Barns tänder

Barn får i regel sin första tand vid sex månaders ålder. Goda tandvårdsrutiner bör inarbetas redan när den första tanden dyker upp. Tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm rekommenderas.

När får barn tänder?

Barn får vanligtvis sina första tänder när de är ungefär ett halvår gamla men det finns stora individuella variationer. Pojkar får ofta tänder tidigare än flickor. Den första kindtanden kommer ofta när de är ungefär ett år gamla och i tre-årsåldern har barnet vanligen fått alla mjölktänder. Mjölktänderna byts gradvis ut mot permanenta tänder från fem-årsåldern. Bra tandvårdsrutiner börjar redan när barnet får sin första tand. Friska tänder är viktigt för barnets hälsa: tänder gör att de kan tugga maten, forma ord och ljud och påverkar hur käken växer. Här hittar du tandvård för barn.

Tandsprickning hos barn

När barn får tänder påverkas av kön och arv men oftast kommer den första tanden vid sex månaders ålder. En del barn besväras inte alls av att få tänder medan andra barn kan drabbas av smärta i samband med tandsprickning. Besvären i samband med att tänderna kommer kan börja så tidigt som redan två månader innan tanden kommer fram.

Så här märker du att ditt barn håller på och får tänder

När barn får tänder kan salivproduktionen öka. Många barn dreglar mer än vanligt före och under tandsprickning. Ökat dreglande kan börja redan två månader innan tanden dyker upp. Barn som får tänder kan också bli mer oroliga eller gnälliga. En del barn kan få förhöjd kroppstemperatur. Klåda i gommen och tandköttet är vanligt, detta märks bland annat genom att barnet stoppar händer och andra saker i munnen.

Tips

  • Att få tänder kan klia mycket! Ge barnet något att bita på, till exempel en bitring. Bitringen kan gärna ligga i kylskåpet först så att den är sval och god. 
  • Massera barnets gom med en mjuk tandborste.
  • Vid tydliga besvär i samband med tandsprickning kan paracetamol testas. Om barnet är under tre månader och har behov av paracetamol bör du kontakta läkare. 

Tändernas utveckling hos barn

Mjölktänder
Vid 3 års ålder är mjölktänderna oftast framme. Emaljen på mjölktänder är tunnare än på de permanenta tänderna och det blir därför lättare hål i mjölktänder. Bra tandhygien hos barn är därför viktigt. Barn börjar tappa mjölktänderna ungefär i fem-årsåldern och i 12-årsåldern är i regel alla mjölktänder borta. De permanenta tänderna utvecklas i käken, under mjölktänderna, och knuffar undan mjölktänderna när de växer fram. Barn får vanligen 20 mjölktänder, 10 i överkäken och 10 i underkäken.

Permanenta tänder
De permanenta tänderna växer gärna ut parvis på var sida i munnen. Om det går lång tid mellan det att en tand kommer fram på en sida och att den andra parhästen på andra sidan dyker upp bör du rådfråga en tandläkare. Normalt sett är alla 32 tänder på plats i 18-årsåldern. Visdomständer bryter i regel fram efter 18 års ålder, men alla får inte visdomständer.

Hur borstar jag barnets tänder?

Borsta morgon och kväll redan när första tanden dyker upp. Många barn ogillar att borsta tänderna och i början kan det vara en daglig kamp att lyckas borsta. Det kan underlätta att borsta om du låter barnet ligga ner i början och efter hand kan barnet sitta i knät med huvudet lutat mot armen på föräldern. Prova också att uppmuntra barnet genom att låta det borsta lite själv och gör det gärna lite lekbetonat. Det är viktigt att du som förälder är bestämd och genomför borstningen dagligen från första tanden. Från det att barnet är ungefär sex år kan det gradvis ta över tandborstningen men en vuxen bör kontrollera att tänderna blir rena.

Praktiska tips

  • Borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm. Var extra noggrann med kindtänderna. Använd en mjuk tandborste.
  • Mängden fluortandkärm ska vara knappt synlig före fyllda 1 år, och därefter ökar du gradvis mängden till att motsvara barnets lillfingernagel. Från 6 års ålder ökas den till en ärtas
  • storlek. Många barntandborstar har ett färgat fält på själva borsten som indikerar hur mycket tandkräm som är lämpligt.
  • Fluor i tandkräm verkar bäst om man inte sköljer munnen med vatten efter tandborstningen. Det är också bra att undvika att äta eller dricka 1 – 2 timmar efter tandborstning.
  • Fluortillskott kan vara lämpligt vid förhöjd risk för hål i tänderna
  • Gör tandborstningen till en rolig och mysig stund för barnet. 

Karies hos barn

Hål i tänder (karies) är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn. Risken för att få hål i mjölktänder är något högre än i de permanenta tänderna eftersom mjölktänder har mjukare emalj. Barn som får i sig mycket socker genom mat och dryck och sällan går till tandläkare löper ökad risk för hål i tänderna.

Goda råd för att förebygga hål i tänderna hos barn

Om barnet suger på nappflaska på natten, låt den innehålla vatten och inte sockerhaltig dryck. Bröstmjölk är bra för barnet men mjölksockret kan orsaka hål i tänderna.

Napp och tänder

Att använda napp mycket kan leda till att tänderna växer lite snett men i regel hamnar tänderna på rätt plats igen när barnet slutar med nappen. 

Förnya bank ID-session?
Din BankID session håller på att löpa ut. För att fortsätta vara inloggad behöver du förnya din session genom att bekräfta nedan
Kvar till utloggning