Erektionsbesvär

Sex är mer än en styv penis – men alla som drabbats av erektionsproblem kan nog skriva under på att det är påfrestande för både relationen och det allmänna välmåendet.

Det är lätt att hamna i en ond cirkel, där negativa tankar påverkar förmågan att få stånd. Men i de allra flesta fall finns hjälp att få.

Erektionsproblem drabbar nästan alla män någon gång i livet, kanske bara under en kortare period, och försvinner då oftast av sig själv. Ju äldre du blir desto vanligare blir det att erektionen inte fungerar som du vill. Var femte man – eller cirka en halv miljon män i Sverige lider av erektionsstörning.

 

Stress och oro ofta boven i dramat

Det är inte ovanligt att erektionsbesvär uppkommer på grund av stress, trötthet, problem i relationen eller helt enkelt oro för att du inte ska få erektion. Det kan räcka att det krånglar en gång, för att oron att det ska hända igen ställer till det.

Håll relationen vid liv – sex är mer än penetration

Om du har en partner är det viktigt att prata med honom/henne, dels för att dela ditt bekymmer med någon, men också för att inte tappa kontakten mellan varandra. Som man kan det kännas pinsamt, omanligt och skamligt och man drar sig undan fysisk kontakt. Partnern blir oroad och drar sig i sin tur undan och så har man en ond cirkel. Sexualitet är så mycket mer än en styv penis, och om du och din partner kan prata med varandra och hitta andra vägar till njutning är det till stor hjälp.

Fysiska orsaker

Erektionsbesvär kan också orsakas av sjukdom. Vanligast är hjärt- och kärlsjukdomar men även högt blodtryck, diabetes, ryggmärgsskada, MS, Parkinsons sjukdom, eller hormonbrist kan vara bakomliggande orsaker. Om problemet kommit smygande och varat en längre tid (mer än ett halvår) bör du vända dig till läkare för en hälsoundersökning och kanske medicinsk behandling. Även operation, strålbehandling och vissa läkemedel kan vara orsaken till att du drabbats. Tecken på att det inte finns någon fysisk orsak till problemet, är at du får morgonerektion och erektion när du prövar att onanera.

Hjälp mot erektionsbesvär finns att få av läkare, som kan skriva ut medicin eller injektioner, beroende på om det finns bakomliggande sjukdom eller inte.

Några ytterligare tips

För att förebygga erektionsbesvär finns en hel del du kan göra:

  • Låt bli att röka
  • Använd alkohol måttligt
  • Undvik stress
  • Motionera och var fysiskt aktiv
  • Håll vikten normal
  • Håll närheten levande till din partner

Enkelt uttryckt, ett hälsosamt liv underlättar för att få och behålla en erektion. Om du ändå har problem finns hjälp att få och alternativa sätt att ha sex på.

Källa: Belladot