Vad innebär högt blodtryck?

Det finns ingen skarp gräns mellan normalt blodtryck och onormalt högt blodtryck. Tillfälligt stigande blodtryck är en normal reaktion på stress och fysisk aktivitet.

Orsaker till högt blodtryck

Det finns några kända sjukdomar och tillstånd som kan leda till högt blodtryck, men i de allra flesta fallen, dvs. hela 95 %, är orsaken till det höga blodtrycket okänt. Det finns en ärftlig komponent, vilket innebär att personer med högt blodtryck i släkten löper en större risk att utveckla högt blodtryck. Rökning är en riskfaktor, liksom låg fysisk aktivitet och hög ålder.

Högt blodtryck i sig ger sällan symptom eller är till besvär för den som har det. Högt blodtryck har däremot många allvarliga efterverkningar om det pågår i flera år. Det är speciellt hjärtat, njurarna och blodkärlen som tar skada av att vara överbelastat med för högt blodtryck under lång tid.

Är högt blodtryck farligt?

Högt blodtryck i sig ger sällan symptom eller är till besvär för den som har det. Högt blodtryck har däremot många allvarliga efterverkningar om det pågår i flera år. Det är speciellt hjärtat, njurarna och blodkärlen som tar skada av att vara överbelastat med för högt blodtryck under lång tid.

Beställ blodtrycksmätare från DOZ Apotek.se


Hur upptäcker och behandlar man högt blodtryck?

Eftersom högt blodtryck oftast inte har några kännbara symptom kan det resultera i att det upptäcks senare än det kanske borde. Det finns många olika och goda behandlingsmöjligheter för högt blodtryck.

Gemensamt för alla läkemedelsbehandling av högt blodtryck är en god följsamhet, då dålig följsamhet leder till stora fluktuationer i blodtrycket, vilket i sig kan vara skadligt. Om behandlingen kommer i gång tidigt, kan skador på hjärta, njurar och blodkärl förebyggas, och risken för slaganfall reduceras.

 

Vad är normalt blodtryck?

Vad som anses vara normalt blodtryck varierar med ålder och en persons allmäntillstånd. För de flesta vuxna i viloläge gäller följande värden:

  • Normalt blodtryck: 100 – 140/60 – 90 mmHg.
  • Lätt förhöjt blodtryck: 140 – 160/ 90 – 100 mmHg.
  • Högt blodtryck mer än 160 systoliskt eller 100 diastoliskt tryck.

Blodtrycket mäts med en blodtrycksmanschett, manuell eller automatisk, och redovisas som två värden, ett för det systoliska blodtrycket (övertrycket) och ett för det diastoliska blodtrycket (undertrycket). Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Systoliskt tryck är det tryck som uppstår när blodet pressas ut från hjärtat (arbetstryck). Diastoliskt tryck är det tryck som uppstår när hjärtat slappnar av (vilotryck). Exempel: 120/80 mmHg (uttalas ofta som 120 över 80).

Kan jag själv sänka mitt blodtryck?

Daglig motion, rökstopp, god kosthållning (ev. med lågt saltinnehåll) och viktreduktion (vid övervikt) kan bidra till att sänka blodtrycket.
Här kan du logga in för att beställa dina mediciner.

Källor: Vårdguiden 1177, Hjärt- Lungfonden, Vårdhandboken.