Diabetes typ 1

Diabetes av typ 1 drabbar 5 – 10% av alla som har diabetes. Typ 1-diabetes beror på brist på hormonet insulin som reglerar blodsockret. De allra flesta som får diagnosen diabetes typ 1 är barn.

Vad är diabetes typ 1?

Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom som du kan leva med, men vid otillräcklig behandling är detta också en sjukdom man kan dö av. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem förstör cellerna som tillverkar insulin (betacellerna i bukspottkörteln). På så sätt får kroppen insulinbrist. Brist på insulin gör att socker i blodet inte transporteras in i cellerna. Då klarar inte kroppen av att använda socker som energikälla och då uppstår de typiska symptomen på diabetes.

Orsaker till diabetes typ 1

Orsakerna till diabetes typ 1 är en kombination av arv och okända miljöfaktorer. De som har en nära släkting med diabetes typ 1 får oftare diabetes typ 1. Samtidigt undviker de flesta med en ärftlig betingelse till att få diabetes att utveckla sjukdomen.
Förekomsten av diabetes typ 1 är ökande. Detta kan indikera att miljöfaktorer spelar en viktig roll för att utveckla sjukdomen. Vilka miljöfaktorer som påverkar detta är okänt men det forskas mycket i ämnet.
Typ 1-diabetes uppstår oftast under barn- och ungdom men kan utvecklas i alla åldrar. LADA (Latent Autoimmun Diabetes in Adults) är en typ av diabetes som uppstår vuxen ålder.

Symptom på diabetes typ 1

Symptom på grund av diabetes typ 1 är i regel kraftiga och upptäcks nästan alltid snabbt. Typiska symptom vid högt blodsocker är:

 • Ökad törst och frekvent kissande
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Illamående

 

Goda råd vid diabetes typ 1

 • Har du diabetes typ 1 är bra reglering av blodsocker avgörande för att förebygga senkomplikationer.
 • Mät blodsockret regelbundet och få kontroll på ditt blodsocker
 • Lär dig mycket om sjukdomen, lär känna kroppens signaler på högt och lågt blodsocker
 • Hälsosam kost är viktigt för alla diabetiker, då det lägger grunden för bra blodsockerkontroll. Läs mer om kost och diabetes här.
 • Ha alltid med dig socker eller något sockerhaltigt godis så att du undviker känningar (lågt blodsocker).
 • Var fysiskt aktiv.
 • Rök inte! (Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta röka här.)

Alla med diabetes ska regelbundet gå till läkare, där ögon, njurar och fötter undersöks.

Senkomplikationer

Högt blodsocker under längre tid skadar kroppens blodådror. Detta ökar risken för andra sjukdomar till följd av diabetes.

 • Hjärtinfarkt
 • Njursjukdomar
 • Stroke
 • Nedsatt syn eller blindhet
 • Impotens
 • Neuropatisk smärta
 • Fotkomplikationer

Senkomplikationer som följd av diabetes kan undvikas genom att hålla koll på blodsockret och regelbundna läkarkontroller. Dessutom bör du undvika eller minimera andra riskfaktorer för senkomplikation, som högt blodtryck, övervikt, rökning och högt kolesterol.

Behandling vid diabetes typ 1

Diabetes typ 1 måste behandlas med insulin. Insulin bryts ner i mag- och tarmsystemet, därför måste insulin ges med spruta eller insulinpump.

Behandlingsmålet för diabetiker är att vara symptomfria, ha hög livskvalité och normal livslängd. Man försöker efterlikna bukspottkörtelns produktion av insulin så bra som möjligt. För att åstadkomma detta måste man anpassa mängden insulin efter bland annat måltider och fysisk aktivitet. Behandling av diabetes typ 1 är krävande.

När bör du kontakta läkare?

 • Vid symptom som ökad törst, trötthet och frekvent kissande
 • Om du tror att du har diabetes.

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning