Nötallergi och jordnötsallergi: en guide för förståelse och hantering

Nötallergi är en vanlig typ av matallergi som kan påverka både barn och vuxna. Nötallergi och jordnötsallergi debuterar ofta i skol- eller förskoleåldern.

Nötallergi & jordnötsallergi

I Sverige är ungefär fem procent av alla barn mellan 4-18 års ålder allergiska mot nötter eller jordnötter. Det är viktigt att förstå de möjliga symtomen och att veta hur man bäst kan hantera denna åkomma för att leva ett så normalt och tryggt liv som möjligt.

Förståelse av nötallergi och dess symtom

Bland individer med nötallergi är det ofta att de är allergiska mot specifika typer av nötter, snarare än alla nötter. Men det är viktigt att notera att om man har en typ av nötallergi, är risken högre att vara allergisk mot mer än en typ av nöt, och man bör alltid konsultera en allergiexpert för korrekta tester och rådgivning. 

Symtom på nötallergi och jordnötsallergi

Symtom på nötallergi kan variera från milda till allvarliga. Det kännetecknas vid hudutslag, klåda i mun och hals, svårigheter att andas, och i sällsynta fall anafylaktisk chock. Därför är det viktigt att känna till de första symtomen för att kunna behandla allergiattacken så tidigt som möjligt för att minimera besvär och innan personen går in anafylaktisk chock. 

Symtom på jordnötsallergi liknar de hos andra nötallergier och inkluderar hudreaktioner, andningssvårigheter, mag-tarmproblem och i allvarliga fall anafylaktisk chock. Förståelse aymtom, inklusive tecken på luftburen nötallergi, och kunskap om hur man hanterar denna åkomma kan dock bidra till att de som är drabbade kan leva ett säkrare och mer bekymmersfritt liv.

Luftburen nötallergi och jordnötsallergi: Vad behöver du veta?

Luftburen jordnötsallergi har länge diskuterats och uppfattas ofta som en vanlig och allvarlig, men forskning indikerar att personer som utsätts för jordnötter via luften ofta upplever inga eller endast milda symptom. För att utlösa en allvarlig allergisk reaktion, krävs vanligtvis ett direkt intag av jordnötter eller nötter. 

Trots detta kan hantering av nötter eller jordnötter alltid innebära en risk. Små bitar kan oavsiktligt spridas, från fingrar eller köksredskap, till andra ytor där de kan orsaka en allergisk reaktion. Trots försiktighetsåtgärder kan det vara svårt att helt utesluta risken för kontaminering. Detta, tillsammans med den oro, rädsla och obehag som blotta närvaron av ett allergen kan skapa, gör att det kan vara lämpligt för vissa verksamheter, inklusive skolor, att införa ett förbud mot nötter och jordnötter i alla sina lokaler.

Därför är det viktigt att det finns förståelse och respekt i allmänna utrymmen, eftersom närvaron av nötter och jordnötter både utgör en risk och skapar oro. Detta är starka argument för att upprätthålla nötfria zoner i gemensamma utrymmen som förskolor, skolor och andra offentliga platser. Genom att ta dessa steg kan vi bidra till att skapa en tryggare och mer tillgänglig miljö för alla, oavsett eventuella allergier.

Nötallergi och jordnötsallergi hos barn

Det krävs konstant vaksamhet att leva med nötallergi. Det är därför viktigt att läsa innehållsförteckningen på alla matvaror för att identifiera möjliga allergener. Här är några tips för att hantera nötallergi är:

  • Läs etiketter noggrant. Nötter kan finnas i oväntade livsmedel.
  • Informera andra om din allergi.
  • Bär alltid med dig medicin mot allergiska reaktioner.
  • Ha en nödplan om en reaktion inträffar.

Nötter och jordnötter kan vara svåra att undvika eftersom de finns i många vanliga livsmedel. Nötallergi och jordnötsallergi kan vara livsförändrande och i vissa fall livshotande. 

Äkta allergi och korsallergi

Jordnötter kan orsaka både en så kallad ”äkta” jordnötsallergi eller nötallergi och en mindre allvarlig korsallergi. En ”äkta” jordnötsallergi kan orsaka mycket kraftiga reaktioner på små mängder jordnötter. Däremot handlar korsallergi mot jordnötter om en primär björkpollenallergi som reagerar på jordnötter på grund av liknande proteiner.

En person med äkta jordnötsallergi ska inte bara undvika jordnötter, men även vara försiktig med livsmedel som kan innehålla jordnötter. Dessa inkluderar bland annat kryddblandningar, bakverk, choklad, godis, glass, jordnötsolja som kan innehålla proteinrester, snacksblandningar, asiatisk mat och pesto.

Test för att identifiera din allergi

För att identifiera om man har en äkta allergi mot jordnötter eller om det handlar om en korsallergi mot björkpollen, kan man ta ett blodprov. Personer med ”äkta” allergi mot jordnötter kan reagera mycket allvarligt på små mängder om de konsumerar jordnötter.

En vanlig fråga: Är jordnöten faktiskt en nöt?

Trots namnet jordnöt, är det faktiskt en baljväxt likt ärtor, linser och sojabönor. Trots det har nötter och jordnötter lika allergiska reaktioner, eftersom även baljväxter kan orsaka anafylaktisk chock och bör därför tas på precis lika stort allvar. Det finns ibland korsreaktioner mellan jordnötter och andra baljväxter. Däremot kan en nötallergiker också vara allergisk mot jordnötter och vice versa.

Behandling av nötallergi och jordnötsallergi

Den viktigaste behandlingen mot nöt- och jordnötsallergi är att undvika konsumtion av det man är allergisk mot, likt annan födoämnesallergi. Om du eller ditt barn har svår allergi, bör du ha lämplig medicin tillgänglig för akutbehandling vid behov.

Källa: Astma och Allergiförbundet, Internetmedicin, Vårdguiden 1177 m.fl.