Huggormsbett

Huggormsbett behöver inte vara farligt om du vet hur du ska agera. Lär dig om behandling och symtom hos DOZ Apotek.

Naturen är underbar, men att få ett huggormsbett kan vara skrämmande. Det är viktigt att veta hur man ska hantera situationen och genom att vara förberedd på hur man ska agera ifall olyckan är framme kan du underlätta för dig själv eller en närstående. Läs igenom våra tips och råd för att vara påläst, missa heller inte hur du undviker huggormar längre ner i texten.

Hur farligt är ett huggormsbett?

Även om effekterna kan variera beroende på individ och mängden gift, är det alltid viktigt att söka medicinsk hjälp. En betydande del av huggormsbett leder inte till några symptom alls, eftersom gift ofta inte injiceras. Men det tillkommer risker oavsett utfall. Det kräver en läkares bedömning så se till att kontakta vård, eftersom trots att huggormen inte släpper något gift kan vissa människor drabbas av betydande svullnad och bli mycket sjuka. Särskilt barn, äldre och gravida personer är känsliga och kan reagera starkare på ett huggormsbett.

Behandling av huggormsbett

Att ta det lugnt och följa stegen nedan är det bästa du kan göra om du blivit biten av en huggorm. Det minimerar riskerna för komplikationer och gör att du lugnt kan invänta hjälp och sjukvård.

Vad ska man göra om man har blivit biten av en huggorm?

Här kommer några nyckelsteg i huggormsbett behandling att ta hänsyn till:

 • Var stilla och vila. På så sätt saktar du ner att giftet sprids, ta djupa andetag och sök hjälp. Ansträngning kan leda till att giftet sprids snabbare i kroppen.
 • Håll den bitna kroppsdelen stilla och om möjligt högt. Det gör att spridningen genom kroppen går långsammare. 
 • Ta av åtsittande föremål. Avlägsna sådant som skor, ringar och klockor, då området runt bettet ofta svullnar upp.
 • Undvik att försöka suga ut giftet. Det kan förvärra situationen. 
 • Undvik att applicera kyla, värme eller ett hårt spänt bandage runt den bitna kroppsdelen. Dessa åtgärder kan faktiskt förvärra situationen.
 • Ring omedelbart 112 för att få hjälp från Giftinformationscentralen. Du kan även ringa dem på 010-456 67 00 för att få råd. Om du känner dig sjuk med symptom som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär, ring 112 omedelbart för transport till sjukhus.

Huggormsbett på barn

Barn är särskilt känsliga för huggormsbett och bör tas till sjukhus för observation om de har blivit bitna. Precis som hos vuxna, bör du inte försöka suga ut giftet, applicera kyla eller värme, eller dra åt ett band runt den bitna kroppsdelen. För huggormsbett på barn följ listan ovan som beskriver vad man ska göra om man blivit biten av en huggorm.

Förebygg huggormsbett med rätt taktik för dina barn

Undvik områden som är kända för huggorm och se till att barn som ska ut och springa i skog och snår har höga stövlar för att undvika bett. Detta är även lämpligt för vuxna! Lär barnen att inte leka med avlånga djur för att undvika att barnet plockar upp en huggorm av misstag, då de ibland kan uppfattas som en mask, ödla eller liknande.

Vanliga frågor om huggormsbett och symtom

Hur lång tid efter huggormsbett uppstår symtom?

Reaktionen på ett huggormsbett kan variera. Vissa personer kanske inte upplever några symptom alls, medan andra kan uppleva svullnad och andra symptom. Vid behov finns det ett huggormsserum som kan hjälpa till att motverka effekterna av giftet.

Hur snabbt svullnar huggormsbett?

Svullnad från ett huggormsbett kan börja så tidigt som direkt efter bettet, och kan ibland sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Svullnaden kan bli blåaktig och kan bli mycket märkbar.

Hur kan jag undvika huggormar och att bli biten?

Naturen är fylld av äventyr och upplevelser, och även enstaka huggormar som bor i naturen. Ett tips är att undvika rösen och snår där huggormar gärna trivs. Ifall du ska passera sådana områden kan du ha på dig höga stövlar och stampa när du går för att skrämma bort dem. Kom ihåg, huggormen är sannolikt lika rädd för dig som du är för den!  Även om huggormsbett olyckligt kan bli en del av dessa erfarenheter är det viktigt att veta att de flesta situationer hanteras effektivt med rätt vård. Så stampa på och var inte rädd för att utforska och uppleva den vackra svenska naturen.

En lista av områden där det rekommenderas att ha extra uppsikt och höga stövlar

 • Stenrösen 
 • Tät skog 
 • Snår
 • Ängar
 • Lövhögar och ansamlingar av olika slags naturmaterial

Om det ser ut att vara ett mysigt ställe för en orm att gömma sig, så är det troligen det. Undvik att direkt trampa på sådana ställen, på så sätt skrämmer du inte huggormen i sin vila, det är oftast när de blir rädda som de hugger till för att försvara sig själva. Ormar befinner sig även gärna på varma ytor som vägar och berghällar, men de ligger oftast helt stilla om de inte blir uppjagade. Ser du en orm du inte kan identifiera som ligger ute och solar kan du försöka skrämma bort den innan du fortsätter framåt. Det gör du genom att stampa i marken på god distans, då får ormen tid att vakna till och avlägsna sig till säkrare områden lugnt, tryggt och säkert.

Att bli biten av en huggorm kan vara skrämmande, men genom att känna till de rätta stegen att ta kan du säkerställa bästa möjliga utfall. Använd dig gärna av de förebyggande metoderna för att undvika bett och sår. Huggormen är oftast inte hotfull om den inte agiteras och är även fridlyst eftersom den blivit så sällsynt! Så njut av naturen och kom ihåg att det viktigaste är att ta det lugn och alltid söka medicinsk hjälp vid huggormsbett, även om symtomen verkar lindriga eller obefintliga.

Läs mer om olika bett och stick.

 Källa: Vårdguiden 1177