av de funktioner som försämras efter en stroke kan tränas upp igen. Majoriteten av förbättringen sker inom tre månader efter en stroke och det är därför viktigt att snabbt komma igång med rehabilitering. De allra flesta märker effekt av träningen inom loppet av de första månaderna, men rehabilitering efter en stroke är en långvarig process. 

När ska jag kontakta läkare?

 • Vid symptom på stroke, som förlamning i ena halvan av kroppen, eller talsvårigheter, så bör du ringa 112. Snabb behandling på sjukhus är viktigt. 
 • Om du tror att du kan ha drabbats av TIA.

Källor: Hjärnfonden, Hjärt- och lungfonden, Vårdguiden 1177.