Humlestick – vad du behöver veta

En av sommarens mindre angenäma upplevelser är när vi drabbas av ett humlestick.

Humlestick

Men vad händer egentligen när man blir stucken av en humla? Är det farligt? Och hur vet man om man är allergisk? Vi ska gå igenom allt du behöver veta om humlor inför sommaren!

Hur kan jag undvika att bli stucken av en humla?

Här är några tips för att förebygga humlestick:

  • Stör inte humlor - de är vanligtvis fredliga och sticker endast om de känner sig hotade.
  • Undvik snabba rörelser när en humla är i närheten, eftersom det kan skrämma dem och provocera fram ett stick.
  • Undvik starka parfymer och blommiga kläder. Dessa kan dra till sig humlor eftersom de förknippar dofterna och färgerna med blommor.

Skulle du mot all förmodan bli påhälsad av en humla är det viktigaste att sitta kvar lugnt, eftersom humlor sällan stannar länge vid något annat än en blomma med nektar.

Produkter som kan lindra efter stick

Behandling av humlestick: lindra och lugna

Om du blivit stucken av en humla bör du omedelbart kyla ned området för att minska inflammation och smärta. Du kan också använda lindrande produkter, som hydrokortisonkräm eller gel speciellt designade för insektsbett, för att ytterligare lindra obehag. Om du upplever mer intensiva reaktioner, som svullnad av en hel kroppsdel, yrsel, andfåddhet eller utslag över kroppen, bör du överväga att söka vård. Dessa kan vara tecken på en allergisk reaktion.

För att minimera risken för infektion, är eftervård viktigt. Håll området rent och övervaka det noga. Om symtomen inte förbättras eller om de förvärras, bör du söka vård. Generellt sett är humlestick en mindre olägenhet men i vissa fall kan det kräva medicinsk uppmärksamhet. 

Lindra humlestick hos barn


Barn och humlestick är ingen lätt kombination. Barn har ofta svårare att hantera smärtan från ett humlestick. Därför är det extra viktigt att snabbt lindra humlestick hos dem. Kyl ned området och använd en lindrande produkt. Om barnet visar tecken på en allergisk reaktion, som svår svullnad, utslag över kroppen, andningssvårigheter eller blir väldigt trött, ska du omedelbart söka vård.

Trösta och förklara

Det kan kännas skrämmande för barn med ett humlestick. Barn är ofta mer rädda och vet inte hur de ska reagera när de blir stuckna. Genom att förklara för dem vad som hänt och visa dem hur man behandlar ett humlestick kan du hjälpa dem att känna sig tryggare.

Skillnader och likheter: humlor, bin och getingar

Humlor är vanliga i naturen och används som pollinatörer i jordbruk och trädgårdar. Humlor är större än bin och hårigare än getingar, med en mängd olika underarter och utseenden. Enbart humlearbetare och drottningar kan sticka, precis som bin och getingar. När de sticker injiceras gift i kroppen, vilket skapar en kortvarig smärta. Omkring 1% av fallen kan leda till en allergisk reaktion mot giftet, oftast vid upprepade stick. 

Likt getingar lämnar humlor inte kvar sin gadd efter att de har stuckit. Humlegadden saknar dessutom mothakar, vilket gör att humlor kan sticka flera gånger om de känner sig hotade, men de kommer inte att förlora sin gadd i processen. Blir du stucken av geting eller humla bör du lugnt sitta kvar även om du har blivit stucken, eftersom humlor kan sticka igen om de blir irriterade eller bortslagna. 

Vanliga frågor om humlestick

Är det farligt att bli stucken av en humla?
För de flesta människor är det inte farligt att bli stucken av en humla, mest obehagligt. Vissa personer vara allergiska mot humlestick, vilket kan leda till en starkare reaktion och detta sker oftare vid upprepade stick. Se därför till att agera lugnt efter ett stick, humlan sticker enbart när den känner sig hotad.

Hur länge kliar ett humlestick?
Hur länge ett humlestick kliar kan variera, men det är vanligt att det kliar i några dagar. Om klådan inte ger med sig efter en vecka bör man kontakta en vårdgivare.

Vad ska man göra om man blir stucken av en humla?
När man blivit stucken av en humla, finns det ingen gadd att ta bort eftersom humlor, till skillnad från honungsbin, inte lämnar kvar sin gadd i huden. Därefter kan man lindra smärtan och klådan genom att kyla ned området.

Hur vet man om man är allergisk mot humlestick?
Om man får en stark reaktion på humlestick, som till exempel svår svullnad, utslag över kroppen, andningssvårigheter eller blir väldigt trött, kan det vara tecken på en allergi.

Läs mer om att behandla getingstick, bistick och humlestick.

Källa:  Vårdguiden 1177, Koppert, Anticimex