Tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation orsakas av bakterier i munnen. Om tänder och tandkött inte rengörs bildas ett lager av bakterier längs tandköttets kant. Detta lager kallas plack. Om placket inte avlägsnas regelbundet uppstår en inflammation.

Det finns två huvudtyper av tandköttsinflammation:
 
Gingivit: bakterieinfektion i tandköttet. Detta är en mild form av tandköttsinflammation som kan gå tillbaka med hjälp av god munhygien.

Periodontit/parodontit: bakterieinfektion i tandfästet, också kallat tandlossningssjukdom.  Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Sjukdomen orsakas av vissa sorters bakterier som fäster på och växer på tandytorna, speciellt i områden under tandköttskanten. 

Orsaker 

Huvudorsaken till tandköttsinflammation är matrester som blir kvar på tänderna längs tandköttskanten på grund av dålig munhygien. Dessutom kan muntorrhet, frekventa sockerhaltiga måltider, rökning och diabetes ge ökad risk för utveckling av tandköttsinflammation.

Symptom

De första symptomen på en tandköttsinflammation är blödande tandkött när du borstar tänderna och dålig andedräkt. Allt eftersom kan tandköttet blir svullet och mörkt rött, och i värsta fall leda till att tänderna lossnar.
I början märks i regel inga symtom, vilket gör det svårt att själv upptäcka en tandköttsinflammation. Regelbundna besök hos tandläkaren är därför nödvändigt för att förebygga tandköttsinflammation.

Är det vanligt?

Majoriteten av oss drabbas av tandköttsinflammation en eller flera gånger i livet. Dessutom ökar risken för periodontit med stigande ålder. 

Behandling

  1. Den viktigaste insatsen mot tandköttsinflammation är bra munhygien. Inflammationen går tillbaka när plack och tandsten avlägsnas. 
  2. Munnen kan sköljas med munskölj som innehåller klorhexidin under en period. Klorhexidin verkar desinficerande vid sår och inflammationer i munnen. Munskölj med klorhexidin kan missfärga tänderna och ska inte användas under längre tid utan i samråd med din tandläkare.
  3. Sluta röka.
  4. Vid tydliga förändringar i tandköttet är det nödvändigt med behandling hos tandläkare. Tandläkaren kan rengöra tänderna grundligt och eventuellt ta bort inflammerad väv om det är nödvändigt. I en del fall kan det vara nödvändigt med antibiotikabehandling.

När bör du kontakta tandläkare?

  • Om du under en längre tid har blött från tandköttet
  • Om du upplever att tandköttet förändrar sig genom att det blir rödare och svullet
  • Om du har svåra smärtor i tandköttet.