Fästingbett hos hund & katt – sjukdomar, symtom och behandling

Fästingar är ett litet kvalster som suger blod från både människor och djur. De är vanligt förekommande i områden med högt gräs, buskage och skog, särskilt under varma och fuktiga förhållanden. Fästingsäsongen varierar beroende på var du befinner dig geografiskt, men vanligtvis är den från vår till höst när temperaturen är över 4 grader. Både hundar och katter befinner sig gärna i fästing utsatta områden och är därför ett passande offer för fästingbett. 

Är fästingbett hos katter & hundar farliga?

Fästingbett hos hund och katt är i de flesta fall ofarliga och endast ett fåtal fall av fästingbett leder till sjukdom. Det är dock viktigt att uppmärksamma att våra husdjur kan drabbas av sjukdomar som kan överföras via fästingbett, ofta drabbas hundar mer ofta än katter. I vissa fall kan de också överföra virus- och bakteriesjukdomar till människor. Ju snabbare en fästing som har bitit sig fast avlägsnas desto mindre är risken för smittoöverföring från fästingen. I Sverige finns det tre sjukdomar som kan smitta genom fästingbett hos hund och katt, dessa är borrelia, TBE och anaplasmos. 

Borrelia

Både hundar och katter som blivit bitna av en infekterad fästing kan bli smittade av borrelia, däremot blir väldigt få sjuka. Borrelia på hund och katt kan visa sig genom bland annat trötthet, feber och nedsatt aptit. Om du misstänker att ditt husdjur kan ha drabbats av borrelia, är det viktigt att kontakta din veterinär så snart som möjligt. 


TBE 

TBE är en förkortning av engelskans Tick-Borne Encephalitis, och är en typ av hjärnhinneinflammation som sprids via fästingar. Trots att många hundar och katter kan bära på TBE-viruset, är det sällsynt att de visar symtom på sjukdomen. TBE kan orsaka allvarlig sjukdom och i dagsläget finns det tyvärr ingen effektiv behandling mot TBE hos husdjur. 


Anaplasmos 

Den vanligaste sjukdomen hos husdjur som blivit utsatta för fästingbett är Anaplasmos som orsakas av anaplasma-bakterien. Smittan uppstår vanligtvis efter att en fästing sugit blod under minst 24 timmar. Efter detta tar det vanligtvis mellan en och två veckor innan sjukdomssymtomen visar sig hos djuret. 


För att undvika fästingbett och sjukdomar är det viktigt att skydda dina husdjur genom att kontrollera dem regelbundet och använda fästingmedel, särskilt om de befinner sig i högriskområden. För att uppnå bästa skydd bör du börja med fästingmedel redan innan fästingsäsongen drar igång. 

 

Symptom på fästingbett hos hund och katt

Symtomen för fästingburna sjukdomar kan vara diffusa, uppmärksammar du något av följande symtom bör du uppsöka veterinär. 

 

Fästingbett hos hund – symptom

 • Hälta
 • Trötthet
 • Avmagring
 • Nedsatt aptit
 • Feber
 • Rodnad i huden

Fästingbett hos katt – symptom

 • Feber
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Hälta
 • Stelhet
 • Nedsatt aptit 
 • Besvärande andning

Fästingmedel för hund och katt spot-on-lösning

Hur tar man bort en fästing?

Det finns flera tillvägagångssätt vad gäller hur man tar bort en fästing. En del använder fingrarna, andra pincett. Vissa vrider ut fästingen medan andra rycker. Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt: 

 1. Använd helst en fästingplockare.
 2.  Ta tag om fästingen nära huden och dra rakt ut. Det är bra att få med alla delar av fästingen men om huvudet eller mundelarna sitter kvar är det inte farligt — det släpper inom något dygn.
 3. Fästingbettet kan ge en liten varig infektion, tvätta då med klorhexidin som du kan köpa här.
   

Skydda din hund eller katt med fästingmedel

Det finns olika typer av fästingmedel för hund och katt, inklusive spot-on-lösningar, halsband, tabletter och spray. Spot-on-lösningar appliceras på huden och ger långvarigt skydd mot fästingar och andra insekter. Halsband har en liknande effekt men är utformade för att bäras runt halsen. Tabletter och spray kan också användas som skydd mot fästingar, men de behöver appliceras oftare än spot-on-lösningar och halsband.

Vissa fästingmedel för hund kan vara giftiga för katter, är du osäker på vilket medel du ska köpa är du välkommen till en av våra apotek för att prata med en farmaceut

Fästingmedel hund  

 • Halsband: Skyddar mot loppor och pälsätande löss under 5-8 månader och hunden ska bära halsbandet under hela behandlingstiden. Receptfritt läkemedel, läs bipacksedeln före användning. 
 • Spot-on lösning: Påförs i hundens nacke med hjälp av pipett. Effekt mot loppor inom 24 timmar och mot fästingar inom 48 timmar efter applicering. Kan även användas till dräktiga och digivande tikar samt valpar från 8 veckors ålder. Receptfritt läkemedel, läs bipacksedeln före användning. 
 • Fästingborttagare: Pincett som passar både för människor och hundar.

Fästingmedel katt

 • Halsband: Finns i olika varianter beroende på kattens vikt. Halsbandet ska bäras under hela behandlingstiden. Receptfritt läkemedel, läs bipacksedeln före användning. 
 • Spot-on lösning: Påförs kattens päls i nacken med hjälp av pipett. Receptfritt läkemedel, läs bipacksedeln före användning. Kan användas på kattungar från 8 veckors ålder, samt dräktiga och digivande katter. 
 • Fästingborttagare: Pincett som passar för både människor och katter. 

Biverkningar av fästing medicin för hund & katt

Fästingmedel ska inte orsaka några biverkningar och ditt djur ska inte känna av några effekter av det. Ibland kan däremot halsband eller spot-on lösningar orsaka klåda eller hudirritationer hos en del katter och hundar. Upplever ditt husdjur biverkningar kan du testa att använda fästingmedicin för hundar och katter i form av tabletter eller spray. Kontakta en veterinär ifall du märker av biverkningar från det fästingmedel du använder.