Kalium

Kalium är ett livsviktigt grundämne för vår kropp. Kalium skiljs ut i urinen via njurarna och separeringen regleras noggrant för att kaliumnivån ska hållas så konstant som möjligt. Stora mängder lakrits kan leda till för lite kalium i kroppen. 

Vad är kalium?

  • Kalium (K) är en mineral vi tillför kroppen via kosten.
  • Njurarna skiljer ut kalium.
  • Balanserad kost säkerställer i regel tillräckligt kaliumintag. 

Vilken uppgift har kalium i kroppen?

  • Kalium bibehåller syra- och basbalansen i kroppen (tillsammans med klor och natrium).
  • Hjälper till att reglera vätskebalansen.
  • Kalium är viktigt för normalt blodtryck. Läs mer om blodtryck här.
  • Kalium återfinns i huvudsak inuti våra celler och säkerställer att en rad cellsignaler, till exempel nerv- och muskelimulser, fungerar normalt. 

Kalium i kosten

Kalium finns i de flesta livsmedel. Bra källor är grönsaker, frukt (särskilt banan), bär, juice, bönor, linser, nötter och fröer. 

Vad händer vid brist?

Kaliumbrist kan uppstå vid långvarig diarré och kräkningar, om man använder vattendrivande mediciner, vid långvarigt användande av kortisontabletter, vid obehandlad diabetes och vid njursjukdomar. Stor konsumtion av kaffe, alkohol, socker, och lakritsrot kan också leda till kaliumbrist.

Symptom på kaliumbrist kan vara trötthet, muskelsvaghet, kramper, högt blodtryck och rubbningar i hjärtrytmen. 

Vad händer vid för högt intag av kalium?

  • Kaliumförgiftning är relativt ovanligt, men det kan förekomma vid till exempel njursvikt, vid överdrivet intag av kalium, vid binjuresvikt eller vid användande av vissa läkemedel.
  • Symptom på kaliumförgiftning är kramper, störningar i hjärtrytmen, diarré och illamående. 

Källa: Livsmedelsverket med flera.