Natrium

Natrium är en mineral som är viktig för att upprätthålla kroppsvätskornas sammansättning. Vanligt bordsalt innehåller natrium i form av saltet natriumklorid och är tillsammans med färdigmat vanliga källor till natrium. De flesta får i sig för mycket natrium och bör begränsa sitt saltintag. 

Vad är natrium?

Natrium (Na) är en mineral. I kroppen är natrium i jonform och kallas elektrolyt. Natrium finns bland annat som olika sorters salt. Natriumklorid (NaCl) är den vanligaste och kallas ofta koksalt, bordssalt eller bara salt. 

Vilken funktion har natrium i kroppen?

Natrium upprätthåller en korrekt sammansättning av kroppsvätskor. Det innebär att natrium bland annat ser till att vi har rätt vätskebalans och syra- och basbalansen är rätt. Natrium är viktig för överföring av nervsignaler och muskelsammandragningar. 

Källor till natrium i kosten:

Den största saltkällan i vår kost är processad mat (halvfabrikat och färdigmat). Omkring 3/4 av vårt dagliga saltintag kommer från sådan mat. Det bästa tipset för att minska saltintaget är därför att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Att salta maten vi äter, antingen under tillagning eller vid bordet, är också en viktig del av vårt saltintag. 

Rekommenderat dagligt intag av natrium:

Livsmedelsverket rekommenderar att intaget av salt minska hos de flesta vuxna i befolkningen. Målet är att befolkningen ska komma ner till 6 gram per dag. Det motsvarar 2,4 gram natrium per dag.
Siffran 6 gram salt per dag grundar sig främst på saltets inverkan på blodtrycket.
Saltintaget hos barn bör också begränsas och för barn 2-10 år ligga runt 3-4 gram salt per dag.

Vad händer vid brist på natrium?

Brist på natrium är sällsynt, men kan förekomma vid extrem svettning och kraftig diarré. Om man samtidigt lider av vätskebrist (dehydrering) kan blodtrycket bli livshotande lågt. Personer med diabetes eller vissa njursjukdomar är mer utsatta för natriumbrist. 

Symptom på natriumbrist

Symptom på natriumbrist är ofta många och diffusa och varierar beroende på hur allvarlig natriumbristen är.
Exempel på symptom vid natriumbrist:

 • Muntorrhet
 • Illamående och huvudvärk
 • Svaghet och slöhet
 • Muskelkramper
 • Nedsatt aptit

Vad händer vid för högt intag av natrium?

Högt natriumintag över tid ökar risken för att utveckla sjukdomar:

 • Högt blodtryck.
 • Olika hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Stroke.
 • Akut överdosering av natrium (saltförgiftning) kan i värsta fall vara dödlig.

Symptom på akut saltförgiftning:

 • Illamående ochkräkningar
 • Törst
 • Magsmärtor
 • Blodtrycksförändringar
 • Irritabilitet
 • Trötthet och medvetslöshet
 • Kramper