Fästingar

Fästingar är ett litet spindeldjur som suger blod från människor och djur. De flesta fästingbett är ofarliga men de kan också leda till TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Om du får en fästing är det viktigt att ta bort fästingen så snabbt som möjligt.

Vad är fästingar?

Fästingar är samlingsnamnet på spindeldjur (8 ben och inga antenner). Fästingen är vanligtvis 2 millimeter lång men den kan bli upptill 1,5 centimeter när den har sugit blod

Är det skillnad på svarta och röda fästingar?

Vår vanligaste fästing är svart, medan honans ovansida är svart framtill och röd eller rödbrun baktill. Fästinghonor som har sugit blod är märkbart större än de som inte har sugit blod. De blir då ofta runda och gråaktiga i färgen.

Var lever fästingar?

Fästingar trivs bäst på fuktiga ställen med gräs, småbuskar, snår eller i skog. Eftersom fästingar suger blod även från fåglar kan fästingar färdas över stora avstånd och dyka upp på många olika ställen. 

Smittan förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Den är vanligast inom Södermanlands och Upplands skärgårdar och omkring Mälaren, men TBE-smittan sprider sig västerut och förekommer nu på flera håll i södra Sverige.

Sjukdomen finns även på flera platser i övriga Östersjöländer, till exempel på Åland och i östra och centrala Europa. 

Så här förebygger du fästingbett

Befinner du dig i områden där fästingar är vanligt finns det några enkla saker att hålla sig till för att minska risken för fästingbett. 

 • Använd myggmedel eller fästingmedel som innehåller DEET, PMD eller Icaridin (vissa myggmedel minskar också risken för att bitas av fästingar). Beställ fästingmedel här..
 • Gå på stigar hellre än områden med högt gräs, buskar och snår.
 • Täck dig väl med kläder (var extra noga med att täcka ben och fotleder). Använd gärna långbyxor.
 • Fästingbett hos hund och katt – en veterinär kan skriva ut förebyggande medicin mot fästingar hos hundar och katter
 • Att vaccinera sig mot TBE har god effekt och det rekommenderas att personer som bor i utsatta områden vaccinerar sig. 
 • Borsta eller skaka av kläder efter du varit ute.

På människor kan fästingen bita sig fast överallt, men områden med tunn hud, som ljumskarna, knävecken, armhålorna och området bakom öronen, är särskilt utsatta. 

Undersök både hud och kläder när du har vistats i områden med mycket fästingar. Undersök även hundar och katter som rör sig i fästingområden.
 

Hur får jag bort fästingar?

Avlägsna fästingen så snabbt som möjligt. Risken att smittan förs vidare är liten om fästingen avlägsnas inom ett dygn. 

 • Använd en vanlig pincett eller fästingborttagare som finns att beställa här.
 • Ta tag ända inne vid huden och dra fästingen rakt ut
 • Om en liten del fästing är kvar i huden, vänta några dagar och försök sen ta bort de delar som är kvar i huden med pincett eller en ren nål
 • Försök inte att klämma ihjäl fästingen när den sitter på huden
 • Tvätta såret med desinficerande medel eller tvål och vatten. Smörj gärna in området med en receptfri sårsalva efteråt. Här hittar du bra produkter för sårvård
 • Försök inte ta bort fästingen med tvål, olja, fett, vaselin, smör eller liknande för att få bort fästingen. Detta gör det bara svårare att få tag i fästingen

Hur länge lever en fästing?

Fästingen som lever i naturen kan leva upp till 5 år. De utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3–4 mm som fullvuxen.

Fästingar kan överleva i kläder så borsta av dig om du gått i högt gräs eller i skogen, kläder bör tvättas i minst 50 °C, eftersom fästingar dör först vid 42 °C kroppstemperatur. Fästingar kan överleva en tvätt i tvättmaskin på 40 °C utan problem.

Även om fästingar trivs bäst i fuktiga förhållanden bland vass och grässtrån så kan fästingar överleva inomhus. Förutsatt att klimatet är varmt och trivsamt kan fästingarna leva inomhus i upp till ett år utan att äta. 

Är fästingbett farligt?

De flesta fästingbett är ofarliga men det är viktigt att få bort fästingen snabbt. Ju längre en fästing får sitta fast desto större är risken för att smitta förs vidare. Fästingar som får sitta färre än 24 timmar för sällan över sjukdomar. 

De vanligaste sjukdomarna som överförs med fästingbett är borrelia, TBE (fästingburen hjärninflammation) och fästingfeber. 

Borrelia från fästingar

Den sjukdom som oftast överförs med fästingbett är borrelia (Lyme disease, borrelios).
Borrelia kännetecknas av ett ringformat och rött utslag runt bettet, som uppstår 3-30 dagar efter fästingbettet och som gradvis sprids utåt. Influensaliknande symptom som feber och svullna lymfkörtlar kan också tyda på borreliainfektion. Kontakta alltid läkare om du misstänker borrelia.
Sjukdomen behandlas med antibiotika.

TBE (Fästingburen hjärninflammation)

Fästingar kan i vissa fall vara bärare av TBE-virus (tick-borne encephalitis) som kan orsaka hjärninflammation. TBE kan ge allt från en mild till allvarlig hjärninflammation.
Den svårare varianten av TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och ibland även kramper och förlamning. Hjärninflammationen föregås vanligen av en mildare period av feber några dagar tidigare som man sedan blivit frisk från.

Av de som insjuknar blir de flesta helt återställda men cirka 30% får långvariga eller bestående problem med till exempel trötthet och störningar i minnesfunktionen. 

I Sverige rapporteras ungefär 300 fall av TBE varje år. 

TBE-vaccin

TBE-vaccin är ett vaccin som skyddar mot TBE-viruset, som sprids av fästingar. Vaccinet rekommenderas särskilt för personer som bor eller reser till områden där fästingar som bär på TBE-viruset är vanliga. Vaccinet ges vanligtvis i tre doser under en period, och en påfyllnadsdos efter 3 år och efter 5 år. 

Vaccinet kan tas av både barn och vuxna. Rådgör med din läkare om du överväger att ta TBE-vaccin.

Anmäl TBE till smittskyddsläkare

TBE tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna (under diagnosen viral meningoencefalit) där alla diagnosticerade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

När ska jag söka vård?

 • Om det uppstår ett rött och ringformat utslag runt bettet.
 • Om du har ett infekterat fästingbett
 • Vid influensaliknande symptom med feber och svullna lymfkörtlar.
 • Om du upplever en försämring av ditt allmäntillstånd efter att blivit biten av en fästing.
 • Vid behov av förebyggande fästingmedel till hund eller katt.