Diabetes typ 1

Diabetes av typ 1 drabbar 5 – 10% av alla som har diabetes. Typ 1-diabetes beror på brist på hormonet insulin som reglerar blodsockret. De allra flesta som får diagnosen diabetes typ 1 är barn.

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom som du kan leva med, men vid otillräcklig behandling är detta också en sjukdom man kan dö av. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem förstör cellerna som tillverkar insulin (betacellerna i bukspottkörteln). På så sätt får kroppen insulinbrist. Brist på insulin gör att socker i blodet inte transporteras in i cellerna. Då klarar inte kroppen av att använda socker som energikälla och då uppstår de typiska symptomen på diabetes.

Vad är diabetes typ 1?

Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom som du kan leva med, men vid otillräcklig behandling är detta också en sjukdom man kan dö av. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem förstör cellerna som tillverkar insulin (betacellerna i bukspottkörteln). På så sätt får kroppen insulinbrist. Brist på insulin gör att socker i blodet inte transporteras in i cellerna. Då klarar inte kroppen av att använda socker som energikälla och då uppstår de typiska symptomen på diabetes.

Orsaker till diabetes typ 1

Orsakerna till diabetes typ 1 är en kombination av arv och okända miljöfaktorer. De som har en nära släkting med diabetes typ 1 får oftare diabetes typ 1. Samtidigt undviker de flesta med en ärftlig betingelse till att få diabetes att utveckla sjukdomen.
Förekomsten av diabetes typ 1 är ökande. Detta kan indikera att miljöfaktorer spelar en viktig roll för att utveckla sjukdomen. Vilka miljöfaktorer som påverkar detta är okänt men det forskas mycket i ämnet.

Typ 1-diabetes uppstår oftast under barn- och ungdom men kan utvecklas i alla åldrar. LADA (Latent Autoimmun Diabetes in Adults) är en typ av diabetes som uppstår i vuxen ålder.

Typ 1 diabetes: symptom

Symptomen av diabetes typ 1 är i regel kraftiga och upptäcks nästan alltid snabbt. Typiska typ 1 diabetes symptom vid högt blodsocker är:

 • Ökad törst och frekvent kissande
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Illamående

Goda råd vid diabetes typ 1

 • Har du diabetes typ 1 är bra reglering av blodsocker avgörande för att förebygga senkomplikationer.
 • Mät blodsockret regelbundet och få kontroll på ditt blodsocker
 • Lär dig mycket om sjukdomen, lär känna kroppens signaler på högt och lågt blodsocker
 • Hälsosam kost är viktigt för alla diabetiker, då det lägger grunden för bra blodsockerkontroll. Läs mer om kost och diabetes här.
 • Ha alltid med dig socker eller något sockerhaltigt godis så att du undviker känningar (lågt blodsocker).
 • Var fysiskt aktiv.
 • Rök inte! (Läs våra tips om hur du slutar röka.)

Alla med diabetes ska regelbundet gå till läkare, där ögon, njurar och fötter undersöks.

Sluta röka-produkter