Överaktiv blåsa

Överaktiv blåsa förekommer hos kvinnor och män i alla åldrar. Förekomsten ökar med åldern men även yngre personer kan drabbas. Det finns hjälp att få och de flesta kan lära sig leva med det.

Vad innebär överaktiv blåsa?

Överaktiv blåsa är ett syndrom som ger ett plötsligt, starkt behov av att kissa och kontrollen över urinblåsan tappas. Toalettbesöken blir fler och ibland hinner man kanske inte fram i tid. Överaktiv blåsa med läckage kallas urininkontinens. Toalettbesök på natten är inte heller ovanligt. Mängden urin är stor vid varje kisstillfälle, i motsats till urininkontinens framkallad av stress.

Varför blir urinblåsan överaktiv?

Överaktiv blåsa beror på sammandragningar i urinblåsans muskel som inte kan styras med vilja. När urinblåsan börjar bli full skickas nervimpulser till hjärnan och vi blir kissnödiga. Normalt sett klarar man att hålla sig en kort stund. Vid överaktiv blåsa uppstår icke-viljestyrda sammandragningar även om urinblåsan inte är helt full och det är svårt att hålla lika stora mängder urin som en normal blåsa. Detta gör att man måste tömma urinblåsan oftare och snabbare än vanligt. 

Det finns flera olika orsaker till överktiv blåsa men oftast finns det ingen speciell orsak. Personer med vissa sjukdomar får oftare överaktiv blåsa än andra. Detta kan gälla bland annat:

  • Fibromyalgi.
  • Skador i nervsystemet, som till exempel stroke, MS (multipel skleros) och Parkinsons sjukdom.

 

Undersökning och utredning vid överaktiv blåsa

Vid läkarbesöket svarar du på frågor som kan klargöra vad som ligger bakom besvären. I vissa fall kan du behöva genomgå en cystometri, tryckmätning av urinblåsan) för att bedöma urinblåsans funktion. Första steget innebär att du försker kissa, sedan förs tunna slangar in i urinröret för att undersöka vidare. För män kan även en prostataundersökning bli aktuell. 

Vilken behandling finns vid överaktiv blåsa?

Blåsträning och bäckenbottenträning
Träning av blåsan ger bättre kontroll och färre toalettbesök. Det är en metod då du tränar blåsan att hålla kvar urinen genom att hela tiden öka tiden mellan varje kisstillfälle. Tillsammans med läkare, uroterapeut eller sjuksköterska kan du planera fasta tidpnkter för urinering. 

Om du besväras av urinläckage kan bäckenbottenträning vara till hjälp. Behandlingen är fri från biverkningar och effektiv. Full effekt av träningen uppnås efter 3 – 6 månader. Även män kan träna bäckenbotten.

Mediciner mot överaktiv blåsa
Överaktiv blåsa kan i vissa fall behandlas med en grupp läkemedel som kallas antimuskariner. Antimuskarinerna verkar genom att hämma de så kallade muskarinreceptorerna så att effekten av acetylkolin, ett ämne som ger muskelsammandragningar i urinblåsan, minskar. Resultatet blir att behovet att kissa minskar, dessutom klarar urinblåsan att hålla större mängd innan behov av att kissa uppstår. 

När bör du kontakta läkare?

  • Om du har problem med att kissa bör du alltid uppsöka läkare för att kartlägga orsaken och få korrekt hjälp. 
  • Om du har använt läkemedel mot överaktiv blåsa under längre tid och inte märker av en förbättring.