Sexuella problem

Sexuella problem i form av brist på sexlust (minskad libido) kan drabba såväl kvinnor som män. Lusten kan avta eller försvinna helt. Alla känner inte sexlust som en stor drivkraft, och brist på lust kan upptäckas eller påpekas av partnern.

Faktorer som kan reducera sexlusten

 • Stress
 • Sömnbrist
 • Vissa mediciner
 • Depression och nedstämdhet
 • Problem i samlivet
 • Andra sexuella problem

Stress är en vanlig orsak till bristande lust. Vissa mediciner kan ge reducerad sexlust som biverkning, bland annat gäller det hormonella preventivmedel, som p-piller, p-spruta, p-ring och minipiller och vissa antidepressiva.

Vad kan förbättra sexlusten?

Att vara fysiskt nära sin partner utan att ha sex kan öka lusten till sex. Om du kan stressa av och sova tillräckligt kan detta också hjälpa. Det kan också vara lika viktigt att ha bara ha bra sex, det vill säga, att ta reda på vad som fungerar bäst för er och hoppa över allt som ni inte är bekväma med. Sexhjälpmedel kan underlätta.

Smärtor vid samlag

Hos kvinnor är en vanlig orsak till smärtor vid samlag att slidan inte är våt nog. Detta kan leda till irriterade slemhinnor, med sår och sprickor som ger smärtor vid samlag. Problem med torr slida är särskilt vanligt efter graviditet, vid amning och i övergångsåldern.

Upplever du smärtor vid samlag är det viktigt att samlaget avbryts, då det kan leda till ökade skador om ni fortsätter.

Orsaker till smärtor vid samlag

Det kan finnas många olika skäl till att någon upplever smärtor vid samlag:

 • Torra slemhinnor i slidan
 • Vestibulit är ett tillstånd då kvinnor får smärtor vid beröring eller penetration av slidan
 • Vaginism eller slidkramp är när musklerna i slidan krampar när slidan berörs.
 • För trång förhud, eller fimos, kan leda till smärtor för mannen vid samlag.
 • Psykiska orsaker som stress eller negativa upplevelser kring sex kan göra att du spänner dig vid samlag, vilket i sin tur kan leda till smärta.

Vad kan du göra om du upplever smärta vid samlag?

Kvinnor som besväras av torra slemhinnor kan använda glidmedel vilket kan minska problemen. Vid vestibulit, vaginism eller för trång förhud bör du söka hjälp hos läkare. 

Erektionsproblem/impotens

Kvinnor som besväras av torra slemhinnor kan använda glidmedel vilket kan minska problemen. Vid vestibulit, vaginism eller för trång förhud bör du söka hjälp hos läkare. 

Olika orsaker till impotens

 • Psykiska eller känslomässiga faktorer som stress, depression, prestationsångest eller problem i parförhållandet.
 • Sjukdomar som påverkar blodådrorna, nervsystemet och hormonbalansen kan bidra till potensproblem.Vissa mediciner kan ge potensproblem, till exempel blodtryckssänkande mediciner, samt vissa mediciner mot depression eller epilepsi.
 • Högt alkoholintag, rökning och lite motion kan påverka förmågan att få erektion. 

För tidig utlösning

För tidig utlösning uppstår när en person för utlösning innan både parter önskar det. Det är därmed ett mycket individuellt tillstånd och många kan uppleva att de får för tidig utlösning när de inte tillfredsställer sin partner.

Olika orsaker till för tidlig utlösning

För tidig utlösning är mycket vanligt. Erektionsproblem kan leda till att mannen blir orolig för att inte klara att behålla erektionen och kommer in i ett mönster där han skyndar sig för att få utlösning.

 • Psykiska orsaker som ångest och stress kan ge för tidig utlösning.
 • Fysiska orsaker till för tidig utlösning kan vara hormonstörningar, infektion i urinrör eller prostata och onormala reflexer i nerverna som styr utlösning.

Kan för tidig utlösning behandlas?

Om du då och då upplever för tidig utlösning finns det inget skäl till oro. Detta är vanligt och något som många upplever. Om du däremot mycket ofta eller alltid får för tidig utlösning kan du kontakta läkare och få hjälp. Både sexualterapi, där ni får lära er teknik som kan förbättra problemet och olika mediciner kan provas mot för tidig utlösning.

Orgasmproblem

Både män och kvinnor kan uppleva problem med att få orgasm. Problemet antas vara mest utbrett hos kvinnor. Det är mycket varierande hur mycket, litet eller vilken typ av stimulans som behövs för att få orgasm hos olika personer. Orgasmproblem omfattar problem med att få orgasm, försenad orgasm samt otillfredsställande orgasm.

Alkoholm är en känd orsak som kan leda till orgasmproblem. Även vissa mediciner, som en del antidepressiva, kan orsaka orgasmproblem. Dessutom finns det en lång rad psykologiska orsaker som kan bidra till orgasmproblem, till exempel stress, oro, negativa tankar och tidigare dåliga erfarenheter av sex.

Olika sexhjälpmedel kan provas vid orgasmproblem.

Sjukdom och medicinanvändning

Vissa sjukdomar och mediciner kan leda till olika sexuella problem. Diabetes kan leda till erektions- och orgasmproblem. Det är huvudsakligen diabetiker med dåligt kontrollerat blodsocker som kan drabbas av detta. Högt blodtryck och vissa mediciner mot högt blodtryck kan leda till impotens och erektionssvikt. Multipel skleros (MS) kan leda till orgasmproblem genom skador i nerverna som leder till bäckenet. Vissa mediciner har minskad sexlust som biverkning, bland att gäller detta hormonella preventionsmedel som p-piller, p-spruta, p-ring och minipiller och vissa antidepressiva.

Stomi kan i vissa fall leda till impotens.

Olika cancerformer och behandling av dem kan leda till sexuella problem. Strålbehandling, kirurgiska ingrepp och cellgift kan både leda till fysiska och psykiska problem för sexlivet.